Перейти до основного вмісту
Соціологія сім'ї
  • Кількість кредитів 3
  • Факультет / Інститут Філологічний
  • Форма контролю Залік
  • Семестр, у якому планується викладання Осінній, Весняний

Особливість даного курсу полягає в тому, що це – спеціальна соціологічна дисципліна, об'єкт якої – сім’я – «мініатюра» суспільства в цілому. Звідси – тісний зв’язок курсу як із загальнотеоретичними дисциплінами – соціологією, перш за все, а також філософією, психологією, економікою, історією соціології і т.ін. – так і з усією сукупністю інших спеціальних соціологічних дисциплін. Головним завданням вивчення курсу є не тільки засвоєння конкретного змісту, пов’язаного зі становленням і розвитком сім'ї як соціального інституту і малої соціальної групи, а й встановлення зв’язків, детермінацій, структурної впорядкованості цього змісту. Саме це дозволяє сприйняти досліджувану соціальну реальність у вигляді зв’язної, структурованої й упорядкованої цілісності. При цьому дуже важливо забезпечити історичне бачення цієї цілісності та її конкретних елементів, що дозволяє не просто описати, а й зрозуміти та пояснити досліджувані явища і процеси.

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності