Перейти до основного вмісту
Медіаграмотність для прийняття рішень
 • Факультет / Інститут Економічний
 • Семестр, у якому планується викладання Осінній
 • Форма контролю Залік
 • Кількість кредитів 3

Призначення навчальної дисципліни полягає у формуванні медіакомпетентності в здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти в контексті інформатизації суспільства та  розвитку навичок критичного мислення при прийнятті управлінських рішень. В Національному освітньому стандарті вищої професійної освіти  медіакомпетентність позначена як результат освіти майбутніх професіоналів. 

Вибіркова навчальна дисципліна «Медіаграмотність для прийняття рішень» передбачає комунікативно-ситуативну активність здобувачів вищої освіти в осмисленні явища «медіа» та їх різновидів; аналізу й узагальнення інформації; сутності медіапростору та його впливу на соціум та бізнес-процеси, зокрема – у сфері їх майбутньої професійної діяльності. 

В процесі опанування цього курсу студенти посилять навички з з КСІ (критичного сприйняття інформації) в площині таких тем:

 • Новації в джерелах інформації для прийняття рішень: можливості Інтернет. Цифрова ідентичність
 • Сутність «медіа» та «медіаграмотності» в контексті цифрової економіки 
 • Ваше медіаполе та лайфхаки керування в інформаційній лавині
 • Соціальні мережі як вид мас-медіа. Конфіденційність інформації.
 • Маркери КСІ (критичне сприйняття інформації) в епоху діджиталізації
 • Моделі інформаційної взаємодії фірми при прийнятті рішень.
 • Формування інформаційного трафарету. Стратегія пошуку інформації фірми.
 • Фандрейзинг та діджиталізація.
 • Прийняття рішення та джинса: (політична, комерційна та іміджева)
Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності