Facebook Instagram Youtube


interof


mediats
Міжнародний вокально-хоровий конкурс-фестиваль «Хай пісня скликає друзів»
Magna Carta Universitatum58012, Україна,
м. Чернівці, вул. Коцюбинського 2

58012, Ukraine,
Chernivtsi, 2, Kotsiubynsky str.

Приймальня ректора:
тел. +38(0372) 584810,
факс +38(0372) 552914
ел. пошта: rectorђЌQ@LШ)kХchnu.edu.ua

Загальний відділ:
тел.: +38 (0372) 58-47-07,
+38 (0372) 52-70-29
факс: +38 (0372) 58-47-07
ел. пошта: officeђЌQ@LШ)kХchnu.edu.ua

International office:
Tel.: +380372584856,
Tel.: +380372584706
E-mail: interofђЌQ@LШ)kХchnu.edu.ua
assistant.admissionђЌQ@LШ)kХchnu.edu.ua

Приймальна комісія:
тел.: +38 (0372) 58-47-11,
+38 (0372) 52-56-69
ел. пошта: admissionђЌQ@LШ)kХchnu.edu.ua

Оновлено
12-04-2021
14:15

Юридичний відділ


  Завідувач відділу

Савосюк Наталія Палладіївна

Tел. +380-372-584871
  Провідний фахівець

Ларіонова Лариса Іванівна

Tел. +380-372-584871

 
Провідний фахівець

Ткач Віра Дмитрівна

Tел. +380-372-584871
  Провідний фахівець

Семенова Наталія Дмитрівна

Tел. +380-372-584871

 

 

Юридичний відділ є структурним підрозділом Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, який безпосередньо підпорядкований, підконтрольний та підзвітний ректору університету.
Юридичний відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, Постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативними актами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади України, Статутом університету, наказами й розпорядженнями ректора.
Функції відділу
1. Організація та забезпечення правильного виконання актів законодавства, інших нормативних актів і документів, подача керівництву пропозиції щодо вирішення правових питань діяльності університету.
2. Відділ координує роботу та бере безпосередню участь у підготовці наказів та інших актів університету, що регулюють відносини структурних підрозділів, їх майнову відповідальність тощо.
3. Відділ здійснює перевірку відповідності законодавству проектів наказів, інших актів, що подаються на підпис ректору університету, та візує їх за наявності погодження цих проектів заінтересованими підрозділами.
4.Разом з іншими структурними підрозділами відділ складає висновки за проектами наказів та іншими актами, готує і вносить у встановленому порядку пропозиції про зміну чи скасування відомчих нормативних актів та актів університету, що фактично втратили чинність, не відповідають умовам господарювання або видані з порушенням вимог законодавства.
5.Здійснює контроль за відповідністю законодавству актів, прийнятих керівниками структурних підрозділів, доповідає ректору університету для вжиття заходів до їх зміни чи скасування.
6. Відділ бере участь у підготовці, укладенні та контролі за виконанням господарських договорів (контрактів) з іншими підприємствами, установами та організаціями, дає правову оцінку їх проектам.
7. Організує претензійну і веде позовну роботу; представляє у встановленому законодавством порядку інтереси університету в судах, інших органах під час розгляду правових питань і спорів; дає правову оцінку претензіям, що пред'явлені університету чи університетом у зв'язку з порушенням його майнових прав і законних інтересів.
8. Аналізує наслідки розгляду претензій, позовів і судових справ, практику кладання та виконання договорів (контрактів); вносить керівнику університету пропозиції щодо удосконалення правового забезпечення господарської діяльності.
9. Дає висновки стосовно правомірності списання матеріальних цінностей, дебіторської заборгованості, непродуктивних витрат та правову оцінку фактам нестач, крадіжок, безгосподарності, псування майна; розглядає матеріали про відшкодування за рахунок винних осіб матеріальної шкоди, що готуються відповідними підрозділами на основі економіко-правового аналізу даних бухгалтерського обліку і статистичної звітності, інших документів фінансово- господарської діяльності університету та матеріалів перевірок, проведених правоохоронними і контролюючими органами.
10. Сприяє додержанню законності у реалізації прав трудового колективу; бере участь у підготовці та укладанні колективного договору, консультує виборні органи трудового колективу з питань законодавства, що стосуються їх
повноважень.
11. Разом з відповідними підрозділами університету бере участь у підготовці заходів щодо зміцнення трудової дисципліни, забезпечення охорони праці; надає правову допомогу працівникам університету, які потребують соціального
захисту.
12. Забезпечує правильне застосування норм трудового, житлового, пенсійного, іншого законодавства, що зачіпають права й законні інтереси працівників, вносить пропозиції ректору університету про поновлення порушених прав; у разі невиконання вимог законодавства при звільненні працівника з роботи, переведенні на іншу роботу, притягненні до дисциплінарної чи матеріальної відповідальності дає письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення порушень.
13. Веде облік актів законодавства і міжнародних договорів України, забезпечує підтримання їх у контрольному стані та зберіганні;
14. Збирає інформацію про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях.
15. Бере участь у забезпеченні додержання законодавства про охорону навколишнього природного середовища та вжиття заходів, спрямованих на запобігання його порушенням.
16. Сприяє своєчасному вжиттю заходів за протестами та поданнями прокуратури, окремими ухвалами суду, рішеннями, постановами, ухвалами господарського суду, відповідними документами інших правоохоронних і
контролюючих органів.
17. рганізує і проводить роботу, пов'язану із підвищенням рівня правових знань працівників університету, інформує про законодавство, роз'яснює існуючу практику його застосування; дає консультації з правових питань.
 
© 1999- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.
Ваші зауваження, запитання та пропозиції: webmasterђЌQ@LШ)kХchnu.edu.ua
Powered by Nova, Програмування: Крамар А.В., Дизайн: Антонюк А.М.

ВГОРУ