Перейти до основного вмісту

Перелік документів, 

які потрібно подати абітурієнтам для вступу на навчання за всіма спеціальностями

для здобуття ступеня магістра

На навчання для здобуття ступеня магістра за всіма спеціальностями приймаються особи без вікових обмежень.

Заява про вступ встановленого зразка, яка була подана в електронній формі, роздруковується в приймальній комісії. До заяви додаються:

 • документ державного зразка про освіту (диплом бакалавра) і додаток до нього (для звірки даних з Єдиною державною електронною базою освіти);

 • паспорт / / ID-картка з Витягом про місце реєстрації, копія довідки про присвоєння індивідуального податкового номера (для звірки даних з Єдиною державною електронною базою освіти);

 • 2 копії військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (ОБОВ’ЯЗКОВО);

 • документи, що дають право на пільги при зарахуванні (за наявності);

 • файл формату А4 – 1 шт.

 

* Якщо є розбіжності прізвищ чи імен в документах і паспорті, то додаються копії документів, які пояснюють ці розбіжності (свідоцтво про одруження, свідоцтво про зміну імені тощо).

Перелік документів, 

які потрібно подати абітурієнтам для вступу на навчання за всіма спеціальностями

для здобуття ступеня магістра

На навчання для здобуття ступеня магістра за всіма спеціальностями приймаються особи без вікових обмежень.

Заява про вступ встановленого зразка, яка була подана в електронній формі, роздруковується в приймальній комісії. До заяви додаються:

 • диплом магістра/спеціаліста і додаток до нього та їхні копії;

 • копія паспорта / / ID-картка з Витягом про місце реєстрації, копія довідки про присвоєння індивідуального податкового номера;

 • 2 копії військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (ОБОВ’ЯЗКОВО);

 • папка на зав’язках для документів.

 

Примітки:

* Якщо є розбіжності прізвищ чи імен в документах і паспорті, то додаються копії документів, які пояснюють ці розбіжності (свідоцтво про одруження, свідоцтво про зміну імені тощо).

** Чіткі ксерокопії документів повинні бути чорно-білими і завіряються приймальною комісією університету або в установленому порядку. При поданні копій документів пред’явлення оригіналів документів обов’язкове!

Алгоритм подання документів вступника з використанням КЕП/ЕЦП

Як отримати електронний підпис?

Онлайн сервіс створення кваліфікованого електронного підпису

Онлайн сервіс перевірки кваліфікованого електронного підпису

Алгоритм дій вступника:

КРОК 1. Підготуйте сканкопії необхідних оригіналів документів за переліком:

 • документ, що посвідчує особу, у разі подачі ID-картки – з 2-х сторін та витяг з  Єдиного державного демографічного реєстру;

 • документ (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ та додаток до нього;

 • довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру (РНОКПП) (у разі подання паспорту-книжки);

 • документи, які підтверджують право вступника на спеціальні умови участі у конкурсі та/або спеціальні умови на здобуття вищої освіти за кошти бюджету (якщо пільга належить батькам – свідоцтва про народження вступника)

КРОК 2. Накладіть кваліфікований електронний підпис вступника на кожен документ

!!! ВСТУПНИК НАКЛАДАЄ ВИКЛЮЧНО СВІЙ ОСОБИСТИЙ КЕП !!!

КРОК 3. Підписані КЕП документи надсилайте на електронну адресу  [email protected] з вказанням у темі листа  прізвища, ім’я та по батькові вступника повністю.

До уваги вступників 2023 року!

Для військовозобов’язаних осіб однією з вимог до зарахування є подання до приймальної комісії військово-облікових документів. Правом на відтермінування подання вказаних документів користуються особи зазначені в листі МОН №1/5528-23 від 20 квітня 2023 року.

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності