Перейти до основного вмісту
Репродуктивне здоров’я та планування сім'ї
  • Факультет / Інститут Фізичної культури та здоров`я людини
  • Семестр, у якому планується викладання Весняний, Осінній
  • Форма контролю Залік
  • Кількість кредитів 3

«Репродуктивне здоров’я та планування сім'ї» є вибірковою навчальною дисципліною. Ця дисципліна є важливою для розуміння здобувача вищої освіти за усіма спеціальностями і включає загальні відомості проблеми народження здорових, бажаних дітей, регуляція інтервалів між вагітностями, вибирати час народження дитини та кількість дітей в сім’ї – це аспекти планування сім’ї.

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності