Перейти до основного вмісту
Гендер і сексуальність
  • Факультет / Інститут Філологічний
  • Кількість кредитів 3
  • Форма контролю Залік
  • Семестр, у якому планується викладання Весняний, Осінній

Майже вся людська історія – це історія бінарності: західна культура та східна культура, демократи й республіканці, чоловіки та жінки. Сьогодні такий підхід є архаїчним. Особливо це стосується питань гендеру, нерівності та самовизначення. Вивчення курсу «Гендер і сексуальність» допомагає боротися з бінарністю, сприяє формуванню цілісного сприйняття сучасного складного світу. Гендерні дослідження – міждисциплінарна дослідницька практика, в межах якої суспільні явища аналізуються з точки зору соціальної статі (або гендеру). Стрімкі зміни макроекономічних та ідеологічних умов соціального життя спричинили тектонічні зсуви в міжстатевих стосунках. З’явилися нові соціально-психологічні труднощі і для жінок, і для чоловіків, що пов’язано з процесом руйнування стереотипів, усталених правил і норм поведінки. Курс спрямований на вивчення того, як «робиться» гендер в міжособистісних відносинах, в культурі, в соціальних інститутах, дає можливість познайомитись з механізмами, за допомогою яких гендер «вбудовується» в суспільство і функціонує в процесі суспільного життя. Пропонований курс висвітлює проблеми гендерних відносин, сексуальності та соціальної нерівності. Гендерні дослідження - це міждисциплінарний напрям соціальної думки, у фокусі уваги якого перебувають відмінності й подібності в соціальному досвіді чоловіків і жінок. 

Сучасна людина може бути успішною, якщо вона є гнучкою, добре обізнана з гендерними особливостями поведінки в конкретній життєвій ситуації, це дає можливість обрати оптимальний шлях для досягнення життєвого успіху.

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності