Перейти до основного вмісту
Безпека кіберпростору
  • Кількість кредитів 3
  • Факультет / Інститут Навчально-науковий інститут фізико-технічних та комп`ютерних наук
  • Форма контролю Залік
  • Семестр, у якому планується викладання Осінній, Весняний

Курс «Безпека кіберпростору» пропонується як дисципліна вільного вибору для студентів, які прагнуть отримати базові знання з питань захисту інформації та методів протидії найбільш розповсюдженим кібератакам, практичні навички застосування технологічних і організаційних рішень, спрямованих на забезпечення інформаційної та кібернетичної безпеки.
Обсяг дисципліни – 90 год. (3 кредити).
Кількість аудиторних годин становить:
лекційних – 15;
лабораторних/практичних – 15.
Самостійна робота студента – 60 год.
Форма підсумкового контролю – залік.

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності