Facebook Twitter Youtube


—тудрад≥о
Magna Carta Universitatum58012, ”крањна,
м. „ерн≥вц≥, вул.  оцюбинського 2

ѕриймальн€ ректора:
тел. +38(0372) 584810,
факс +38(0372) 552914
ел. пошта: rectorqJа™рё@mІuдЖШchnu.edu.ua

«агальний в≥дд≥л:
тел.: +38 (0372) 58-47-07,
+38 (0372) 52-70-29
факс: +38 (0372) 58-47-07
ел. пошта: officeqJа™рё@mІuдЖШchnu.edu.ua

ѕриймальна ком≥с≥€:
тел.: +38 (0372) 58-47-11,
+38 (0372) 52-56-69
ел. пошта: admissionqJа™рё@mІuдЖШchnu.edu.ua

ќновлено
19-01-2018
13:55

¬≥дд≥л цив≥льного захисту

¬≥дд≥л цив≥льного захисту (цив≥льноњ оборони) (дал≥ – ÷« (÷ќ)), €к структурний п≥дрозд≥л ун≥верситету – створений дл€ орган≥зац≥њ ≥ забезпеченн€ захисту студент≥в, науково – педагог≥чних прац≥вник≥в в≥д насл≥дк≥в надзвичайних ситуац≥й техногенного, природного та воЇнного походженн€.

«апланован≥, орган≥зован≥ та проводим≥ в≥дд≥лом заходи з ÷« (÷ќ) поширюютьс€ на всю територ≥ю та весь особовий склад ун≥верситету.

ѕравовою основою д≥€льност≥ в≥дд≥лу Ї  онституц≥€ ”крањни, закони ”крањни: "ѕро ÷ив≥льну оборону ”крањни", "ѕро правов≥ засади цив≥льного захисту", "ѕро захист населенн€ ≥ територ≥й в≥д надзвичайних ситуац≥й техногенного та природного характеру", "ѕро ÷ив≥льну оборону ”крањни", "ѕро правовий режим надзвичайного стану". "ѕро правовий режим воЇнного стану", "ѕро авар≥йно-р€тувальн≥ служби", "ѕро пожежну безпеку", "ѕро об'Їкти п≥двищеноњ небезпеки", "ѕро використанн€ €дерноњ енерг≥њ та рад≥ац≥йну безпеку", "ѕро забезпеченн€ сан≥тарного та еп≥дем≥чного благополучч€ населенн€", "ѕро правовий режим територ≥њ, що зазнала рад≥оактивного забрудненн€ внасл≥док „орнобильськоњ катастрофи", ѕоложенн€ "ѕро ÷ив≥льну оборону ”крањни", ѕоложенн€ про функц≥ональну п≥дсистему “ќсв≥та ≥ наука ”крањни” ™диноњ державноњ системи запоб≥ганн€ ≥ реагуванн€ на надзвичайн≥ ситуац≥њ техногенного та природного характеру, м≥жнародн≥ договори ”крањни, згода на обов'€зков≥сть €ких надана ¬ерховною –адою ”крањни, та ≥нш≥ нормативно – правов≥ акти.

ќсновними завданн€ в≥дд≥лу визначено:

 • попередженн€ виникненн€ надзвичайних ситуац≥й техногенного походженн€ ≥ вжитт€ заход≥в дл€ зменшенн€ збитк≥в та втрат у раз≥ авар≥й, катастроф, великих пожеж та стих≥йного лиха;
 • опов≥щенн€ особового складу ун≥верситету про загрозу ≥ виникненн€ надзвичайних ситуац≥й у мирний ≥ воЇнний часи та пост≥йне ≥нформуванн€ про на€вну обстановку;
 • захист студент≥в та сп≥вроб≥тник≥в ун≥верситету в≥д насл≥дк≥в авар≥й, катастроф, значних пожеж, стих≥йного лиха ≥ застосуванн€ засоб≥в ураженн€;
 • орган≥зац≥€ життЇзабезпеченн€ студент≥в та сп≥вроб≥тник≥в ун≥верситету п≥д час авар≥й, катастроф, стих≥йного лиха, та у воЇнний час;
 • орган≥зац≥€ ≥ проведенн€ р€тувальних та ≥нших нев≥дкладних роб≥т у районах лиха та осередках ураженн€;
 • створенн€ системи управл≥нн€, опов≥щенн€ ≥ зв'€зку, спостереженн€ ≥ контролю за рад≥оактивним, х≥м≥чним ≥ бактер≥олог≥чним зараженн€м, п≥дтриманн€ њх готовност≥ дл€ сталого функц≥онуванн€ у надзвичайних ситуац≥€х мирного ≥ воЇнного часу;
 • п≥дготовка ≥ переп≥дготовка кер≥вного складу цив≥льного захисту (÷ќ), невоЇн≥зованих формувань, навчанн€ студент≥в та сп≥вроб≥тник≥в ун≥верситету вм≥нню застосовувати засоби - ≥ндив≥дуального захисту ≥ д≥€ти в надзвичайних ситуац≥€х.

” своњй д≥€льност≥ в≥дд≥л з цив≥льного захисту (÷ќ) особливу увагу звертаЇ на:

 • право кожного студента, сп≥вроб≥тника на захист свого житт€ ≥ здоров'€ в≥д насл≥дк≥в авар≥й, катастроф, пожеж, стих≥йного лиха та вимогу гарант≥й забезпеченн€ реал≥зац≥њ цього права в≥д кер≥вного складу ун≥верситету;
 • патр≥отичне вихованн€, €ке реал≥зовуЇтьс€ через зустр≥ч≥ з ветеранами ƒругоњ св≥товоњ в≥йни та воњнами ”ѕј, участь у м≥тингах-рекв≥Їмах до дн€ визволенн€ м. „ерн≥вц≥, ƒн€ перемоги, в≥дзначенн€ р≥чниц≥ Ѕуковинського ¬≥ча, ≥нших загальном≥ських та загально ун≥верситетських заходах;
 • фахове вихованн€, систематичну п≥дготовку пост≥йного складу прац≥вник≥в ун≥верситету до захисту та д≥й при виникненн≥ надзвичайних ситуац≥й техногенного та природного характеру за “иповою програмою навчанн€, проходженн€ переп≥дготовки в обласних, м≥ських навчально – методичних центрах цив≥льного захисту та безпеки життЇд≥€льност≥, орган≥зац≥ю зустр≥чей з кер≥вним складом ћЌ—, в≥домими практиками, геро€ми - р€т≥вниками;
 • створенн€ систем анал≥зу ≥ прогнозуванн€ управл≥нн€, опов≥щенн€ ≥ зв'€зку, спостереженн€ ≥ контролю за рад≥оактивним, х≥м≥чним ≥ бактер≥олог≥чним зараженн€м, п≥дтриманн€ њх в готовност≥ дл€ сталого функц≥онуванн€ у надзвичайних ситуац≥€х мирного ≥ воЇнного час≥в;
 • плануванн€, пер≥одичне корегуванн€ та повне виконанн€ плану д≥й орган≥в управл≥нн€ та сил ÷ќ щодо попередженн€ ≥ л≥кв≥дац≥њ надзвичайних ситуац≥й;
 • створенн€ спец≥ал≥зованих служб, невоЇн≥зованих формувань дл€ забезпеченн€ заход≥в з цив≥льноњ оборони, захисту студент≥в та сп≥вроб≥тник≥в в≥д насл≥дк≥в надзвичайних ситуац≥й та проведенн€ спец≥альних роб≥т з л≥кв≥дац≥њ насл≥дк≥в надзвичайних ситуац≥й, р€тувальних та ≥нших нев≥дкладних роб≥т;
 • зб≥р, анал≥з ≥нформац≥њ, вивченн€ реального стану, п≥дготовку пропозиц≥й та допов≥дь њх начальнику цив≥льного захисту щодо прийн€тт€ р≥шенн€ з орган≥зац≥њ захисту студент≥в та сп≥вроб≥тник≥в ун≥верситету ≥ проведенн€ р€тувальних роб≥т;
 • контроль за дотриманн€м вимог законодавства з питань цив≥льного захисту (÷ќ) структурними п≥дрозд≥лами, станом готовност≥ сил ≥ засоб≥в цив≥льноњ оборони;

ѕрац≥вники в≥дд≥лу:
√улага ¬олодимир јндр≥йович, начальник в≥дд≥лу.

 онтактна ≥нформац≥€
телефон: 8 (0372) 58-48-95
E-mail: VHulahaqJа™рё@mІuдЖШgmail.com
www (доступ обмежений – т≥льки з локальноњ мереж≥): www.civildefense.chnu

© 1999- „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥м. ё. ‘едьковича.
¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ: webmasterqJа™рё@mІuдЖШchnu.edu.ua
Powered by Nova, ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬., ƒизайн: јнтонюк ј.ћ.

¬√ќ–”