Facebook Twitter Youtube

—тудрад≥о
Magna Carta Universitatum58012, ”крањна,
м. „ерн≥вц≥, вул.  оцюбинського 2

ѕриймальн€ ректора:
тел. +38(0372) 584810,
факс +38(0372) 552914
ел. пошта: rector0~ћб@’?о{Шchnu.edu.ua

«агальний в≥дд≥л:
тел.: +38 (0372) 58-47-07,
+38 (0372) 52-70-29
факс: +38 (0372) 58-47-07
ел. пошта: office0~ћб@’?о{Шchnu.edu.ua

ѕриймальна ком≥с≥€:
тел.: +38 (0372) 58-47-11,
+38 (0372) 52-56-69
ел. пошта: admission0~ћб@’?о{Шchnu.edu.ua

ќновлено
25-09-2017
11:01

Ќ‘ќ–ћј÷≤…Ќќ-“≈Ћ≈ ќћ”Ќ≤ ј÷≤…Ќ»… ¬≤ƒƒ≤Ћ

 

ƒ≥€льн≥сть

≤нформац≥йно-телекомун≥кац≥йний в≥дд≥л Ї структурним п≥дрозд≥лом „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича, очолюЇтьс€ начальником в≥дд≥лу, €кий п≥дпор€дковуЇтьс€ проректору з науковоњ роботи.

¬≥дд≥л у своњй д≥€льност≥ керуЇтьс€ конституц≥Їю ”крањни, законами ”крањни, постановами верховноњ ради ”крањни, правовими актами президента ”крањни ≥ каб≥нету м≥н≥стр≥в ”крањни, м≥н≥стерства осв≥ти ≥ науки ”крањни, статутом ун≥верситету, цим положенн€м та ≥ншими правовими актами ”крањни.

≤нформац≥йно-телекомун≥кац≥йний в≥дд≥л забезпечуЇ орган≥зац≥ю роботи ун≥верситету у сфер≥ ≥нформац≥йно-телекомун≥кац≥йних технолог≥й дл€ забезпеченн€ навчального, наукового та виховного процес≥в.

ƒо функц≥й в≥дд≥лу в≥днос€тььс€ так≥:

 • забезпеченн€ виконанн€ вимог нормативних документ≥в, що стосуютьс€ д≥€льност≥ ун≥верситету в сфер≥ ≥нформац≥йно-телекомун≥кац≥йних технолог≥й;
 • мон≥торинг стану та обслуговуванн€ опорноњ оптоволоконноњ мереж≥ ун≥верситету;
 • зд≥йсненн€ орган≥зац≥йних заход≥в, спр€мваних на п≥двищенн€ ефективност≥ роботи ≥нформац≥йно-телекомун≥кац≥йноњ мереж≥ ун≥верситету та контроль за станом активного обладнанн€;
 • взаЇмод≥€ з розробниками системи дл€ автоматизац≥њ навчального, наукового та виховного процес≥в “цифровий ун≥верситет”;
 • орган≥зац≥€ навчанн€ сп≥вроб≥тник≥в ун≥верситету основам роботи в ≥нформац≥йно-телекомун≥кац≥йн≥й систем≥ та наданн€ консультативноњ допомоги з питань д≥€льност≥ п≥дрозд≥л≥в в ц≥й систем≥;
 • техн≥чна п≥дтримка web-сайт≥в ун≥верситету, факультет≥в, кафедр та ≥нших структурних п≥дрозд≥л≥в ун≥верситету;
 • орган≥зац≥€ функц≥онуванн€ електронноњ пошти сп≥вроб≥тник≥в ун≥верситету: наданн€ або зм≥на ≥мен≥ користувача та парол€ доступу до електронноњ пошти;
 • орган≥зац≥€ доступу сп≥вроб≥тник≥в та студент≥в ун≥верситету до мереж≥ Internet;
 • обл≥к та вид≥ленн€ ip-адрес п≥дрозд≥лам ун≥верситету;
 • д≥€льн≥сть у сфер≥ захисту ≥нформац≥йно-телекомун≥кац≥йноњ мереж≥ ун≥верситету в≥д несанкц≥онованого доступу ззовн≥;
 • обл≥к вх≥дного/вих≥дного траф≥ка користувач≥в мереж≥;
 • адм≥н≥струванн€ локальних мереж корпус≥в ун≥верситету;
 • техн≥чний супров≥д елемент≥в системи дистанц≥йного навчанн€;
 • п≥дготовка р≥зних дов≥дкових матер≥ал≥в з питань д≥€льност≥ ун≥верситету у сфер≥ ≥нформац≥йно-телекомун≥кац≥йних технолог≥й дл€ кер≥вних орган≥в крањни, област≥ та ун≥верситету.

¬≥дд≥л маЇ право:

 • отримувати у встановленому пор€дку необх≥дну ≥нформац≥ю ≥ матер≥али дл€ виконанн€ своњх функц≥й в≥д ус≥х п≥дрозд≥л≥в ≥ служб ун≥верситету;
 • залучати в необх≥дних випадках (за узгодженн з кер≥вництвом ун≥верситету) спец≥ал≥ст≥в, €к≥ працюють в ун≥верситет≥ та ≥нших орган≥зац≥€х дл€ зд≥йсненн€ д≥€льност≥ в≥дд≥лу у сфер≥ ≥нформац≥йно-телекомун≥кац≥йних технолог≥й;
 • вносити на розгл€д кер≥вництва пропозиц≥њ щодо п≥двищенн€ ефективност≥ роботи в≥дд≥лу.

¬≥дд≥л несе в≥дпов≥дальн≥сть:

 • за своЇчасне та €к≥сне виконанн€ вс≥х роб≥т ≥ зд≥йсненн€ заход≥в, пов’€заних ≥з завданн€ми та функц≥€ми в≥дд≥лу;
 • за €к≥сть ≥ оперативн≥сть д≥ловодства, пов’€заного з функц≥€ми в≥дд≥лу;
 • за виконанн€ правил ≥ норм охорони прац≥, виробничоњ сан≥тар≥њ та техногенноњ та пожежноњ безпеки.

 

 

ѕрац≥вники

 

Ћаборатор≥€ ≥нформац≥йного забезпеченн€

 

јЌ“ќў”  ёр≥й ¬асильович

ѕосада: начальник в≥дд≥лу

—фера д≥€льност≥:

адм≥н≥стративн≥ та орган≥зац≥йн≥ роботи пов’€зан≥ з д≥€льн≥стю ≤“-в≥дд≥лу;

забезпеченн€ виконанн€ вимог нормативних документ≥в, що стосуютьс€ д≥€льност≥ ун≥верситету в сфер≥ ≥нформац≥йно-телекомун≥кац≥йних технолог≥й;

зд≥йсненн€ орган≥зац≥йних заход≥в, направлених на п≥двищенн€ ефективност≥ роботи ≥нформац≥йно-телекомун≥кац≥йноњ мереж≥ ун≥верситету та контроль њњ стану;

мон≥торинг стану та адм≥н≥струванн€ опорноњ волоконно-оптичноњ мереж≥ „Ќ”;

обслуговуванн€ та усуненн€ несправностей на опорних телекомун≥кац≥йних вузлах у вс≥х навчальних корпусах „Ќ”;

взаЇмод≥€ з розробниками системи «цифровий ун≥верситет» дл€ автоматизац≥њ навчального, наукового та виховного процес≥в;

адм≥н≥струванн€ активного обладнанн€ локальних обчислювальних мереж у вс≥х навчальних корпусах „Ќ”;

орган≥зац≥€ роботи служби захисту ≥нформац≥њ „Ќ”; д≥€льн≥сть у сфер≥ захисту ≥нформац≥йно-телекомун≥кац≥йноњ мереж≥ ун≥верситету в≥д несанкц≥онованого доступу;

обл≥к вх≥дного/вих≥дного траф≥ку користувач≥в ≥нформац≥йно-телекомун≥кац≥йноњ мереж≥ „Ќ”;

орган≥зац≥€ доступу сп≥вроб≥тник≥в та студент≥в ун≥верситету до мереж≥ ≤нтернет;

обл≥к та вид≥ленн€ ≥р-адрес п≥дрозд≥лам ун≥верситету.

 онтактна ≥нформац≥€:
Tел.: +38 (0372) 58-47-00
≈-mail: gitc0~ћб@’?о{Шchnu.edu.ua
јдреса: вул. ¬ав≥лова, буд. 9, корп. є 7, пов. 2, каб. 14

 

 

ƒистанц≥йне навчанн€ та сайт „Ќ”

 

ƒј— јЋё  јндр≥й ¬асильович

ѕосада: пров≥дний фах≥вець

—фера д≥€льност≥:

розробка програмних модул≥в системи дистанц≥йного навчанн€ „Ќ”;

адм≥н≥струванн€ системи захисту ≥нформац≥њ web-серверу „Ќ”;

навчанн€ сп≥вроб≥тник≥в „Ќ” робот≥ в систем≥ дистанц≥йного навчанн€;

наданн€ консультативноњ допомоги сп≥вроб≥тникам „Ќ”  з питань роботи системи дистанц≥йноњ осв≥ти „Ќ”;

розробка та програмуванн€ web-сайту „Ќ”;

наповненн€ та просуванн€ web-сайту „Ќ” в глобальн≥й мереж≥ ≤нтернет;

адм≥н≥струванн€ web-сайту „Ќ”;

адм≥н≥струванн€ серверу дистанц≥йноњ осв≥ти „Ќ”;

створенн€ резервних коп≥й навчальних матер≥ал≥в в систем≥ дистанц≥йноњ осв≥ти „Ќ”;

створенн€ резервних коп≥й програмних модул≥в та наповнених матер≥ал≥в web-сайту „Ќ”.

 онтактна ≥нформац≥€:
“ел.: +38 (0372) 58-48-65
≈-mail: gitc0~ћб@’?о{Шchnu.edu.ua
јдреса: вул. ¬ав≥лова, буд. 9, корп. є 7, пов. 2, каб. 16

 

—“–ќ™¬ ќлександр ћиколайович

ѕосада: пров≥дний фах≥вець

—фера д≥€льност≥:

техн≥чний супров≥д та наданн€ консультативноњ допомоги з питань елемент≥в системи дистанц≥йного навчанн€;

навчанн€ сп≥вроб≥тник≥в „Ќ” в систем≥ дистанц≥йного навчанн€;

техн≥чний супров≥д пошти дистанц≥йного навчанн€: наданн€ або зм≥на ≥мен≥ користувача та парол€ доступу до сайту дистанц≥йного навчанн€;

 онтактна ≥нформац≥€:
“ел.: +38 (0372) 58-48-25
Skype: kid_fenix
≈-mail: o.stroiev0~ћб@’?о{Шchnu.edu.ua
јдреса: вул. ¬ав≥лова, буд. 9, корп. є 7, пов. 2, каб. 16

 

јЌ“ќЌё  јндр≥й ћиколайович

ѕосада: фах≥вець II категор≥њ

—фера д≥€льност≥:

техн≥чна п≥дтримка та супров≥д головного web-сайту „Ќ”;

адм≥н≥струванн€ web-серверу „Ќ”;

техн≥чна п≥дтримка web-сайт≥в факультет≥в, кафедр та ≥нших структурних п≥дрозд≥л≥в ун≥верситету;

п≥дтримка працездатност≥ скрипт≥в та ≥нш≥ техн≥чн≥ роботи необх≥дн≥ дл€ ефективноњ роботи сайту.

наданн€ консультативноњ допомоги з питань роботи web-сайт≥в факультет≥в, кафедр та ≥нших структурних п≥дрозд≥л≥в ун≥верситету;

навчанн€ в≥дпов≥дальних на факультетах „Ќ” по оновленню та наповненню локальних web-стор≥нок факультет≥в „Ќ”;

техн≥чний супров≥д та наданн€ консультативноњ допомоги з питань елемент≥в системи дистанц≥йного навчанн€;

навчанн€ сп≥вроб≥тник≥в „Ќ” в систем≥ дистанц≥йного навчанн€;

техн≥чний супров≥д пошти дистанц≥йного навчанн€: наданн€ або зм≥на ≥мен≥ користувача та парол€ доступу до сайту дистанц≥йного навчанн€;

 онтактна ≥нформац≥€:
“ел.: +38 (0372) 58-48-65
≈-mail: gitc0~ћб@’?о{Шchnu.edu.ua
јдреса: вул. ¬ав≥лова, буд. 9, корп. є 7, пов. 2, каб. 16

 

≤нтернет та ≤нтранет „Ќ”

ј“јћјЌё  ѕетро ѕетрович

ѕосада: фах≥вець II категор≥њ

—фера роботи:

п≥дключенн€ сп≥вроб≥тник≥в „Ќ” у вс≥х навчальних корпусах до локальних обчислювальних мереж;

п≥дключенн€ сп≥вроб≥тник≥в „Ќ” у вс≥х навчальних корпусах до мереж≥ ≤нтернет;

усуненн€ несправностей в робот≥ локальних обчислювальних мережах „Ќ”;

усуненн€ несправностей та техн≥чна п≥дтримка автоматизованих робочих м≥сць сп≥вроб≥тник≥в „Ќ” у вс≥х навчальних корпусах;

п≥дключенн€ п≥дрозд≥л≥в ун≥верситету та факультет≥в „Ќ” до системи «цифровий ун≥верситет»;

монтаж та обслуговуванн€ мереж≥ приймальноњ ком≥с≥њ в шевченк≥вськ≥й зал≥ на пер≥од роботи приймальноњ ком≥с≥њ;

техн≥чна п≥дтримка роботи приймальноњ ком≥с≥њ;

обслуговуванн€ роботи безпров≥дних точок доступу (wi-fi) у вс≥х навчальних корпусах „Ќ”;

орган≥зац≥€ навчанн€ сп≥вроб≥тник≥в ун≥верситету основам роботи в ≥нформац≥йно-телекомун≥кац≥йн≥й систем≥ та наданн€ консультативноњ допомоги з питань д≥€льност≥ п≥дрозд≥л≥в в ц≥й систем≥;

техн≥чний супров≥д елемент≥в системи дистанц≥йного навчанн€;

консультативна п≥дтримка користувач≥в системи дистанц≥йного навчанн€.

 онтактна ≥нформац≥€:
“ел.: +38 (0372) 58-48-65, +38 (0372) 58-47-00
≈-mail: gitc0~ћб@’?о{Шchnu.edu.ua
јдреса: вул. ¬ав≥лова, буд. 9, корп. є 7, пов. 2, каб. 16

 

ќ—“јѕќ¬ ћикола —ерг≥йович

ѕосада: фах≥вець ≤ категор≥њ

—фера роботи:

розгортанн€, налаштуванн€ та п≥дтримка бездротових мереж ун≥верситету;

розгортанн€ та адм≥н≥струванн€ локальних мереж корпус≥в ун≥верситету;

п≥дключенн€ користувач≥в до системи “цифровий ун≥верситет” (модул≥ деканат, приймальна ком≥с≥€, навчальний в≥дд≥л);

робота в приймальн≥й ком≥с≥њ (розгортанн€, налаштуванн€ та згортанн€ мереж≥ в 5 корпус≥ п≥д час роботи приймальноњ ком≥с≥њ);

Їдина державна електронна база осв≥ти (™ƒ≈Ѕќ) (адм≥н≥стратор):

 • забезпеченн€ зв’€зку з базою;
 • орган≥зац≥€ криптозахисту каналу дл€ обм≥ну даними з базою;
 • забезпеченн€ встановленн€, налаштуванн€ ≥ своЇчасне оновленн€ елемент≥в в веб-серв≥с≥ ™ƒ≈Ѕќ-кл≥Їнт;
 • забезпеченн€ працездатн≥сть елемент≥в в веб-серв≥с≥ ™ƒ≈Ѕќ-кл≥Їнт;
 • контроль за пор€дком обл≥ку, створенн€, збер≥ганн€ ≥ використанн€ резервних та арх≥вних коп≥й масив≥в даних, машинних (вих≥дних) документ≥в;
 • збер≥гати, зд≥йснювати прийом та видачу персональних парол≥в користувач≥в, зд≥йснювати контроль за правильн≥стю використанн€ персонального парол€ користувачем веб-серв≥су ™ƒ≈Ѕќ-кл≥Їнт навчального закладу;

служба захисту ≥нформац≥њ (адм≥н≥стратор):

 • робота по обслуговуванню "автоматизованих систем класу 1" в ¬«Ќ“ѕ та ¬ ;
 • розробка та контроль за дотриманн€м правил користуванн€ телекомун≥кац≥йною мережею „Ќ”, ≥нформац≥йними ресурсами та серв≥сами;
 • контроль дотриманн€ закон≥в «про захист ≥нформац≥њ в ≥нформац≥йно-телекомун≥кац≥йних системах», «про ≥нформац≥ю», «про захист персональних даних» з метою захисту конф≥денц≥йноњ ≥нформац≥њ €ка обробл€Їтьс€ в „Ќ”.
 онтактна ≥нформац≥€:
“ел.: +38 (0372) 58-48-65, +38 (0372)58-47-00
≈-mail: n.ostapov0~ћб@’?о{Шchnu.edu.ua
јдреса: вул. ¬ав≥лова, буд. 9, корп. є 7, пов. 2, каб. 16

 

√ќƒ»Ќё  јндр≥й ≤ванович

ѕосада: фах≥вець

—фера д≥€льност≥:

п≥дключенн€ сп≥вроб≥тник≥в „Ќ” у вс≥х навчальних корпусах до мереж≥ ≤нтернет;

усуненн€ несправностей в робот≥ локальних обчислювальних мережах „Ќ”;

усуненн€ несправностей та техн≥чна п≥дтримка автоматизованих робочих м≥сць сп≥вроб≥тник≥в „Ќ” у вс≥х навчальних корпусах;

 онтактна ≥нформац≥€:
“ел.: +38 (0372) 58-48-65, +38 (0372)58-47-00
≈-mail: gitc0~ћб@’?о{Шchnu.edu.ua
јдреса: вул. ¬ав≥лова, буд. 9, корп. є 7, пов. 2, каб. 16

 

јЌƒ–”ўј  ќлександр ёр≥йович

ѕосада: фах≥вець ≤≤ категор≥њ

—фера роботи:

обслуговуванн€ студент≥в „Ќ”, користувач≥в ≤нтернету, в студм≥стечку „Ќ”;

заведенн€ студент≥в, €к≥ проживають в гуртожитках „Ќ”, в систему обл≥ку користувач≥в ≤нтернету в студм≥стечку „Ќ”;

усуненн€ несправностей з ≥нтернетом у студент≥в „Ќ”, €к≥ проживаю в студм≥стечку,

обслуговуванн€ роботи мереж≥ в≥йськово-моб≥л≥зац≥йного в≥дд≥лу в студм≥стечку „Ќ”;

обслуговуванн€ та усуненн€ несправностей в робот≥ мереж≥ факультету ф≥зичноњ культури та здоров’€.

 онтактна ≥нформац≥€:
“ел.: +38 (0372) 58-48-65, +38 (0372)58-47-00
≈-mail: gitc0~ћб@’?о{Шchnu.edu.ua
јдреса: вул. ¬ав≥лова, буд. 9, корп. є 7, пов. 2, каб. 16

 


 

 

Ћаборатор≥€ автоматизованих систем керуванн€

 

—ќѕ–ќЌё  —оф≥€ ¬асил≥вна

ѕосада: пров≥дний фах≥вець

—фера роботи:

супров≥д системи “випускник” (в≥дд≥л кадр≥в, факультети „Ќ”);

супров≥д системи “студент” (факультети „Ќ”);

п≥дтримка бази даних контингенту студент≥в ун≥верситету (навчальна частина;)

усп≥шн≥сть та рейтинг студент≥в ун≥верситету (науково-методична лаборатор≥€,  навчальна частина, деканати);

супров≥д систем “в≥др€дженн€”, “накази”, “пошта” (загальний в≥дд≥л);

розробка форм ≥ наданн€ консультац≥й паспортному столу;

наданн€ ≥нформац≥њ в≥дд≥лу кадр≥в по контингенту студент≥в;

п≥дготовка систем загального в≥дд≥лу дл€ роботи в локальн≥й мереж≥;

наданн€ допомоги п≥дрозд≥лам „Ќ”

розробка та впровадженн€ системи “студент” в деканатах факультет≥в;

впровадженн€ нових форм зв≥тност≥ в систем≥ «студент», «випускник» зг≥дно наказу ћќЌ” в≥д 29.12.2012. є 384

Їдина державна електронна база осв≥ти (™ƒ≈Ѕќ):

 • внесенн€ даних про аб≥тур≥Їнт≥в, студент≥в;
 • створенн€ наказ≥в та њх вериф≥кац≥€ в баз≥;

 онтактна ≥нформац≥€:
Tел.: +38 (0372) 58-47-97
E-mail: gitc0~ћб@’?о{Шchnu.edu.ua
јдреса: вул. ¬ав≥лова, буд. 9, корп. є 7, пов. 2, каб. 19

 

ƒ≈ћ»ƒ Ћюдмила ≤ван≥вна

ѕосада: фах≥вець ≥ категор≥њ

—фера роботи:

розробка та впровадженн€ системи “прим≥щенн€ ун≥верситету” (економ≥чний в≥дд≥л);

супров≥д системи обл≥ку здобувач≥в (в≥дд≥л асп≥рантури);

супров≥д системи обл≥ку кореспонденц≥њ: вх≥дна, вих≥дна, скарги, контроль  (загальний в≥дд≥л);

супров≥д системи “в≥йськовий обл≥к”. (в≥йськовий ст≥л);

п≥дготовка систем загального в≥дд≥лу дл€ роботи в локальн≥й мереж≥;

наданн€ допомоги п≥дрозд≥лам „Ќ”;

розробка та впровадженн€ системи “студент” в деканатах факультет≥в;

розробка та впровадженн€ системи обл≥ку асп≥рант≥в та докторант≥в денноњ форми навчанн€;

впровадженн€ нових форм зв≥тност≥ в систем≥ «студент», «випускник» зг≥дно наказу ћќЌ” в≥д 29.12.2012. є 384  

Їдина державна електронна база осв≥ти (™ƒ≈Ѕќ):

 • внесенн€ даних про аб≥тур≥Їнт≥в, студент≥в;
 • створенн€ наказ≥в та њх вериф≥кац≥€ в баз≥;
 онтактна ≥нформац≥€:                
Tел.: +38 (0372) 58-47-97
E-mail: gitc0~ћб@’?о{Шchnu.edu.ua
јдреса: вул. ¬ав≥лова, буд. 9, корп. є 7, пов. 2, каб. 19

 

Ў ≤Ћ№Ќё  ¬алер≥й ¬асильович

ѕосада: фах≥вець ≥ категор≥њ

—фера роботи:

супров≥д реЇстру кандидат≥в наук ≥ реЇстру доктор≥в наук дл€ ћќЌ ≥ статуправл≥нн€ (в≥дд≥л кадр≥в);

зв≥ти асп≥рантури дл€ ћќЌ;

супров≥д системи “випускник” (в≥дд≥л кадр≥в, факультети „Ќ”);

супров≥д системи “студент” (факультети „Ќ”);

п≥дтримка бази даних контингенту студент≥в ун≥верситету (навчальна частина);

наданн€ ≥нформац≥њ в≥дд≥лу кадр≥в по контингенту студент≥в;

наданн€ допомоги п≥дрозд≥лам „Ќ”;

розробка та впровадженн€ системи “студент” в деканатах факультет≥в;

впровадженн€ нових форм зв≥тност≥ в систем≥ «студент», «випускник» зг≥дно наказу мону в≥д 29.12.2012. є 384; 

усп≥шн≥сть та рейтинг студент≥в ун≥верситету (науково-методична лаборатор≥€,  навчальна частина, деканати).

 онтактна ≥нформац≥€:
Tел.: +38 (0372) 58-47-97
E-mail: gitc0~ћб@’?о{Шchnu.edu.ua
јдреса: вул. ¬ав≥лова, буд. 9, корп. є 7, пов. 2, каб. 19

 

© 1999- „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥м. ё. ‘едьковича.
¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ: webmaster0~ћб@’?о{Шchnu.edu.ua
Powered by Nova, ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬., ƒизайн: јнтонюк ј.ћ.

¬√ќ–”