Перейти до основного вмісту

Конкурс наукових проектів на здобуття грантів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича для молодих вчених

Організатором Конкурсу є Рада молодих вчених Університету. Гранти призначаються з метою підтримки наукових досліджень молодих вчених Університету. Результатом Конкурсу є реалізація короткострокових проєктів-переможців.

Основними завданням впровадження Грантів є наступні:

- отримання наукових результатів фундаментального характеру з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави;

- отримання наукових результатів прикладного характеру, що можуть бути впроваджені через укладання наукової госпдоговірної тематики або через створення стартапів;

- створення наукового доробку, який може бути використаний при підготовці запитів на фінансування досліджень і розробок, зокрема за рахунок грантових фондів;

- набуття навичок підготовки наукових грантових проектів молодими вченими;

- стимулювання і підтримка наукових досліджень молодих вчених;

- підтримка та розвиток діяльності навчально-наукових лабораторій, центрів тощо;

- виявлення молодих вчених, які здатні здійснювати інноваційні розробки, що є комерційно привабливими.

Конкурс наукових проектів молодих вчених на здобуття Грантів проводиться за всіма науковими напрямами діяльності Університету.

Наказ №244 від 07.06.2023 Щодо оголошення конкурсу наукових проєктів на грант ЧНУ для молодих вчених

Зразки документації для подання/звітування по Грантам ЧНУ для молодих вчених знаходяться у розділі "Супровід наукової діяльності"

З метою підтримки наукових досліджень молодих вчених університету наказом ректора від 31.10.2022 р. №301 «Про результати конкурсу грантів ЧНУ для молодих науковців» оголошено переможців цьогорічного конкурсу. Ними стали проєкти-лідери за напрямами:

природничо-математичний:

«Керований в часі просторовий фільтр електромагнітних хвиль на основі кодованої метаповерхні», керівник Хобзей Микола Михайлович.

суспільно-гуманітарний:

«Фізична культура і спорт як засіб підвищення обороноздатності держави», керівник Галан Ярослав Петрович.

 

Бажаємо переможцям успішного виконання науково-дослідних робіт та нових наукових звершень!

З метою підтримки наукових досліджень молодих вчених університету наказом ректора від 15.09.2021 р. №298 «Про результати конкурсу грантів ЧНУ для молодих науковців» оголошено переможців цьогорічного конкурсу. Ними стали проєкти-лідери за напрямами:

природничо-математичний:

«Розроблення багатоканального хвилеводу на основі мета структури із паралельних провідників з можливістю передавання растрових зображень у широкому діапазоні частот», керівник – кандидат технічних наук, асистент кафедри радіотехніки та інформаційної безпеки, Вовчук Дмитро Анатолійович.

суспільно-гуманітарний:

«Розробка і використання технології візуальної грамотності в процесі навчання англійської мови студентів», керівник – кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови, Бешлей Ольга Василівна.

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності