Facebook Twitter Youtube


—тудрад≥о
Magna Carta Universitatum58012, ”крањна,
м. „ерн≥вц≥, вул.  оцюбинського 2

ѕриймальн€ ректора:
тел. +38(0372) 584810,
факс +38(0372) 552914
ел. пошта: rectorґЗгƒµЙ@¶OШchnu.edu.ua

«агальний в≥дд≥л:
тел.: +38 (0372) 58-47-07,
+38 (0372) 52-70-29
факс: +38 (0372) 58-47-07
ел. пошта: officeґЗгƒµЙ@¶OШchnu.edu.ua

ѕриймальна ком≥с≥€:
тел.: +38 (0372) 58-47-11,
+38 (0372) 52-56-69
ел. пошта: admissionґЗгƒµЙ@¶OШchnu.edu.ua

ќновлено
23-11-2017
18:38

Ќавчально-методичне управл≥нн€

Ќачальник

ћарцен€к ≤гор ¬алер≥анович

58-47-15
52-40-79

«аступник начальника

√арабаж≥в ярослав ƒмитрович

58-48-63

«ав≥дувач практики

Ўевченко ћикола ќлександрович

52-40-79

ћетодист

–оманенко –имма јнатол≥њвна

52-40-79

 

—тарший ≥нспектор

‘одчук “ет€на јнатол≥њвна

52-40-79

 

—тарший ≥нспектор

—адовник ¬алентина ¬олодимир≥вна

58-48-63

 

≤нспектор

∆итарюк ¬асиль ≤ванович

58-48-63

≤нспектор

ƒв≥рничук  ост€нтин ¬асильович

52-40-79

Ќавчально-методичне управл≥нн€ Ї структурним п≥дрозд≥лом „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича, створене наказом ректора є 27 в≥д 01.03.2010 р.

” своњй робот≥ навчально-методичне управл≥нн€ керуЇтьс€  онституц≥Їю ”крањни, законами ”крањни, нормативними актами ѕрезидента ”крањни, ¬ерховноњ –ади ”крањни,  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни, ћ≥н≥стерства осв≥ти ≥ науки, молод≥ та спорту ”крањни, наказами та розпор€дженн€ми ректора ун≥верситету, ѕоложенн€м про навчально-методичне управл≥нн€ „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича.
ћета функц≥онуванн€ навчально-методичного управл≥нн€: забезпеченн€ реал≥зац≥њ  онцепц≥њ осв≥тньоњ д≥€льност≥ ун≥верситету, координуванн€ д≥й з питань науково-педагог≥чноњ, науково-методичноњ роботи, впровадженн€ та вдосконаленн€ системи менеджменту та контролю €кост≥ навчального процесу.

Ќавчально-методичне управл≥нн€ орган≥зовуЇ навчальний процес в ун≥верситет≥, зд≥йснюЇ оперативний контроль за дотриманн€м навчальними п≥дрозд≥лами ун≥верситету «акону ”крањни «ѕро вищу осв≥ту», —татуту та ѕравил внутр≥шнього розпор€дку ун≥верситету, ≥нших нормативних документ≥в, що регламентують д≥€льн≥сть вищого навчального закладу, наказ≥в ректора ун≥верситету; розробл€Ї комплекс заход≥в щодо орган≥зац≥њ та проведенн€ л≥цензуванн€ й акредитац≥њ напр€м≥в (спец≥альностей), з €ких зд≥йснюЇтьс€ п≥дготовка фах≥вц≥в; проводить мон≥торинг €кост≥ осв≥тн≥х послуг ун≥верситету та забезпеченн€ п≥дготовки фах≥вц≥в в≥дпов≥дно до державних стандарт≥в.

 Ќј¬„јЋ№Ќ»… ¬≤ƒƒ≤Ћ

 

ћета функц≥онуванн€ в≥дд≥лу – орган≥зац≥€, контроль та удосконаленн€ форм ≥ метод≥в навчального процесу в ун≥верситет≥, координац≥€ роботи навчальних п≥дрозд≥л≥в з питань дотриманн€ державних стандарт≥в щодо високо€к≥сноњ п≥дготовки квал≥ф≥кованих фах≥вц≥в.

ќсновн≥ напр€ми д≥€льност≥:

 • плануванн€ навчального процесу, узгодженн€ навчальних план≥в, обс€г≥в ≥ розпод≥лу навчальноњ роботи, розклад≥в зан€ть, зал≥к≥в, екзамен≥в, граф≥к≥в перескладанн€ академзаборгованост≥;

 • координац≥€ роботи факультет≥в з питань орган≥зац≥њ навчальних, виробничих практик та њх методичного забезпеченн€, участь в укладанн≥ угод ≥ зв’€зок ≥з базами практик, контроль за виконанн€м студентами програми практик та ефективн≥стю кер≥вництва з боку структурних п≥дрозд≥л≥в;

 • веденн€ статистики,обл≥ку руху контингенту студент≥в, усп≥шност≥ та пропуск≥в зан€ть, п≥дготовка щом≥с€чноњ та щор≥чноњ зв≥тност≥ в≥дд≥лу й ун≥верситету, формуванн€ списк≥в студент≥в ≥ внесенн€ в них оперативних зм≥н в≥дпов≥дно до наказ≥в;

 • забезпеченн€ д≥€льност≥ ≥нформац≥йного вузла ≤¬— "ќсв≥та", орган≥зац≥€ роботи навчальних п≥дрозд≥л≥в щодо замовленн€ студентських документ≥в, виготовлених на основ≥ фотокомп’ютерних технолог≥й (студентських квитк≥в, диплом≥в про осв≥ту);

 • плануванн€ та контроль за профес≥йним п≥двищенн€м квал≥ф≥кац≥њ викладач≥в, забезпеченн€ орган≥зац≥йно-методичного супроводу, оформленн€ плануючоњ та зв≥тноњ документац≥њ;

 • в≥дстеженн€ надходженн€ в ун≥верситет нормативних та розпор€дчих документ≥в центральних орган≥в управл≥нн€ з питань навчального процесу та оперативне ≥нформуванн€ структурних п≥дрозд≥л≥в, замовленн€ бланковоњ продукц≥њ та веденн€ њњ обл≥ку (у тому числ≥ бланк≥в сувороњ зв≥тност≥);

 • обл≥к та анал≥з зайн€тост≥ аудиторного фонду задл€ ефективного його використанн€.

Ќауково-методичний центр мон≥торингу та забезпеченн€ €кост≥ п≥дготовки фах≥вц≥в

 

«ав≥дувач

                      ≤ванчук ћар≥€ √еорг≥њвна              58-48-72                   872
 

ћетодист вищоњ кат. 

ћельник  атерина ¬асил≥вна        58-48-63                   863
 

—т. лаборант   

–ишка ћихайло ƒмитрович          52-40-79
58-48-63                   863
        
ћета функц≥онуванн€ науково-методичного центру (Ќћ÷) – в≥дстеженн€, анал≥з та розробка методичного забезпеченн€ €к≥сних осв≥тн≥х послуг ≥з п≥дготовки фах≥вц≥в в ун≥верситет≥.

ќсновн≥напр€ми д≥€льност:

 • в≥дстеженн€ та анал≥з:

 • зм≥сту фаховоњ осв≥ти в≥дпов≥дно до л≥ценз≥њ ун≥верситету;

 • кост≥ орган≥зац≥њ навчального процесу на факультетах, кафедрах;

 • €кост≥ проведенн€ р≥зних форм контролю;

 • п≥дготовка матер≥ал≥в до зас≥дань науково-методичноњ ради ун≥верситету та орган≥зац≥йне забезпеченн€ ефективност≥ њњ роботи;

 • наданн€ методичноњ допомоги в орган≥зац≥њ навчального процесу та п≥дготовц≥ навчальноњ документац≥њ на факультетах та кафедрах;

 • розробка та впровадженн€ нов≥тн≥х ≥нформац≥йних технолог≥й дл€ забезпеченн€ ефективноњ орган≥зац≥њ навчального процесу;

 • проведенн€ нарад-сем≥нар≥в з питань орган≥зац≥њ навчального процесу та методичного забезпеченн€ €к≥сноњ п≥дготовки фах≥вц≥в ≥з заступниками декан≥в з навчально-методичноњ роботи, головами методрад факультет≥в та методком≥с≥й напр€м≥в ≥ спец≥альностей;

визначенн€ перспектив та пр≥оритетних напр€м≥в розвитку навчальноњ та науково-методичноњ роботи в ун≥верситет≥.

¬≥дд≥л л≥цензуванн€ ≥ акредитац≥њ

ћетад≥€льност≥ в≥дд≥лу – зд≥йсненн€ комплексу заход≥в щодо п≥дготовки, орган≥зац≥њ, супроводу та проведенн€ л≥цензуванн€ й акредитац≥њ, напр€м≥в п≥дготовки (спец≥альностей), з €ких в ун≥верситет≥ зд≥йснюЇтьс€ п≥дготовка фах≥вц≥в.

ќсновн≥ напр€ми д≥€льност≥:

 • наданн€ ≥нформац≥йно-консультативноњ та практичноњ допомоги структурним п≥дрозд≥лам ун≥верситету у п≥дготовц≥ документ≥в щодо в≥дкритт€ та л≥цензуванн€ нових напр€м≥в п≥дготовки (спец≥альностей);

 • зд≥йсненн€ комплексу п≥дготовчих заход≥в щодо орган≥зац≥њ та проведенн€ самоанал≥зу акредитац≥њ, напр€м≥в п≥дготовки (спец≥альностей), з €ких зд≥йснюЇтьс€ п≥дготовка фах≥вц≥в;

 • забезпеченн€ своЇчасного оформленн€ л≥ценз≥й ≥ сертиф≥кат≥в, переоформленн€ у раз≥ зак≥нченн€ њх терм≥ну д≥њ;

 • зд≥йсненн€ супроводу л≥ценз≥йних та акредитац≥йних справ напр€м≥в п≥дготовки (спец≥альностей) ун≥верситету у ћ≥н≥стерств≥ осв≥ти ≥ науки, молод≥ та спорту ”крањни, ƒержавн≥й акредитац≥йн≥й ком≥с≥њ;

 • п≥дготовка пакет≥в документ≥в та забезпеченн€ розгл€ду обгрунтуванн€ можливост≥ структурних п≥дрозд≥л≥в ун≥верситету щодо л≥цензуванн€ д≥€льност≥ з п≥дготовки фах≥вц≥в у –ег≥ональн≥й, громадськ≥й експертн≥й ком≥с≥њ ƒј  у „ерн≥вецьк≥й област≥;

 • вивченн€ зм≥н у нормативно-правов≥й баз≥ з питань л≥цензуванн€ ≥ акредитац≥њ, узагальненн€ отриманоњ ≥нформац≥њ та ≥нформуванн€ структурних п≥дрозд≥л≥в ун≥верситету;

 • п≥дготовка пропозиц≥й щодо кандидатур експерт≥в з л≥цензуванн€ та акредитац≥њ з числа прац≥вник≥в ун≥верситету на вимогу ћ≥н≥стерства осв≥ти ≥ науки, молод≥ та спорту ”крањни;

 • анал≥з, узагальненн€ та статистична обробка ≥нформац≥њ щодо в≥дпов≥дност≥ стану забезпеченн€ спец≥альностей акредитац≥йним вимогам;

 • розробка та поданн€ рекомендац≥й з п≥двищенн€ €кост≥ п≥дготовки фах≥вц≥в в≥дпов≥дно до акредитац≥йних вимог;

 • забезпеченн€ збер≥ганн€ матер≥ал≥в з л≥ценз≥йноњ та акредитац≥йноњ експертизи напр€м≥в п≥дготовки (спец≥альностей) ун≥верситету.


¬≥дд≥л л≥цензуванн€ та акредитац≥њ

ЌЇмкова

™вген≥€ ¬алер≥њвна

Ќачальник

 орп.5,

к≥мн.115

55-18-05

LicAcrChnu@ gmail.com

eugenia.nemkova@

gmail.com

—идоренко јнатол≥й ¬олодимирович

‘ах≥вець

2 категор≥њ

 орп.5,

к≥мн.115

55-18-05


Ќикифорюк јнтон≥на ёр≥њвна


‘ах≥вець

2 категор≥њ

 орп.5,

к≥мн.115

55-18-05

 

 

 

© 1999- „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥м. ё. ‘едьковича.
¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ: webmasterґЗгƒµЙ@¶OШchnu.edu.ua
Powered by Nova, ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬., ƒизайн: јнтонюк ј.ћ.

¬√ќ–”