Перейти до основного вмісту

cross-border-cooperation  Спільні операційні програми Румунія – Україна – Республіка Молдова 2007 – 2013 рр. за фінансової підтримки Європейського Союзу:

  1. Історико-етнографічна спадщина – складова сталого розвитку туризму на Буковині (СПАДЩИНА) (Historical and ethnographic heritage – part of the sustainable development of tourism in Bukovina (HERITAGE). Аплікантом проекту є ЧНУ в співпраці з Сучавським університетом (Румунія) з бюджетом 1 486 721, 82 євро.
  2. Партнерство заради розвитку культурних традицій серед молоді (Partnership to promote cultural traditions among young people). Аплікантом проекту є Асоціація Мугурел м. Дорогой Ботошанського повіту (Румунія) з бюджетом 90 810 євро.
  3. Транскордонний освітній обмін в галузі Європейських студій як сприяння зменшенню ефекту кордону на східному рубежі ЄС (Cross-border educational exchanges in European studies – favorable framework in the diminishing of the border effects at the eastern frontier of the EU). Ясський університет «А. І. Куза» (Ясси, Румунія) – головний партнер, Молдовська академія економічних студій (Кишинів, Республіка Молдова) – партнер 1, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича – партнер 2. Бюджет проекту 165 000 євро.
Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності