Перейти до основного вмісту

Наказ МОН України про створення: № 894 від 10.10.2022

Дата початку повноважень: 10.10.2022

Дата закінчення повноважень: 10.10.2025

Контактний телефон: + 38 (0372) 52-49-00

Email ради:  [email protected]

Факультет: Факультет історії, політології та міжнародних відносин

Спеціальність: 07.00.01 «Історія України», 07.00.02 «Всесвітня історія»

Голова ради: Добржанський Олександр Володимирович

Заступник голови: Чучко Михайло Костянтинович

Вчений секретар: Филипчук Олександр Михайлович

Добржанський Олександр Володимирович (голова спецради), доктор історичних наук, декан факультету, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 07.00.01.

Чучко Михайло Костянтинович (заступник голови), доктор історичних наук, професор, професор кафедри, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 07.00.02;

Филипчук Олександр Михайлович (вчений секретар), кандидат історичних наук, асистент кафедри,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 07.00.01.

Юрій Михайло Федорович, доктор історичних наук, професор, доцент кафедри, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 07.00.01;

Піддубний Ігор Андрійович, доктор історичних наук, доцент, доцент кафедри, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 07.00.02;

Безаров Олександр Троянович, доктор історичних наук, доцент, доцент кафедри, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 07.00.02;

Макар Юрій Іванович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 07.00.02;

Сич Олександр Іванович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 07.00.02;

Мойсей Антоній Аркадійович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри, Буковинський державний медичний університет, спеціальність 07.00.01;

Ботушанський Василь Мефодійович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 07.00.01;

Кліш Андрій Богданович, доктор історичних наук, доцент, доцент кафедри, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, спеціальність 07.00.01;

Стрільчук Людмила Василівна, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри, Волинський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 07.00.02;

Марчук Василь Васильович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 07.00.01.

Контактна інформація:

Тел.: +38 (0372) 50-94-51, +38 (0372) 52-49-00

e-mail: [email protected] 

Інформація про діяльність спеціалізованої вченої ради у 2023 році

Прізвище ім‘я, по-батькові здобувача: Кошель Олексій Миколайович
Посада здобувача і повна назва місця роботи: докторант кафедри історії України, факультету історії, політології та міжнародних відносин, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Назва дисертаційної роботи: «Духовенство Правобережної України в національно-культурному і духовно-освітньому відродженні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.).»
Науковий консультант: Добржанський Олександр Володимирович, доктор історичних наук, професор, декан факультету історії, політології та міжнародних відносин, Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.
Офіційний опонент: Реєнт Олександр Петрович, член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту історії України НАН України
Офіційний опонент: Трембіцький Анатолій Михайлович, доктор історичних наук, старший науковий співробітник, завідувач Хмельницьким міським відділом Центру дослідження історії Поділля при Кам’янець-Подільському національному університеті
Офіційний опонент: Юрій Михайло Федорович, доктор історичних наук, професор кафедри історії України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

На здобуття наукового ступеня: доктора історичних наук
Шифр та назва спеціальності: 07.00.01 – історія України
Спецрада Д 76.051.06 Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Захист у СВР: Д 76.051.06
Дата захисту: 09.06.2023


Захист відбудеться 9 червня 2023 року о 10 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 76.051.06 у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (58012, м. Чернівці, вул. Кафедральна, 2, корп. 14, ауд. 18).

Пряма трансляція на каналі Спецради у Youtube:

https://www.youtube.com/channel/UC7PNEvK5g8CET3dTxA-x0yQ

а також:

Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/81674412206?pwd=S3Rvb1BJbWZicExOdUNJdEVsZ2t1dz09

Meeting ID: 816 7441 2206

Passcode: 935184

 

Автореферат Кошеля О.М.

Дисертація Кошеля О.М.

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгуки офіційних опонентів: Реєнта О.П., Трембіцького А.М., Юрія М.Ф.

Облікова картка дисертації

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності