Перейти до основного вмісту
Чергове засідання Вченої ради університету

У понеділок, 27 листопада, о 14:30 у Червоній залі відбудеться засідання Вченої ради Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Порядок денний:

1. Результати проведення комплексного моніторингу якості підготовки фахівців географічного факультету (голова комісії, декан факультету математики та інформатики Ольга Мартинюк).
2. Затвердження положень та планів роботи комісій Вченої ради університету (голови постійних комісій Вченої ради).
3. Звіт про роботу Ради молодих вчених ЧНУ як частини громадського самоврядування за 2023 рік (голова Ради молодих вчених, професор кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту Анна Гакман).
4. Різне.
4.1. Затвердження рішення Конференції Ради молодих вчених Університету про обрання голови Ради молодих вчених Університету (проректор з наукової роботи Андрій Саміла).
4.2. Відзначення викладачів університету відомчими нагородами (проректор з науково-педагогічної роботи з питань навчально-виховного процесу Тамара Марусик).
4.3. Затвердження Порядку та правил тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб у гуртожитках Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (проректор з науково-педагогічної роботи з питань навчально-виховного процесу Тамара Марусик).
4.4. Внесення змін до Положення про ректорат Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (учений секретар Наталія Якубовська).
4.5. Утворення разової спеціалізованої вченої ради для проведення захисту дисертаційної роботи аспірантки кафедри сучасної української мови Кемінь Уляни Володимирівни на тему «Категорія емотивності та мовні засоби її експлікації в художньому дискурсі Марії Матіос)» для здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 35 Філологія (учений секретар Наталія Якубовська).
4.6. Затвердження рішень комісії Вченої ради з навчально-методичної роботи (декан факультету математики та інформатики Ольга Мартинюк).
4.7. Внесення змін до річного кошторису та плану використання бюджетних коштів на листопад 2023 р. за КПКВ 2201160, 2201040 (начальник планово-фінансового відділу Наталія Кобітович).
4.8. Рекомендації до друку з грифом «Рекомендовано Вченою радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича» (учений секретар Наталія Якубовська):
– матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Молодіжна наука заради миру та розвитку» (рівень оригінальності 92,57 %, схожість 7,43%, вилучень 15,35%).

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності