Перейти до основного вмісту
Соціологія: аналіз сучасного суспільства
  • Семестр, у якому планується викладання Осінній, Весняний
  • Факультет / Інститут Філологічний
  • Кількість кредитів 3
  • Форма контролю Залік

Людина не уявляє свого існування поза соціумом. Володіючи індивідуальною волею, вона приймає, формує, змінює закони соціального співжиття. Та, перш за все, вона намагається їх пізнати. Саме цей напрям інтелектуального пошуку сформував соціологію як галузь знань. Вона сприяє формуванню знань про суспільство, його структуру, пояснює логіку соціальних процесів, допомагає людині визначити своє місце у суспільстві та ціннісні орієнтації, заохочує до громадянської активності та самостійного пошуку знань і в такий спосіб готує до відповідального дорослого життя. Соціологічні знання можуть допомогти студентам в оволодінні умінням об’єктивно оцінювати ту чи іншу життєву ситуацію і приймати правильне рішення, зокрема щодо досягнення соціального успіху. Визначаючи значення соціології для фахівців різних професій, необхідно мати на увазі ту обставину, що будь-яка людина постійно перебуває в певному соціальному оточенні – в сім'ї, компанії друзів, навчальному або трудовому колективі, групі за інтересами тощо. При цьому, щоб досягати успіху і щастя, вона повинна не лише бути професіоналом у своїй галузі, але й орієнтуватися в питаннях соціальної взаємодії, тобто бути менеджером свого життя. Отже, вища школа формує не просто професійно грамотного фахівця (hard skills), але й особистісні якості людини і громадянина (soft skills). І соціологія сприяє цьому.

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності