Facebook Instagram Youtube


interof


mediats
Міжнародний вокально-хоровий конкурс-фестиваль «Хай пісня скликає друзів»
Magna Carta Universitatum58012, Україна,
м. Чернівці, вул. Коцюбинського 2

58012, Ukraine,
Chernivtsi, 2, Kotsiubynsky str.

Приймальня ректора:
тел. +38(0372) 584810,
факс +38(0372) 552914
ел. пошта: rectorD©s@F;x”—chnu.edu.ua

Загальний відділ:
тел.: +38 (0372) 58-47-07,
+38 (0372) 52-70-29
факс: +38 (0372) 58-47-07
ел. пошта: officeD©s@F;x”—chnu.edu.ua

International office:
Tel.: +380372584856,
Tel.: +380372584706
E-mail: interofD©s@F;x”—chnu.edu.ua
assistant.admissionD©s@F;x”—chnu.edu.ua

Приймальна комісія:
тел.: +38 (0372) 58-47-11,
+38 (0372) 52-56-69
ел. пошта: admissionD©s@F;x”—chnu.edu.ua

Оновлено
16-04-2021
14:57

Тематика науково-дослідних робіт,
що фінансуються із коштів державного бюджету Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України
 
Назва НДДКР, категорія роботи
Науковий керівник
Термін виконання
державної реєстрації
1
Ангармонічні та релаксаційні ефекти в кристалах з різним характером сил хімічного зв’язку, фундаментальна
Раранський М. Д.
2010-2012
0110U000185
2
Векторні ґратки та зв’язки між нарізними і сукупними властивостями функцій багатьох змінних, фундаментальна
Маслюченко В.К.
2009-2011
0109U002242
3
Визначення рівнів господарської освоєності природно-ресурсного потенціалу регіонів України як засіб збалансування соціально-економічного розвитку, фундаментальна
Руденко В.П.
2009-2011
0109U002238
4
Встановлення закономірностей впливу ізовалентних домішок на фізичні властивості широкозонних II-VI , фундаментальна
Махній В.П.
2009-2011
0109U002240
5
Дослідження мішаних задач з некласичними умовами для рівнянь параболічного типу та їх застосування, фундаментальна
Матійчук М.І.
2009-2011
0109U002243
6
Дослідження нових класів диференціально-операторних рівнянь та їх застосування, фундаментальна
Петришин Р.І.
2009-2011
0109U002237
7
Ідентифікація генів та білків, залучених у відповіді рослин на стрес, викликаний важкими металами, фундаментальна
Волков Р.А.
2009-2011
0109U002245
8
Інтелектуальний потенціал Буковини в контексті становлення та розвитку української культури, фундаментальна
Марусик Т.В.
2010-2012
0110U000193
9
Кінетика нерівноважних процесів у низькорозмірних конденсованих системах і сплавах, фундаментальна
Венгренович Р.Д.
2010-2012
0110U000190
10
Корелометрія поляризаційних сингулярностей об’єктних полів біологічних кристалів тканин людини в задачах лазерної діагностики їх фазової структури, фундаментальна
Сахновський М.Ю.
2009-2011
0109U002247
11
Математичні моделі стохастичних динамічних систем з марковськими та напівмарковськими збуреннями, фундаментальна
Ясинський В.К.
2010-2012
0110U000192
12
Матеріалознавство оксидних і халькогенідних напівпровідників з наперед заданими властивостями та закономірності фізичних процесів у нового покоління електронних пристроїв на їх основі, фундаментальна
Мар’янчук П.Д.
2009-2011
0109U002249
13
Метаболічна корекція нанобіотехнологічними препаратами наслідків дії малих доз радіації та пухлинного росту, фундаментальна
Марченко М.М.
2009-2011
0109U002246
14
Наукові основи створення нових біологічно-активних, ініціюючих та антиоксидантних систем, фундаментальна
Лявинець О.С.
2010-2012
0110U000199
15
Нові підходи та методи біомоніторингу та біопрогнозування екологічного стану територій, фундаментальна
Костишин С.С.
2010-2012
0110U000198
16
Оцінка пізньоголоценових змін клімату з використанням палеопедологічного аналізу ґрунтово-часових катен, фундаментальна
Дмитрук Ю.М.
2010-2012
0110U000195
17
Сингулярно-оптичний підхід в задачах діагностики світлорозсіюючих об’єктів, фундаментальна
Ангельський О.В.
2010-2012
0110U000188
18
Теорія електромагнітного випромінювання квантових каскадних лазерів внаслідок переходів між квазістаціонарними станами електронів у резонансно-тунельних структур, фундаментальна
Ткач М.В.
2010-2012
0110U000189
19
Трансформація електронної структури та спінових обмінних взаємодії в напівмагнітних напівпровідниках при переході від об’ємних кристалів до наноструктур Фундаментальна
Савчук А.Й.
2009-2011
0109U002241
20
Українське письменство Румунії в його зв’язках із літературою Буковини та загальноукраїнським літературним процесом, фундаментальна
Антофійчук В.І.
2010-2012
01100U001312
21
Фізико-хімічні закономірності формування макро- та мікро дефектів в системах на основі CdTe, фундаментальна
Фочук П.М.
2010-2012
0110U000197
22
Фізико-хімічні основи конструювання високоефективних редокс-систем перетворення енергії випромінювання, фундаментальна
Тевтуль Я.Ю.
2010-2012
0110U000194
23
Формування української еліти на Буковині, її національно-культурна та суспільно-політична діяльність (друга пол. XIX-поч. XX ст.), фундаментальна
Добржанський О.В.ч
2011-2013
0111U000717
24
Функціонально-семантична типологія синтаксем у світлі сучасної української грамотичної лексикографії, фундаментальна
Гуйванюк Н.В.
2011-2013
0111U000720
25
Апаратно-програмний комплекс для екологічного моніторингу рівня ультрафіолетового та радіаційного випромінювання навколишнього середовища, прикладна
Мельничук С.В.
2010-2011
0110U000186
26
Нові оптичні технології ранньої діагностики онкологічних захворювань та моніторингу некротичних змін біологічних тканин людини, прикладна
Ушенко О.Г.
2010-2011
0110U000187
27
Розробка експерементальних алгоритмів формування та аналізу частково когерентних сингулярно-оптичних пучків для предачі сигналів, прикладна
Полянський П.В.
2011-2012
0111U000719
28
Розробка оптичних пінцетів на основі поляризаційно неоднорідних оптичних пасток, прикладна
Мохунь І.І.
2011-2012
0111U001161
29
Розробка методології функціонування Центру штучного розведення рідкісних і зникаючих видів рослин, прикладна
Чорней І.І.
2011-2012
0111U000718
30
Неруйнівна діагностика структурних порушень у кристалах та багатошарових нанорозмірних системах на основі процесів багатократного когерентного і дифузного розсіяння Х- променів та електронів, прикладна
Фодчук І.М
2010-2011
0110U000190
 
 
© 1999- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.
Ваші зауваження, запитання та пропозиції: webmasterD©s@F;x”—chnu.edu.ua
Powered by Nova, Програмування: Крамар А.В., Дизайн: Антонюк А.М.

ВГОРУ