Перейти до основного вмісту

Діяльність

Служба охорони праці організовує проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних факторів, запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням та іншим загрозам життю або здоров’ю працівників, вивчає та впроваджує досягнення науки і техніки, прогресивних і безпечних технологій, сучасних засобів колективного та індивідуального захисту працівників.

Служба охорони праці проводить контроль за дотриманням вимог законів та галузевих нормативно-правових актів з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

 

Працівники

ПАНЬКІВ Іван Миколайович

Посада: начальник служби охорони праці та радіаційної безпеки

 

ЦИКАЛ Гульзада Ахатівна

Посадапровідний фахівець служби охорони праці та радіаційної безпеки
Сфера діяльності: організовує навчання і перевірку знань з питань охорони праці працівників в установленому законодавством порядку, організовує участь кожного керівника структурного підрозділу в рамках дії системи управління охороною праці в університеті, організовує проведення періодичних медоглядів працівників, створює нормативно-правову, інформаційну та навчальну базу в обсязі, передбачуваному чинним законодавством, проводить з працівниками вступний інструктаж.
Приймає участь у:

Контролює виконання заходів, передбачених планами щодо поліпшення стану безпеки праці, забезпечення працівників спецодягом та засобами захисту, використання цільових коштів на підвищення рівня охорони праці.

Контактна інформація:
Тел. 
+38 (0372) 58-48-19; моб. 050 901 1035; 066 638 9711
Е-mail: [email protected]
Адреса: вул. Коцюбинського, 2, корпус №5, пов.1, каб. №137.

 

ІВАНІЦЬКИЙ Володимир Зіновійович

Посада: провідний фахівець служби охорони праці та радіаційної безпеки
Сфера діяльності: пожежна безпека.
Здійснює внутрішній контроль за дотриманням норм і правил пожежної безпеки в університеті, приймає участь в роботі постійно діючій пожежно-технічній комісії, проводить вступний інструктаж, навчання та перевірку знань з ПБ, організовує забезпечення підрозділів університету протипожежним інвентарем, спеціальними знаками, літературою згідно норм, розробляє інструкції з пожежної безпеки та контролює ознайомлення з ними здобувачів освіти та працівників, контролює використання цільових коштів на підвищення рівня пожежної безпеки

Контактна інформація:
Тел. 
+38 (0372) 58-48-19; моб. 050 536 9994
Е-mail v.ivanitskyi@chnu.еdu.ua
Адреса: вул. Коцюбинського, 2, корпус №5, пов.1, каб. № 137.

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності