Перейти до основного вмісту
Літературний менеджмент і книжковий маркетинг
  • Кількість кредитів 3
  • Факультет / Інститут Філологічний
  • Форма контролю Залік
  • Семестр, у якому планується викладання Осінній

Курс “Літературний менеджмент та книжковий маркетинг” зорієнтований на широке коло здобувачів вищої освіти, зацікавлених культурним і літературним менеджментом. Предмет дає базове уявлення про культурний та літературний менеджмент, книжковий маркетинг, формує практичні навички літературного менеджера, літературного агента, букскаута. Дисципліна комплексно інформує слухачів про актуальні концепції промоції і комунікації, піар-техніки щодо бренду автора, подає особливості співпраці з сучасними письменниками, видавництвами, перекладачами, літературними критиками, читачами та ЗМІ. Курс сприяє генеруванню ідей, моделюванню, вивченню кейсів культурних та соціальних ініціатив та передбачає розробку концепції власного літературного проєкту – бук-трейлер, пресреліз, розробка піар-стратегії та бренду автора, план співпраці з сучасним письменником, видавництвами, перекладачами, літературним критиком, ЗМІ, план організації літературного івенту.

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності