Перейти до основного вмісту

Створена для проведення разового захисту дисертації Копач Василини Вікторівни на здобуття наукового ступеня кадидата хімічних наук

Наказ МОН України про створення:  № 894 від 10.10.2022 р.

Контактний телефон:  +38 (0372) 58-47-45

E-mail ради: [email protected]

Факультет: Інститут біології, хімії та біоресурсів

Спеціальність: 02.00.21 «Хімія твердого тіла»

Голова ради: Халавка Юрій Богданович

Заступник голови ради: Кобаса Ігор Михайлович

Вчений секретар: Борук Сергій Дмитрович

Халавка Юрій Богданович (голова спецради), доктор хімічних наук, спеціальність 02.00.21.

Кобаса Ігор Михайлович (заступник голови ради), доктор хімічних наук, спеціальність 02.00.21.

Борук Сергій Дмитрович (вчений секретар спецради), доктор технічних наук, спеціальність 02.00.21.

Борча Мар’яна Драгошівна, доктор фізико-математичних наук, спеціальність 02.00.21.

Коцюбинський Володимир Олегович, доктор фізико-математичних наук, спеціальність 02.00.21.

Лявинець Олександр Семенович, доктор хімічних наук, спеціальність 02.00.21.

Склярчук Валерій Михайлович, доктор фізико-математичних наук, спеціальність 02.00.21.

Томашик Василь Миколайович, доктор хімічних наук, спеціальність 02.00.21.

Федорчук Анатолій Олександрович, доктор хімічних наук, спеціальність 02.00.21.

Фодчук Ігор Михайлович, доктор фізико-математичних наук, спеціальність 02.00.21.

Фочук Петро Михайлович, доктор хімічних наук, спеціальність 02.00.21.

Контактна інформація:

Тел.: +38 (0372) 58-47-45, +38(066) 3903912,

e-mail: [email protected] 

Прізвище ім‘я, по-батькові здобувача: Копач Василина Вікторівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: фахівець НДР кафедри хімічного аналізу, експертизи та безпеки харчової продукції Навчально-наукового інституту біології, хімії та біоресурсів ЧНУ імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: «Фізико-хімічні закономірності фазових перетворень та властивості стопів потрійної системи CdTe-ZnTe-MnTe»

Дата захисту: 10.01.2023

Науковий керівник: Фочук Петро Михайлович, доктор хімічних наук, професор, професор кафедри хімічного аналізу, експертизи та безпеки харчової продукції Навчально-наукового інституту біології, хімії та біоресурсів ЧНУ імені Юрія Федьковича МОН України

Офіційний опонент: Томашик Василь Миколайович, доктор хімічних наук, професор, завідувач відділу хімії напівпровідникових матеріалів Інституту фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України (м. Київ)

Офіційний опонент: Бондар Анатолій Адольфович, доктор хімічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу фізичної хімії неорганічних матеріалів Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України (м. Київ)

На здобуття наукового ступеня: кандидата хімічних наук

Cпеціальність: 02.00.21 – хімія твердого тіла

Захист у СВР: Д 76.852.42

 

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності