Facebook Instagram Youtube


interof


mediats
Міжнародний вокально-хоровий конкурс-фестиваль «Хай пісня скликає друзів»
Magna Carta Universitatum58012, Україна,
м. Чернівці, вул. Коцюбинського 2

58012, Ukraine,
Chernivtsi, 2, Kotsiubynsky str.

Приймальня ректора:
тел. +38(0372) 584810,
факс +38(0372) 552914
ел. пошта: rectorГЧ @єBН¤Цchnu.edu.ua

Загальний відділ:
тел.: +38 (0372) 58-47-07,
+38 (0372) 52-70-29
факс: +38 (0372) 58-47-07
ел. пошта: officeГЧ @єBН¤Цchnu.edu.ua

International office:
Tel.: +380372584856,
Tel.: +380372584706
E-mail: interofГЧ @єBН¤Цchnu.edu.ua
assistant.admissionГЧ @єBН¤Цchnu.edu.ua

Приймальна комісія:
тел.: +38 (0372) 58-47-11,
+38 (0372) 52-56-69
ел. пошта: admissionГЧ @єBН¤Цchnu.edu.ua

Оновлено
20-04-2021
12:17

Навчально-методична рада університету

Голова методичної ради

Перший проректор
Заслужений працівник освіти України,
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,
доктор фізико-математичних наук, професор

Роман Іванович Петришин
Tел. +380-372-551900, +380-372-584814
E-mail: r.petryshyn@chnu.edu.ua

Заступник голови методичної ради

 

завідувач науково-методичного центру

моніторингу і забезпечення якості підготовки фахівців, доктор педагогічних наук, професор

 

Іванчук Марія Георгіївна

Tel: +380-372- 58-48-72

Секретар методичної ради

 

методист науково-методичного центру

 моніторингу і забезпечення якості підготовки фахівців

 

Мельник Катерина Василівна


Tел. +380-372- 58-48-63

Навчально-методична рада (НМР) є постійно діючим колегіальним дорадчим органом щодо координації діяльності усіх підрозділів університету, який визначає головні напрями навчально-методичної роботи з питань підвищення ефективності та якості вищої освіти і удосконалення навчально-виховного процесу з проблем вищої школи, наукових основ організації та керівництва навчально-виховним процесом, сучасних технологій, форм і методів навчання, удосконалення педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників університету.

Завдання навчально-методичної ради:

·              визначення основних напрямів науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу в університеті, удосконалення змісту вищої освіти з урахуванням тенденцій розвитку національної системи освіти, узагальнення та впровадження прогресивних освітніх технологій;

·              науково-методичний супровід впровадження кредитно-трансферної системи організації навчального процесу;

·              науково-методичний супровід щодо впровадження нових галузевих стандартів вищої освіти для всіх напрямів підготовки, освітніх та освітньо-кваліфікаційних рівнів ліцензованих в університеті;

·         науково-методичний супровід виконання інструктивних та нормативних документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України стосовно методичного забезпечення навчально-виховного процесу та гарантування якості вищої освіти;

·              розробка методик впровадження передових освітніх та нових інформаційних технологій.

·              аналіз нормативно-правових документів університету щодо навчально-виховного процесу та розробка пропозицій по їх удосконаленню;

·              експертиза навчальних планів усіх напрямів підготовки та освітньо-кваліфікаційних рівнів на відповідність галузевим стандартам та розробка рекомендацій стосовно їх вдосконалення;

·              аналіз нових педагогічних технологій і методів навчання молоді та розробка методик щодо їх впровадження;

·              узагальнення та розповсюдження досвіду організації навчально-методичної роботи факультетів, кафедр та провідних вітчизняних і зарубіжних вищих навчальних закладів;

·              розробка рекомендацій щодо вдосконалення організації методики самостійної та індивідуальної роботи студентів;

·              розробка уніфікованих вимог до складання методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

·              розробка пропозицій до планів та програм підвищення кваліфікації та перепідготовки викладачів з метою підвищення ефективності навчального процесу.

Головою навчально-методичної ради університету є перший проректор.

До роботи в навчально-методичній раді залучаються провідні фахівці та науковці, які працюють на кафедрах та інших структурних підрозділах університету.

Робота ради здійснюється на основі річного плану.

Періодичність засідань ради – 3-ій четвер місяця.

У своїй діяльності навчально-методична рада підзвітна вченій раді університету. Контроль за діяльністю навчально-методичної ради здійснюється проректором (особою, що ним призначена) відповідно до планів навчально-методичної роботи й внутрішньоуніверситетського контролю.

 

© 1999- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.
Ваші зауваження, запитання та пропозиції: webmasterГЧ @єBН¤Цchnu.edu.ua
Powered by Nova, Програмування: Крамар А.В., Дизайн: Антонюк А.М.

ВГОРУ