Перейти до основного вмісту
Стратегії успішного бізнесу
  • Факультет / Інститут Економічний
  • Семестр, у якому планується викладання Осінній
  • Форма контролю Залік
  • Кількість кредитів 3

«Стратегія успішного бізнесу» викладається у 3 семестрі (ґрунтується на знаннях, здобутих студентами у ході вивчення більшості дисциплін, що належать як до обов’язкової, та і до вибіркової компонент ОП). Курс забезпечує формування теоретичних знань і практичних навичок з питань управління змінами, методів аналізу ресурсів і компетенцій при стратегічному управлінню бізнесом; набутті практичних навичок аналізу і розвитку організаційної структури та культури підприємств, вмінні впливати на агентів стратегічних змін.

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності