Перейти до основного вмісту
Техніка ефективного спілкування фахівця
  • Семестр, у якому планується викладання Осінній
  • Форма контролю Залік
  • Факультет / Інститут Філологічний
  • Кількість кредитів 3

Курс “Техніка ефективного фахового спілкування” дасть змогу студентам удосконалити комунікативні навички, ознайомитися з різними способами ведення комунікації, з урахуванням як ситуації мовлення, так і психотипу співрозмовника. Пропонований курс є продовженням “Української мови за професійним спілкуванням”, але в ракурсі усного мовлення, планування стратегії ділової бесіди. Також курс поглибить знання з мовного етикету українців, навчить використовувати етикетні формули під час професійного спілкування.

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності