Facebook Instagram Youtube


interof


mediats
Міжнародний вокально-хоровий конкурс-фестиваль «Хай пісня скликає друзів»
Magna Carta Universitatum58012, Україна,
м. Чернівці, вул. Коцюбинського 2

58012, Ukraine,
Chernivtsi, 2, Kotsiubynsky str.

Приймальня ректора:
тел. +38(0372) 584810,
факс +38(0372) 552914
ел. пошта: rectornт«тўЏ@yЧЃ}”chnu.edu.ua

Загальний відділ:
тел.: +38 (0372) 58-47-07,
+38 (0372) 52-70-29
факс: +38 (0372) 58-47-07
ел. пошта: officenт«тўЏ@yЧЃ}”chnu.edu.ua

International office:
Tel.: +380372584856,
Tel.: +380372584706
E-mail: interofnт«тўЏ@yЧЃ}”chnu.edu.ua
assistant.admissionnт«тўЏ@yЧЃ}”chnu.edu.ua

Приймальна комісія:
тел.: +38 (0372) 58-47-11,
+38 (0372) 52-56-69
ел. пошта: admissionnт«тўЏ@yЧЃ}”chnu.edu.ua

Оновлено
16-04-2021
14:57

Навчально-методичне управління

Начальник

Марценяк Ігор Валеріанович

58-47-15
52-40-79

Заступник начальника

Гарабажів Ярослав Дмитрович

58-48-63

Завідувач практики

Шевченко Микола Олександрович

52-40-79

Методист

Романенко Римма Анатоліївна

52-40-79

 

Старший інспектор

Фодчук Тетяна Анатоліївна

52-40-79

 

Старший інспектор

Садовник Валентина Володимирівна

58-48-63

 

Інспектор

Житарюк Василь Іванович

58-48-63

Інспектор

Двірничук Костянтин Васильович

52-40-79

Навчально-методичне управління є структурним підрозділом Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, створене наказом ректора № 27 від 01.03.2010 р.

У своїй роботі навчально-методичне управління керується Конституцією України, законами України, нормативними актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, наказами та розпорядженнями ректора університету, Положенням про навчально-методичне управління Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.
Мета функціонування навчально-методичного управління: забезпечення реалізації Концепції освітньої діяльності університету, координування дій з питань науково-педагогічної, науково-методичної роботи, впровадження та вдосконалення системи менеджменту та контролю якості навчального процесу.

Навчально-методичне управління організовує навчальний процес в університеті, здійснює оперативний контроль за дотриманням навчальними підрозділами університету Закону України «Про вищу освіту», Статуту та Правил внутрішнього розпорядку університету, інших нормативних документів, що регламентують діяльність вищого навчального закладу, наказів ректора університету; розробляє комплекс заходів щодо організації та проведення ліцензування й акредитації напрямів (спеціальностей), з яких здійснюється підготовка фахівців; проводить моніторинг якості освітніх послуг університету та забезпечення підготовки фахівців відповідно до державних стандартів.

 НАВЧАЛЬНИЙ ВІДДІЛ

 

Мета функціонування відділу – організація, контроль та удосконалення форм і методів навчального процесу в університеті, координація роботи навчальних підрозділів з питань дотримання державних стандартів щодо високоякісної підготовки кваліфікованих фахівців.

Основні напрями діяльності:

 • планування навчального процесу, узгодження навчальних планів, обсягів і розподілу навчальної роботи, розкладів занять, заліків, екзаменів, графіків перескладання академзаборгованості;

 • координація роботи факультетів з питань організації навчальних, виробничих практик та їх методичного забезпечення, участь в укладанні угод і зв’язок із базами практик, контроль за виконанням студентами програми практик та ефективністю керівництва з боку структурних підрозділів;

 • ведення статистики,обліку руху контингенту студентів, успішності та пропусків занять, підготовка щомісячної та щорічної звітності відділу й університету, формування списків студентів і внесення в них оперативних змін відповідно до наказів;

 • забезпечення діяльності інформаційного вузла ІВС "Освіта", організація роботи навчальних підрозділів щодо замовлення студентських документів, виготовлених на основі фотокомп’ютерних технологій (студентських квитків, дипломів про освіту);

 • планування та контроль за професійним підвищенням кваліфікації викладачів, забезпечення організаційно-методичного супроводу, оформлення плануючої та звітної документації;

 • відстеження надходження в університет нормативних та розпорядчих документів центральних органів управління з питань навчального процесу та оперативне інформування структурних підрозділів, замовлення бланкової продукції та ведення її обліку (у тому числі бланків суворої звітності);

 • облік та аналіз зайнятості аудиторного фонду задля ефективного його використання.

Науково-методичний центр моніторингу та забезпечення якості підготовки фахівців

 

Завідувач

                      Іванчук Марія Георгіївна              58-48-72                   872
 

Методист вищої кат. 

Мельник Катерина Василівна        58-48-63                   863
 

Ст. лаборант   

Ришка Михайло Дмитрович          52-40-79
58-48-63                   863
        
Мета функціонування науково-методичного центру (НМЦ) – відстеження, аналіз та розробка методичного забезпечення якісних освітніх послуг із підготовки фахівців в університеті.

Основнінапрями діяльності:

 • відстеження та аналіз:

 • змісту фахової освіти відповідно до ліцензії університету;

 • якості організації навчального процесу на факультетах, кафедрах;

 • якості проведення різних форм контролю;

 • підготовка матеріалів до засідань науково-методичної ради університету та організаційне забезпечення ефективності її роботи;

 • надання методичної допомоги в організації навчального процесу та підготовці навчальної документації на факультетах та кафедрах;

 • розробка та впровадження новітніх інформаційних технологій для забезпечення ефективної організації навчального процесу;

 • проведення нарад-семінарів з питань організації навчального процесу та методичного забезпечення якісної підготовки фахівців із заступниками деканів з навчально-методичної роботи, головами методрад факультетів та методкомісій напрямів і спеціальностей;

визначення перспектив та пріоритетних напрямів розвитку навчальної та науково-методичної роботи в університеті.

Відділ ліцензування і акредитації

Метадіяльності відділу – здійснення комплексу заходів щодо підготовки, організації, супроводу та проведення ліцензування й акредитації, напрямів підготовки (спеціальностей), з яких в університеті здійснюється підготовка фахівців.

Основні напрями діяльності:

 • надання інформаційно-консультативної та практичної допомоги структурним підрозділам університету у підготовці документів щодо відкриття та ліцензування нових напрямів підготовки (спеціальностей);

 • здійснення комплексу підготовчих заходів щодо організації та проведення самоаналізу акредитації, напрямів підготовки (спеціальностей), з яких здійснюється підготовка фахівців;

 • забезпечення своєчасного оформлення ліцензій і сертифікатів, переоформлення у разі закінчення їх терміну дії;

 • здійснення супроводу ліцензійних та акредитаційних справ напрямів підготовки (спеціальностей) університету у Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України, Державній акредитаційній комісії;

 • підготовка пакетів документів та забезпечення розгляду обгрунтування можливості структурних підрозділів університету щодо ліцензування діяльності з підготовки фахівців у Регіональній, громадській експертній комісії ДАК у Чернівецькій області;

 • вивчення змін у нормативно-правовій базі з питань ліцензування і акредитації, узагальнення отриманої інформації та інформування структурних підрозділів університету;

 • підготовка пропозицій щодо кандидатур експертів з ліцензування та акредитації з числа працівників університету на вимогу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;

 • аналіз, узагальнення та статистична обробка інформації щодо відповідності стану забезпечення спеціальностей акредитаційним вимогам;

 • розробка та подання рекомендацій з підвищення якості підготовки фахівців відповідно до акредитаційних вимог;

 • забезпечення зберігання матеріалів з ліцензійної та акредитаційної експертизи напрямів підготовки (спеціальностей) університету.


Відділ ліцензування та акредитації

Нємкова

Євгенія Валеріївна

Начальник

Корп.5,

кімн.115

55-18-05

LicAcrChnu@ gmail.com

eugenia.nemkova@

gmail.com

Сидоренко Анатолій Володимирович

Фахівець

2 категорії

Корп.5,

кімн.115

55-18-05


Никифорюк Антоніна Юріївна


Фахівець

2 категорії

Корп.5,

кімн.115

55-18-05

 

 

 

© 1999- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.
Ваші зауваження, запитання та пропозиції: webmasternт«тўЏ@yЧЃ}”chnu.edu.ua
Powered by Nova, Програмування: Крамар А.В., Дизайн: Антонюк А.М.

ВГОРУ