Перейти до основного вмісту
Основи кібербезпеки пристроїв та систем IoT
  • Форма контролю Залік
  • Кількість кредитів 3
  • Факультет / Інститут Навчально-науковий інститут фізико-технічних та комп`ютерних наук
  • Семестр, у якому планується викладання Осінній, Весняний

Навчальна дисципліна «Основи кібербезпеки пристроїв та систем IoT» уможливлює вивчення основних засад забезпечення безпеки сегменту Internet of Things (IoT, Інтернет речей), що мають бути враховані в ході експлуатації пристроїв та систем IoT. Політики безпеки, процедур та стандартів слід дотримуватися при розробленні та налаштуванні всіх компонент пристроїв і систем IoT, які охоплюють: канали зв’язку; дані, що передаються; дані, що зберігаються; мережеві пристрої та кінцеві фізичні пристрої.

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Основи кібербезпеки пристроїв та систем IoT» є принципи і методи виявлення та знешкодження прихованих та явних загроз в обчислювальних мережах фізичних предметів, оснащених вбудованими технологіями для
взаємодії один з одним або із зовнішнім середовищем.

Місце навчальної дисципліни «Основи кібербезпеки пристроїв та систем IoT» в структурі професійної підготовки майбутніх фахівців. Освоєння матеріалу дисципліни передбачає, що студент володіє знаннями, отриманими при вивченні загальних розділів математики та основ комп’ютерних технологій.

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності