Перейти до основного вмісту
Власний бізнес: реєстрація, облік і оподаткування
  • Семестр, у якому планується викладання Осінній, Весняний
  • Форма контролю Залік
  • Факультет / Інститут Економічний
  • Кількість кредитів 3

Отримані теоретичні знання та практичні навички з будь-якої галузі знань та спеціальності є базисом для відкриття власної справи у різноманітних сферах підприємницької діяльності (виробництво, торгівля, надання послуг). Розуміння та знання принципів ведення бізнесу, управління, організації бухгалтерського обліку та формування податкової політики є обов’язковим елементом
провадження підприємницької діяльності. Володіння теоретичними знаннями та практичними навичками з бухгалтерського обліку та оподаткування дозволяє отримати конкурентні переваги та досягти високого рівня ефективності бізнесу, адже забезпечується можливість зменшення витрат, посилення контрольних
функцій зі сторони власників та управлінського персоналу, створюється можливість приймати раціональні управлінські рішення на основі отриманих знань та розуміння процесу формування релевантних даних про власний бізнес.

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності