Перейти до основного вмісту

Перелік документів, 

які потрібно подати абітурієнтам для вступу на навчання за всіма спеціальностями

для здобуття ступеня бакалавра (на базі 11 класів)

На   навчання   для   здобуття   ступеня   бакалавра   за                всіма          спеціальностями приймаються особи без вікових обмежень.

Заява про вступ встановленого зразка, яка була подана в електронній формі, роздруковується в приймальній комісії. До заяви вступником додаються:

 • документ державного зразка про освіту (свідоцтво/атестат про повну загальну середню освіту) і додаток до нього (для звірки даних з Єдиною державною електронною базою освіти);
 • сертифікат національного мультипредметного тесту (НМТ), виданий в 2023, 2022 році та/або сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), виданий в 2020, 2021 (для звірки даних з Єдиною державною електронною базою освіти);
 • паспорт / ID-картка з Витягом про місце реєстрації, копія довідки про присвоєння індивідуального податкового номера (для звірки даних з Єдиною державною електронною базою освіти);
 • 2 копії військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (ОБОВ’ЯЗКОВО);
 • файл формату А4 – 1 шт.

* Якщо є розбіжності прізвищ чи імен в документах і паспорті, то додаються копії документів, які пояснюють ці розбіжності (свідоцтво про одруження, свідоцтво про зміну імені тощо).

Перелік документів,

які потрібно подати абітурієнтам пільгових категорій для вступу на навчання за всіма спеціальностями

для здобуття ступеня бакалавра (на базі 11 класів)

На   навчання   для   здобуття   ступеня   бакалавра   за   всіма спеціальностями приймаються особи без вікових обмежень.

Заява про вступ встановленого зразка, яка була подана в електронній формі, роздруковується в приймальній комісії. До заяви вступником додаються:

 • документ державного зразка про освіту (свідоцтво/атестат про повну загальну середню освіту) і додаток до нього (для звірки даних з Єдиною державною електронною базою освіти);
 • сертифікат національного мультипредметного тесту (НМТ), виданий в 2023, 2022 році та/або сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), виданий в 2020, 2021 (для звірки даних з Єдиною державною електронною базою освіти);
 • паспорт / ID-картка з Витягом про місце реєстрації, копія довідки про присвоєння індивідуального податкового номера (для звірки даних з Єдиною державною електронною базою освіти);
 • 2 копії військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (ОБОВ’ЯЗКОВО);
 • документи, що дають право на пільги при зарахуванні;
 • папка на зав’язках для документів.

 

* Якщо є розбіжності прізвищ чи імен в документах і паспорті, то додаються копії документів, які пояснюють ці розбіжності (свідоцтво про одруження, свідоцтво про зміну імені тощо).

Перелік документів,

які потрібно подати абітурієнтам для вступу на навчання за всіма спеціальностями

для здобуття ступеня бакалавра (на базі Молодшого спеціаліста, Фахового молодшого бакалавра, Молодшого бакалавра)

На   навчання   для   здобуття   ступеня   бакалавра   за                всіма          спеціальностями приймаються особи без вікових обмежень.

Заява про вступ встановленого зразка, яка була подана в електронній формі, роздруковується в приймальній комісії. До заяви додаються:

 • документ державного зразка про освіту (диплом молодшого спеціаліста/фахового молодшого бакалавра/молодшого бакалавра) і додаток до нього (для звірки даних з Єдиною державною електронною базою освіти);
 • сертифікат національного мультипредметного тесту (НМТ), виданий в 2023, 2022 році та/або сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), виданий в 2020, 2021 (для звірки даних з Єдиною державною електронною базою освіти);
 • паспорт / ID-картка з Витягом про місце реєстрації, копія довідки про присвоєння індивідуального податкового номера (для звірки даних з Єдиною державною електронною базою освіти);
 • 2 копії військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (ОБОВ’ЯЗКОВО);
 • файл формату А4 – 1 шт.

 

* Якщо є розбіжності прізвищ чи імен в документах і паспорті, то додаються копії документів, які пояснюють ці розбіжності (свідоцтво про одруження, свідоцтво про зміну імені тощо).

Перелік документів,

які потрібно подати абітурієнтам для вступу на навчання за всіма спеціальностями

для здобуття ступеня бакалавра (на базі Молодшого спеціаліста, Фахового молодшого бакалавра, Молодшого бакалавра)

На   навчання   для   здобуття   ступеня   бакалавра   за                всіма          спеціальностями приймаються особи без вікових обмежень.

Заява про вступ встановленого зразка, яка була подана в електронній формі, роздруковується в приймальній комісії. До заяви додаються:

 • документ державного зразка про освіту (диплом молодшого спеціаліста/фахового молодшого бакалавра/молодшого бакалавра) і додаток до нього (для звірки даних з Єдиною державною електронною базою освіти);
 • сертифікат національного мультипредметного тесту (НМТ), виданий в 2023, 2022 році та/або сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), виданий в 2020, 2021 (для звірки даних з Єдиною державною електронною базою освіти);
 • паспорт / ID-картка з Витягом про місце реєстрації, копія довідки про присвоєння індивідуального податкового номера (для звірки даних з Єдиною державною електронною базою освіти);
 • 2 копії військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (ОБОВ’ЯЗКОВО);
 • документи, що дають право на пільги;
 • папка на зав’язках для документів.

 

* Якщо є розбіжності прізвищ чи імен в документах і паспорті, то додаються копії документів, які пояснюють ці розбіжності (свідоцтво про одруження, свідоцтво про зміну імені тощо).

Перелік документів,

які потрібно подати абітурієнтам при вступі на навчання для здобуття другої вищої освіти

Заяву про вступ на навчання для здобуття другої вищої освіти встановленого зразка вступники подають особисто. До заяви про вступ на навчання для здобуття другої вищої освіти вступники додають:

 • диплом бакалавра (або спеціаліста / магістра – для тих, хто не отримував диплома бакалавра) і додаток до нього та їхні копії (для звірки даних з Єдиною державною електронною базою освіти та визначення академічної різниці);
 • копію залікової книжки та копію документа про освіту і додатка до нього (для вступників, які не мають диплома бакалавра / спеціаліста / магістра);
 • сертифікат НМТ/ЗНО та його копію (для вступників, які не мають диплома бакалавра / спеціаліста / магістра);
 • довідку про академічну різницю;
 • копію паспорта / ID-картка з Витягом про місце реєстрації;
 • копію довідки про присвоєння індивідуального податкового номера;
 • 2 копії військово-облікового документа – для військовозобов’язаних;
 • папку на зав’язках для документів.

Примітки:

* Якщо є розбіжності прізвищ чи імен в документах і паспорті, то додаються   копії   документів,   які   пояснюють   ці    розбіжності (свідоцтво про одруження, свідоцтво про зміну імені тощо).

** Чіткі ксерокопії документів повинні бути чорно-білими і завіряються приймальною комісією університету або в установленому порядку. При поданні копій документів пред’явлення оригіналів документів обов’язкове!

Перелік документів,

які потрібно подати студентам для

переведення чи поновлення на навчання до ЧНУ з інших закладів вищої освіти

Заяву про переведення чи поновлення встановленого зразка студенти подають особисто.

До заяви про переведення додаються такі документи:

 • заява про переведення до ЧНУ, підписана ректором і засвідчена печаткою ЗВО, в якому навчається студент;
 • копії документа державного зразка про освіту і додатка до нього;
 • копія сертифіката ЗНО/НМТ;
 • копія залікової книжки;
 • довідка про академічну різницю;
 • копія паспорта / ID-картка з Витягом про місце реєстрації;
 • копія довідки про присвоєння індивідуального податкового номера;
 • 2 копії військово-облікового документа – для військовозобов’язаних;
 • папка на зав’язках для документів.

 

До заяви про поновлення додаються такі документи:

 • документ державного зразка про освіту і додаток до нього та їхні копії;
 • сертифікат ЗНО/НМТ та його копія;
 • академічна довідка;
 • довідка про академічну різницю;
 • копія паспорта;
 • копія довідки про присвоєння індивідуального податкового номера;
 • 2 копії військово-облікового документа – для військовозобов’язаних;
 • 4 фотокартки розміром 3x4 см;
 • 1 конверт формату А5;
 • папка на зав’язках для документів.

 

Примітки:

* Якщо є розбіжності прізвищ чи імен в документах і паспорті, то додаються   копії   документів,   які   пояснюють   ці розбіжності (свідоцтво про одруження, свідоцтво про зміну імені тощо).

** Чіткі ксерокопії документів повинні бути чорно-білими і завіряються приймальною комісією університету або в установленому порядку. При поданні копій документів пред’явлення оригіналів документів обов’язкове!

 


 

Алгоритм подання документів вступника з використанням КЕП/ЕЦП

Як отримати електронний підпис?

Онлайн сервіс створення кваліфікованого електронного підпису

Онлайн сервіс перевірки кваліфікованого електронного підпису

Алгоритм дій вступника:

КРОК 1. Підготуйте сканкопії необхідних оригіналів документів за переліком:

 • документ, що посвідчує особу, у разі подачі ID-картки – з 2-х сторін та витяг з  Єдиного державного демографічного реєстру;

 • документ (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ та додаток до нього;

 • довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру (РНОКПП) (у разі подання паспорту-книжки);

 • документи, які підтверджують право вступника на спеціальні умови участі у конкурсі та/або спеціальні умови на здобуття вищої освіти за кошти бюджету (якщо пільга належить батькам – свідоцтва про народження вступника)

КРОК 2. Накладіть кваліфікований електронний підпис вступника на кожен документ

!!! ВСТУПНИК НАКЛАДАЄ ВИКЛЮЧНО СВІЙ ОСОБИСТИЙ КЕП !!!

КРОК 3. Підписані КЕП документи надсилайте на електронну адресу  [email protected] із вказанням теми листа "документи для зарахування на навчання від ....(ваше повне ім’я)...". В листі вказати своє повне ім’я та спеціальність на яку плануєте вступ, вказуєте актуальний контактний номер телефона та чи потребуєте гуртожиток.

До уваги вступників 2023 року!

Для військовозобов’язаних осіб однією з вимог до зарахування є подання до приймальної комісії військово-облікових документів. Правом на відтермінування подання вказаних документів користуються особи зазначені в листі МОН №1/5528-23 від 20 квітня 2023 року.

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності