Перейти до основного вмісту
Правознавство
  • Семестр, у якому планується викладання Осінній
  • Факультет / Інститут Юридичний
  • Форма контролю Залік
  • Кількість кредитів 3

Дисципліна «Правознавство» надає можливість для здобувача отримати цікавий досвід у застосуванні норм законодавства України при вирішенні спірних питань, що пов’язані, в першу чергу, з порушенням прав і свобод людини. Дисципліна спрямована на формування у здобувачів: навиків критично-юридичного способу мислення, коректного пошуку, підбору та практичного застосування чинних нормативно-правових актів, критичного аналізу й осмислення змісту нормативно-правових і правозастосувальних актів.

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності