Facebook Instagram Youtube Telegram


interof

interof

science
mediats


mediats
ћ≥жнародний вокально-хоровий конкурс-фестиваль Ђ’ай п≥сн€ скликаЇ друз≥вї
Magna Carta Universitatum58012, ”крањна,
м. „ерн≥вц≥, вул.  оцюбинського 2

58012, Ukraine,
Chernivtsi, 2, Kotsiubynsky str.

ѕриймальн€ ректора:
тел. +38(0372) 584810,
факс +38(0372) 552914
ел. пошта: rector№sь@ШjѓdИ—chnu.edu.ua

«агальний в≥дд≥л:
тел.: +38 (0372) 58-47-07,
+38 (0372) 52-70-29
факс: +38 (0372) 58-47-07
ел. пошта: office№sь@ШjѓdИ—chnu.edu.ua

International office:
Tel.: +380372584856,
Tel.: +380372584706
E-mail: interof№sь@ШjѓdИ—chnu.edu.ua
assistant.admission№sь@ШjѓdИ—chnu.edu.ua

ѕриймальна ком≥с≥€:
тел.: +38 (0372) 58-47-11,
+38 (0372) 52-56-69
ел. пошта: admission№sь@ШjѓdИ—chnu.edu.ua

ќновлено
27-09-2022
14:35

ё–»ƒ»„Ќ»… ¬≤ƒƒ≤Ћ

 

ƒ≥€льн≥сть

ёридичний в≥дд≥л Ї структурним п≥дрозд≥лом „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича, €кий безпосередньо п≥дпор€дкований, п≥дконтрольний та п≥дзв≥тний ректору ун≥верситету.

ёридичний в≥дд≥л у своњй д≥€льност≥ керуЇтьс€  онституц≥Їю ”крањни, «аконами ”крањни, ѕостановами ¬ерховноњ –ади ”крањни, актами ѕрезидента ”крањни та  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни, нормативними актами ћ≥н≥стерства осв≥ти ≥ науки ”крањни, ≥нших центральних орган≥в виконавчоњ влади ”крањни, —татутом ун≥верситету, наказами й розпор€дженн€ми ректора.

‘ункц≥њ  в≥дд≥лу:

 • орган≥зац≥€ та забезпеченн€ правильного виконанн€ акт≥в законодавства, ≥нших нормативних акт≥в ≥ документ≥в, подача кер≥вництву пропозиц≥њ щодо вир≥шенн€ правових питань д≥€льност≥ ун≥верситету;
 • в≥дд≥л координуЇ роботу ≥ бере безпосередню участь у п≥дготовц≥ наказ≥в та ≥нших акт≥в ун≥верситету, що регулюють в≥дносини структурних п≥дрозд≥л≥в, њх майнову в≥дпов≥дальн≥сть тощо;
 • в≥дд≥л зд≥йснюЇ перев≥рку в≥дпов≥дност≥ законодавству проект≥в наказ≥в, ≥нших акт≥в, що подаютьс€ на п≥дпис ректору ун≥верситету, та в≥зуЇ њх за на€вност≥ погодженн€ цих проект≥в за≥нтересованими п≥дрозд≥лами;
 • разом з ≥ншими структурними п≥дрозд≥лами в≥дд≥л складаЇ висновки за проектами наказ≥в та ≥ншими актами, готуЇ ≥ вносить у встановленому пор€дку пропозиц≥њ про зм≥ну чи скасуванн€ в≥домчих нормативних акт≥в та акт≥в ун≥верситету, що фактично втратили чинн≥сть, не в≥дпов≥дають умовам господарюванн€ або видан≥ з порушенн€м вимог законодавства;
 • зд≥йснюЇ контроль за в≥дпов≥дн≥стю законодавству акт≥в, прийн€тих кер≥вниками структурних п≥дрозд≥л≥в, допов≥даЇ ректору ун≥верситету дл€ вжитт€ заход≥в до њх зм≥ни чи скасуванн€;
 • в≥дд≥л бере участь у п≥дготовц≥, укладенн≥ та контрол≥ за виконанн€м господарських договор≥в (контракт≥в) з ≥ншими п≥дприЇмствами, установами та орган≥зац≥€ми, даЇ правову оц≥нку њх проектам;
 • орган≥зовуЇ претенз≥йну ≥ веде позовну роботу; представл€Ї у встановленому законодавством пор€дку ≥нтереси ун≥верситету в судах, ≥нших органах п≥д час розгл€ду правових питань ≥ спор≥в; даЇ правову оц≥нку претенз≥€м, що пред'€влен≥ ун≥верситету чи ун≥верситетом у зв'€зку з порушенн€м його майнових прав ≥ законних ≥нтерес≥в;
 • анал≥зуЇ насл≥дки розгл€ду претенз≥й, позов≥в ≥ судових справ, практику укладанн€ та виконанн€ договор≥в (контракт≥в); вносить кер≥внику ун≥верситету пропозиц≥њ щодо удосконаленн€ правового забезпеченн€ господарськоњ д≥€льност≥;
 • даЇ висновки стосовно правом≥рност≥ списанн€ матер≥альних ц≥нностей, деб≥торськоњ заборгованост≥, непродуктивних витрат та правову оц≥нку фактам нестач, крад≥жок, безгосподарност≥, псуванн€ майна; розгл€даЇ матер≥али про в≥дшкодуванн€ за рахунок винних ос≥б матер≥альноњ шкоди, що готуютьс€ в≥дпов≥дними п≥дрозд≥лами на основ≥ економ≥ко-правового анал≥зу даних бухгалтерського обл≥ку ≥ статистичноњ зв≥тност≥, ≥нших документ≥в ф≥нансово- господарськоњ д≥€льност≥ ун≥верситету та матер≥ал≥в перев≥рок, проведених правоохоронними ≥ контролюючими органами;
 • спри€Ї додержанню законност≥ у реал≥зац≥њ прав трудового колективу; бере участь у п≥дготовц≥ та укладанн≥ колективного договору, консультуЇ виборн≥ органи трудового колективу з питань законодавства, що стосуютьс€ њх
  повноважень
  ;
 • разом з в≥дпов≥дними п≥дрозд≥лами ун≥верситету бере участь у п≥дготовц≥ заход≥в щодо зм≥цненн€ трудовоњ дисципл≥ни, забезпеченн€ охорони прац≥; надаЇ правову допомогу прац≥вникам ун≥верситету, €к≥ потребують соц≥ального захисту;
 • забезпечуЇ правильне застосуванн€ норм трудового, житлового, пенс≥йного, ≥ншого законодавства, що зач≥пають права й законн≥ ≥нтереси прац≥вник≥в, вносить пропозиц≥њ ректору ун≥верситету про поновленн€ порушених прав; у раз≥ невиконанн€ вимог законодавства при зв≥льненн≥ прац≥вника з роботи, переведенн≥ на ≥ншу роботу, прит€гненн≥ до дисципл≥нарноњ чи матер≥альноњ в≥дпов≥дальност≥ даЇ письмовий висновок з пропозиц≥€ми щодо усуненн€ порушень;
 • веде обл≥к акт≥в законодавства ≥ м≥жнародних договор≥в ”крањни, забезпечуЇ п≥дтриманн€ њх у контрольному стан≥ та збер≥ганн≥;
 • збираЇ ≥нформац≥ю про оф≥ц≥йне оприлюдненн€ акт≥в законодавства в друкованих виданн€х;
 • бере участь у забезпеченн≥ додержанн€ законодавства про охорону навколишнього природного середовища та вжитт€ заход≥в, спр€мованих на запоб≥ганн€ його порушенн€м;
 • спри€Ї своЇчасному вжиттю заход≥в за протестами та поданн€ми прокуратури, окремими ухвалами суду, р≥шенн€ми, постановами, ухвалами господарського суду, в≥дпов≥дними документами ≥нших правоохоронних ≥
  контролюючих  орган≥в
  ;
 • орган≥зовуЇ ≥ проводить роботу, пов'€зану ≥з п≥двищенн€м р≥вн€ правових знань прац≥вник≥в ун≥верситету, ≥нформуЇ про законодавство, роз'€снюЇ ≥снуючу практику його застосуванн€; даЇ консультац≥њ з правових питань.

ѕоложенн€ про в≥дд≥л 

 

ѕрац≥вники:

 

 ј„”– ¬асиль ¬≥кторович

ѕосада: начальник в≥дд≥лу

 онтактна ≥нформац≥€:
Tел.: +38 (0372) 58-48-71
‘акс: +38 (0372) 58-48-71
E-mail: law-dpt№sь@ШjѓdИ—chnu.edu.ua
јдреса: вул.  оцюбинського, 2, корпус є 5, поверх 1, каб. 135

 

Ћ≈¬„≈Ќ ќ Ќатал≥€ ¬≥ктор≥вна

ѕосада: пров≥дний фах≥вець

 онтактна ≥нформац≥€:
Tел.: +38 (0372) 58-48-71
‘акс: +38 (0372) 58-48-71
E-mail: law-dpt№sь@ШjѓdИ—chnu.edu.ua
јдреса: вул.  оцюбинського, 2, корпус є 5, поверх 1, каб. 135

 

“ ј„ ¬≥ра ƒмитр≥вна

ѕосада: пров≥дний фах≥вець

 онтактна ≥нформац≥€:
Tел. +38 (0372) 58-48-71
‘акс: +38 (0372) 58-48-71
E-mail: law-dpt№sь@ШjѓdИ—chnu.edu.ua
јдреса: вул.  оцюбинського, 2, корпус є 5, поверх 1, каб. 135

 

ќ–»ў”  Ќатал≥€ ¬асил≥вна

ѕосада: фах≥вець

 онтактна ≥нформац≥€:
Tел. +38 (0372) 58-48-71
‘акс: +38 (0372) 58-48-71
E-mail: law-dpt№sь@ШjѓdИ—chnu.edu.ua
јдреса: вул.  оцюбинського, 2, корпус є 5, поверх 1, каб. 135
 

© 1999- „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича.
¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ: webmaster№sь@ШjѓdИ—chnu.edu.ua
Powered by Nova, ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬., ƒизайн: јнтонюк ј.ћ.

¬√ќ–”