Перейти до основного вмісту
cap4com-logoРозбудова партнерства між університетом та підприємством задля навчання на основі компетентністного підходу у Вірменії, Грузії та Україні
Коротка назва проекту: «Cap4Com»
Багатонаціональний спільний проект              
Пріоритет – Вища освіта і суспільство
Тривалість проекту: 15 жовтня 2011 – 14 жовтня 2014
Програма фінансування ЄС: Міжрегіональна програма Європейського сусідства і партнерства
Сума гранту програми Темпус:   €  776 453,15
Цільова група: науковці, викладачі та адміністративні працівники ВНЗ, студенти та випускники, підприємства (великі, середні та малі), організації працедавців, торгово-промислові палати, урядові органи, які є відповідальними за створення умов (технічна підтримка, доступ до фінансування, законодавча база), при яких, завдяки співробітництву між університетами та підприємствами, можуть виникати нові бізнес-проекти
Отримувач гранту: Католицька вища школа Сінт-Льовен, Бельгія
Координатор:
Гірт Де Лепелєр
Контакти
тел.: 0032 92658645,
факс: 0032 92658646
email: [email protected] 

Головний менеджер проекту:
проф. Володимир Шатоха, проректор, Національна металургійна академія
Контакти:
тел./факс: 0038 05624744333
email: [email protected] 
Партнерство:

Мета та завдання проекту:

Напрями діяльності за проектом:


Очікувані результати:

Координатор проекту від України:
Національна металургійна академія України 
www.nmetau.edu.ua 
Відповідальна особа:
професор Шатоха Володимир Іванович, проректор
Контакти
тел./факс: 0038 0562474433
email: [email protected] 
Контактна інформація Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (одного з 2 партнерів з України):
www.chnu.edu.ua 
Відповідальна особа:
Лопатинський Юрій Михайлович, проректор
Контакти
тел./факс: 0038 0372 584856
email: [email protected]
Вебсайт проекту: http://cap4com.eu 
http://www.cap4com.chnu.edu.ua
trust-logoНаціональна система забезпечення якості та взаємної довіри в системі вищої освіти України
Коротка назва проекту:   «TRUST»
Національний проект Структурних Заходів Пріоритет – Реформа врядування
Тривалість проекту: 15 жовтня 2011 – 14 жовтня 2014 
Програма фінансування ЄС: Міжрегіональна програма Європейського сусідства і партнерства
Сума гранту програми Темпус:  € 791141,73

Цільова група: законодавці в області вищої освіти і науки,адміністрація університетів, студенти, випускники, роботодавці, інвестори, суспільство в цілому

Отримувач гранту: Університет м. Ювяскюля, Фінляндія

Координатор:
Професор університету м. Ювяскюля
Тімо Тіхонен
Контакти: тел.: 00358 50 3732125
факс: 00358 14 2602731
email: [email protected] 
Партнерство:
 • Технічний університет м. Кошице, Словаччина
 • Університет м. Коїмбра, Португалія
 • Європейська асоціація центрів забезпечення якості освіти, Бельгія
 • Харківський національний університет радіоелектроніки, Україна
 • Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна
 • Український католицький університет, Україна
 • Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Україна
 • Українська асоціація студентського самоврядування
 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 • Державна акредитаційна комісія, Україна
 • Національна академія педагогічних наук України
 • Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Україна

Мета та завдання проекту:
 • Підтримка реформування ВНЗ України шляхом упровадження загальної, інноваційної, політично нейтральної мережі забезпечення якості та підтримки Екосистеми для цієї мережі, яка гарантує взаємне порозуміння і довіру між різними учасниками національного і міжнародного процесів забезпечення якості, а також, прийняття неупереджених рішень у процесі забезпечення якості освіти.
 • Забезпечення організаційної, інформаційної та технічної підтримки системи забезпечення якості освіти, яка базується на «трикутнику знань»: освіта-інновації-дослідження.
 • Забезпечення формальної, уніфікованої системи забезпечення якості освіти (всебічної, прозорої, неупередженої і відкритої для суспільства), що охоплює всі ВНЗ, організації забезпечення якості та інші зацікавлені сторони.
 • Розроблення порталу, на якому буде розміщено Екосистему, для підтримки різних існуючих і нових процесі/систем забезпечення якості; підготовка персоналу ВНЗ та інших організацій із забезпечення якості.
 • Запровадження заходів, спрямованих на розвиток культури, яка визнає необхідність прозорості забезпечення якості для широкого суспільства, використання результатів нових процедур забезпечення якості в практичній діяльності інноваційно-орієнтованих ВНЗ.
 • Підготовка ключових учасників процесу забезпечення якості

Напрями діяльності за проектом:
 • Вивчення європейських практик із забезпечення якості.
 • Розроблення національної концепції забезпечення якості.
 • Розвиток онтології для національної системи забезпечення якості.
 • Розроблення документації для національної системи забезпечення якості.
 • Вивчення європейського досвіду з ІТ-підтримки забезпечення якості.
 • Розроблення нової технології для створення Порталу із забезпечення якості.
 • Підготовка зовнішніх даних для Порталу.
 • Пілотне впровадження нового Порталу.
 • Розроблення документації для Порталу.
 • Підготовка українських експертів з питань щодо застосування кращих європейських практик у забезпеченні якості.
 • Підтримка нових практик.
 • Нові робочі процеси із забезпечення якості.
 • Розроблення нової нормативної бази із забезпечення якості.
 • Розвиток перепідготовки персоналу.
 • Підготовка ключового персоналу ВНЗ, державних та інших структур.
 • Проведення заходів з розповсюдження результатів проекту (семінари/конференції/круглі столи).
 • Створення моделі управління для системи забезпечення якості.
 • Досягнення політичного консенсусу і прийняття рішень стосовно підтримки і впровадження розробленої Екосистеми забезпечення якості.
 • Розроблення матеріалів для підготовки з нових підходів до забезпечення якості.
 • Збір відгуків від зацікавлених осіб щодо системи забезпечення якості та її відповідного вдосконалення.
 • Проведення заходів з контролю якості виконання проекту

Очікувані результати:
 • Уніфікована, формальна і гнучка система забезпечення якості для українських ВНЗ.
 • Національний Портал із забезпечення якості, заснований на розподіленій, формалізованій структурі.
 • Розроблення, затвердження і прийняття нових практик із забезпечення якості та запровадження схем підготовки ключового персоналу ВНЗ, державних та інших структур.
 • Розповсюдження результатів проекту.
 • Розроблення заходів щодо забезпечення стійкості проекту в майбутньому

Координатор проекту від України:
Харківський національний університет радіоелектроніки 
http://www.kture.kharkov.ua  
тел.: 0038 0577021807, факс: 0038 0577021013
email: [email protected] 
Відповідальна особа:
Лєсна Наталя Советівна, проф., проректор з науково-педагогічної роботи
Контакти:  тел.: 0038 0577021492, факс: 0038 0577021013
email: [email protected], [email protected]

Контактна інформація Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (одного з 8 партнерів з України):
Відповідальна особа:
Ушенко Олександр Григорович, проректор з наукової роботи
Контакти:
тел.: 0038 0372526235, факс: 0038 0372552914
email: [email protected] 
www.chnu.edu.ua 
Вебсайт проекту: http://www.dovira.eu/
eanetМережа підприємців-випускників 
Коротка назва проекту: «EANET»
Багатонаціональний проект Структурних заходів
Пріоритет - Вища освіта та суспільство
Тривалість проекту: 1 грудня 2013 - 1 грудня 2016
Програма фінансування ЄС: Міжрегіональна програма Європейського сусідства та партнерства
Сума гранту ЄС програми Темпус: 1 374 313,35 €
Цільова група: випускники-підприємці та інші випускники, адміністративний персонал і керівництво ВН3, науковці, студенти,
широка громадськість, зацікавлена в підприємницькій тематиці.
Отримувач гранту: Амстердамський університет прикладних наук, Нідерланди
Координатор:
Мартін Харінг,
Менеджер Центру підприємництва
Контакти: тел.: +31-628242690
email: [email protected]
Головний менеджер проекту:
Майкл Тугунтке, Старший проектний менеджер
Контакти: тел: +316 211 588 97

Партнерство:
 • Вільний університет м. Берлін,Німеччина
 • CHE Consult GmbH, Німеччина
 • Амстердамський університет прикладних наук, Нідерланди
 • Ясський університет ім. Александру Іоана Кузи, Румунія
 • Академія економічних наук Молдови,Республіка Молдова
 • Державний університет Алеку Руссо в м. Бельці, Республіка Молдова
 • Державний університет ім. Хаждеу в м. Кагул, Республіка Молдова
 • Міністерство освіти і науки Республіки Молдова
 • Державний університет Ілія, Грузія
 • Грузинський технічний університет, Грузія
 • Університет м. Кутаїсі, Грузія
 • Міністерство освіти і науки Грузії
 • Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна
 • Харківський національний університет радіоелектроніки, Україна
 • Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Україна
 • Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Україна
 • Університет «КРОК», Україна
 • Міністерство освіти і науки України

Мета та завдання проекти:
 • створення спілок у ВН3, повʼязаних із підприємницькою діяльністю;
 • створення міжнародної підприємницької мережі університетів, експертів, зовнішніх партнерів, компаній і підприємців;
 • зниження рівня безробіття випускників шляхом підтримки молодих підприємців та створення робочих місць і можливостей стажування в стартапах (start-ups);
 • сприяння активній роботі випускників та дії як рольових моделей для інших асоціацій випускників;
 • створення фандрейзінгових структур (кожен ВН3-учасник повинен стати
 • фінансово незалежним наприкінці фінансування проекту EANET)

Напрями діяльності за проектом:
 • створення бази даних потенційних членів;
 • складання каталогу ключових пропозицій з послуг;
 • створення мережі випускників;
 • зʼєднання мереж університетів;
 • організація подій і пропозицій щодо послуг;
 • інституціоналізація мережі (наприклад, асоціація/обʼєднання);
 • збір коштів (членські внески, спонсорська допомога, пожертви) задля гарантування стійкості результатів проекту.

Очікувані результати:
 • ВНЗ-партнери переймуть позитивний досвід у Амстердамського університету прикладних наук, ефективна модель використовуватиметься ВНЗ країн-членів ЄС а також ВНЗ-партнерів інших країн.
 • Створення «мозкового центру» для спільного подальшого розвитку концепції.
 • Створення взаємовигідної ситуації як для молодих засновників, так і для випускників-підприємців.
 • Міжуніверситетська трансгресивна мережа.
 • Проект має на меті створення довготривалого ефекту, тому що члени EAN є цільовою групою, що надаватиме як безоплатні, так і платні послуги.

Координатор проекту від України:
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
www.chnu.edu.ua 
тел.: +380-372-526235, факс: +380-372-552914
email: [email protected] 
Відповідальна особа: проф. Олександр Ушенко, проректор з наукової роботи
Контакти:
тел: +38037584818; факс: +38(0372) 584706
email: [email protected] 
Партнери з України:
Харківський національний університет ім. В. H. Каразіна
www.univer.kharkov.ua 
тел.: +38-057-7061544, факс: +38-057-7061544
email: [email protected] 
Відповідальна особа:
Станіслав Ігнатьєв
Контакти:
тел.: +38-057-7075386; факс: +38-057-7061544
email: [email protected] 
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
www.khadi.kharkov.ua 
тел.: +38-057-7003855; факс: +38-057-7003855
email: [email protected] 
Відповідальна особа: Юлія Бондаренко
Контакти:
тел.: +38-057-7003855; факс: +38-057-7003855
email: [email protected]

Харківський національний університет радіоелектроніки www.kture.kharkov.ua 
тед.: +38-057-7021515; [email protected] 
Відповідальна особа: Олександр Кузьомін
Контакти: тел.: +38-057-7021515
email: [email protected] 

Університет «КРОК»
www.krok.edu.ua 
тел.: +380 44 4568428 [email protected] 
Відповідальна особа: Андрій Лотарєв
Контакти: тел.: +380 44 4556986, вн. 118
факс: +380 44 455 6986
email: [email protected]
Вебсайт проекту: http://tempuseanet.info/
picasa-logoСприяння інтернаціоналізації вищих навчальних закладів у країнах Східного партнерства через культурні та структурні перетворення
Коротка назва проекту: «PICASA»
Багатонаціональний проект Структурні заходи
Пріоритет - Університетське врядування
Тривалість проекту: 1 грудня 2013 - 30 листопада 2016
Програма фінансування ЄС: Міжрегіональна програма Європейського сусідства та партнерства
Сума гранту ЄС програми Темпус: 743382,50 €
Цільова група: студенти, випускники, викладацький та адміністративний персонал, керівники ВНЗ, посадовці органів місцевого самоврядування/ адміністрацій.
Отримувач гранту: Єреванський державний університет, Вірменія
Координатор:
Джинни Вейцман
Контакти:
тел.: +374 10 554 64
е-адреса: [email protected] 
Головний менеджер проекту:
Олександр Маркаров
Контакти: 
тел: (+374-10) 55-06-12
факс: (+374-10) 55-46-41
е-адреса: [email protected] 
Партнерство:
 • Левенська католицька вища школа, Бельгія
 • Європейський центр освіти та ініціатив, Італія
 • Всесвітня університетська служба, Австрія
 • Університет Рохемптон, Великобританія
 • Університет Генуї, Італія
 • Єреванський державний університет, Вірменія
 • Єреванська державна академія мистецтв, Вірменії
 • Гаварський державний університет, Вірменія
 • Державний інженерний університет Вірменії
 • Національний центр забезпечення якості професійної освіти Вірменії
 • Міністерство освіти і науки Вірменії
 • Тбіліський державний університет імені Івані Джавахішвілі, Грузія
 • Зугдідьський державний педагогічний університет імені Шота Месхія, Грузія
 • Тбіліський державний університет імені Іллі Чавардадзе, Грузія
 • Батумський державний університет Шота Руставелі, Грузія
 • Міністерство освіти Грузії
 • Білоруський державний університет, Білорусь
 • Гродненський державний університет імені Янки Купали, Білорусь
 • Білоруський державний університет інформатики і радіоелектроніки, Білорусь
 • Міністерство освіти Республіки Білорусь
 • Одеський національний політехнічний університет, Україна
 • Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна
 • Національна металургійна академія, Дніпропетровськ, Україна
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна
 • Міністерство освіти і науки України

Мета та завдання проекту:
Сприяння впізнаванню систем вищої освіти країн Східного партнерства - Вірменія, Грузія, Білорусь, Україна - через розвиток та інтеграцію інтернаціоналізації в структурні та культурні компоненти управління ВНЗ.
Напрями діяльності за проектом:
 • Прийняття у ВНЗ нормативних документів щодо сприяння інтернаціоналізації у викладанні, навчанні та дослідженнях.
 • Модернізовані навчальні програми затверджені відповідними вченими радами.
 • Аналіз/ коментарі від експертів з ЄС щодо розроблених програм, процедур, навчальних планів.
 • Аналіз/ коментарі (здійснення зворотного звʼязку) від слухачів та їх керівників щодо ефективності тренінгів.
 • Прийняття на національному рівні та рівні ВНЗ критеріїв якості та заходів для інтернаціоналізації.
 • Звітування про зовнішнє оцінювання інтернаціоналізації ВНЗ.

Очікувані результати:
 • 15 ВН3 з країн Східного партнерства мають вдосконалені програми та процедури щодо інтернаціоналізації у викладанні, навчанні та дослідженнях.
 • 2 академічні програми у 15 ВНЗ переглянуті з метою інтеграції інтернаціоналізації та академічних обмінів.
 • Персонал кафедр і відділів міжнародних звʼязків із 15 університетів набув нові навички, відношення та знання.
 • Через впровадження критеріїв якості та заходів інтернаціоналізації зміцняться традиції та культура університетів

Координатор проекту від України:
Одеський національний політехнічний університет 
тел.: +38 048 7058312; факс: +38 048 7058312
Відповідальна особа: Лебідь Михайло Валерійович, начальник інноваційного центру
Контакти: тел.: +38 067 4866006; email: [email protected] 
Партнери з України:
Національна металургійна академія України 
тел.: +38 (056) 745 31 56;
Відповідальна особа: Петренко Андрій,
начальник відділу міжнар. співробітництва
співробітництва
Контакти: тел.: +38 056 2474433

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
тел. +380-372-584810, [email protected] 
Відповідальна особа: Сергій Луканюк,
начальник відділу міжнародних зв'язків
Контакти: тел.: +380-372-525195
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
тел.: +38044 239-33-33
Відповідальна особа: Тетяна Трубчанинова, 
завідувач кафедри іноземних мов
Контакти: [email protected] 

Міністерство науки та освіти України
Тел.: +38 (044) 481-32-21
Відповідальна особа: Ольга Котова
управління міжнародного співробітництва 
Контакти: тел.: 0038 (044) 481-32-77
Вебсайт проекту: http://www.ysu.am/international/en/1392194889
"Крос-медіа та якісна журналістика"
Фінансування проекту здійснюється коштом Європейського Союзу.
Загальний бюджет проекту: 1 251 046,00 €

Головним координатором проекту виступає Університет м. Пассау (Німеччина), український співкоординатор – Одеський національний університет імені І.І. Мечнікова. Також беруть участь партнери з Австрії і Румунії та українські партнери – Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, Сумський державний університет, Українська прес-група, Академія української преси, Міністерство освіти і науки України. 

Мета цього проекту:
розробка навчальної програми для студентів-магістрів, інтернаціональна навчальна програма має  відповідати вимогам інформаційного суспільства з притаманними йому структурними змінами, сприяти  удосконаленню освіти  у розумінні Лісабонської стратегії Європейського Союзу.
 

 

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності