Перейти до основного вмісту
Польська мова для професійного спілкування (рівень А1-А2 для початківців)
  • Факультет / Інститут Історії, політології та міжнародних відносин
  • Кількість кредитів 3
  • Семестр, у якому планується викладання Осінній, Весняний
  • Форма контролю Залік

Сучасний період розвитку суспільства, оновлення всіх сфер його соціального і духовного життя потребує якісно нового рівня освіти, який відповідав би міжнародним стандартам володіння іноземними мовами. Сьогодні в освіті відчувається пріоритет загальнолюдських цінностей. Згідно з особистісно-орієнтованим підходом до організації навчального процесу в центрі його знаходиться той, хто вчиться. Формування майбутнього дипломата та фахового перекладача є неможливим без вільного володіння іноземними мовами, в тому числі, польської мови. Володіння іноземними мовами надає можливість краще сприймати та розуміти явища, що відбуваються в міжнародних відносинах на сучасному етапі, далекому минулому і мають вплив на майбутнє міждержавних стосунків як в Європі, так і в глобальному масштабі. 

При вивченні даної дисципліни студенти навчаться розуміти і сприймати на слух фахову інформацію польською мовою, відтворювати почуте і побачене з засвоєнням відповідних мовних та мовленнєвих ситуацій з тематики курсу. 

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності