Перейти до основного вмісту
Вступ до медіації
  • Кількість кредитів 3
  • Факультет / Інститут Юридичний
  • Форма контролю Залік
  • Семестр, у якому планується викладання Осінній

Навчальна дисципліна «Вступ до медіації» спрямована на формування у   студентів знань і навичок щодо застосування альтернативного вирішення спорів. Призначена для здобуття студентами початкових навичок аналізу конфліктних ситуацій; вибору стратегій поведінки у конфлікті; знань щодо принципів, структури та процедури проведення медіації.

 

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності