Facebook Instagram Youtube

Magna Carta Universitatum58012, Україна,
м. Чернівці, вул. Коцюбинського 2

Приймальня ректора:
тел. +38(0372) 584810,
факс +38(0372) 552914
ел. пошта: rectorьві`с@с=µchnu.edu.ua

Загальний відділ:
тел.: +38 (0372) 58-47-07,
+38 (0372) 52-70-29
факс: +38 (0372) 58-47-07
ел. пошта: officeьві`с@с=µchnu.edu.ua

Приймальна комісія:
тел.: +38 (0372) 58-47-11,
+38 (0372) 52-56-69
ел. пошта: admissionьві`с@с=µchnu.edu.ua

Оновлено
11-10-2019
16:56

Студентський Парламент

ГербСтудентський Парламент - виконавчий орган студентського самоврядування, який обирається на конференціях студентів і відображає позицію молоді в різних сферах освітньої діяльності колективу Чернівецького національного університету, координує роботу всіх органів студентського самоврядування, бере активну участь в організації та проведенні різноманітних заходів, покликаних всебічно сприяти навчальній, науковій, громадській, спортивній та творчій активності студентів.

На паритетних засадах студентський Парламент взаємодіє із профспілковим комітетом студентів.

Студентський парламент створено шляхом прямої представницької демократії через делегатів від усіх академічних груп на загальному студентському віче. У своїй роботі він керується Положенням про студентське самоврядування університету.

Основні завдання органів студентського самоврядування:

 • забезпечення і захист прав та інтересів студентів;
 • забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;
 • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
 • сприяння у створенні необхідних умов для проживання і відпочинку студентів, створення різноманітних студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами;
 • організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів освіти і молодіжними організаціями;
 • сприяння працевлаштуванню випускників;
 • участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами;
 • безпосередня участь студентів у реалізації державної молодіжної політики;
 • профзабезпечення інформаційно-молодіжної, правової, психологічної, фінансової допомоги студентам (спільно з відповідними службами);
 • залучення студентів до трудової діяльності у вільний від навчання час (спільно з деканатами);
 • узгодження діяльності старостату, кураторів академічних груп, студентського профкому;
 • контроль за навчальною дисципліною студентів, оперативне реагування на їх порушення;
 • участь у розподілі стипендіального фонду та фонду соцдопомоги;
 • залучення студентів до участі у художній самодіяльності;
 • розгляд питань про моральне і матеріальне стимулювання відмінників навчання, громадських активістів, спортсменів, науковців;
 • проведення вечорів відпочинку, конкурсів, засідань, виступів КВК (Клуб Веселих і Кмітливих), посвят у студенти, випускних вечорів, днів факультету;
 • участь у поселенні студентів у гуртожитки і їх виселенні;
 • участь в організації належного побуту, відпочинку і дозвілля студентів у гуртожитках;
 • організація ремонту кімнат, забезпечення зберігання і утримання в належному стані приміщень, обладнання та іншого майна навчального закладу;
 • координація роботи з викладачами, наставниками академічних груп студентів та кафедрами, деканатами факультетів;
 • організація чергування студентів і сприяння дотриманню пропускного режиму в гуртожитках;
 • організація змагань за зразкові кімнати, поверхи, гуртожитки, економії електроенергії та ін.;
 • пропаганда здорового способу життя, запобігання вчиненню студентами правопорушень, вживанню ними алкоголю, наркотиків, паління тощо.

Структура студентського парламенту включає в себе обраних на конференції шляхом рейтингового голосування представників усіх факультетів, курсів, академічних груп, голів та інших членів студентських рад гуртожитків.

Студентське самоврядування є органом управління та втілення у життя основних напрямів життєдіяльності навчального закладу. Головною його метою є захист соціальних, економічних інтересів та прав студентів Чернівецького національного університету, сприяння гармонійному розвитку особистості студента, формування у нього навичок майбутнього організатора, керівника, спеціаліста.

Виконавчим органом студентського самоврядування в ЧНУ є Президія студентського Парламенту.

Виконавчим органом студентського самоврядування на факультеті є Парламентська група факультету, яка обирається на загальних зборах (конференції) студентів факультету.

Студентський Парламент планує свою роботу самостійно за напрямами: навчально-науковий, культурно-масовий, спортивно-масовий, шефський, туристична робота, сектор релігії і моралі, інформаційний напрям та інші, погоджує свою роботу з відділом з гуманітарної освіти і виховання, створеним в університеті у 2004 р., та виходить на ректорат із пропозиціями щодо організації різноманітних заходів.

Традиційними формами навчально-наукової діяльності є гуртки, літературні студії, проблемні групи, студентське конструкторське бюро, участь у різного роду конкурсах, олімпіадах і конференціях. У 269 таких об’єднаннях беруть участь майже 4 тис. студентів. Студентський Парламент допомагає в організації роботи гуртків "Антіква", "Етнолог", "Екос", студентської спілки Міжнародного товариства інженерів-оптиків, економічного товариства "СНЕТ", конструкторського бюро "Алеф" та ін. На засіданнях проблемних груп та гуртка "Волонтер" розглядаються соціально-педагогічні проблеми.

Результатом спільної діяльності органів студентського самоврядування є організація різних заходів, спрямованих на організацію громадського життя міста та дозвілля студентської молоді.

Студентський Парламент університету тісно співпрацює із органами студентського самоврядування інших навчальних закладів, надаючи їм посильну допомогу в організації їх роботи, в підтримці їх починань, обмінюючись набутим досвідом у цій сфері та здійснюючи спільні проекти.

© 1999- Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича.
Ваші зауваження, запитання та пропозиції: webmasterьві`с@с=µchnu.edu.ua
Powered by Nova, Програмування: Крамар А.В., Дизайн: Антонюк А.М.

ВГОРУ