Facebook Twitter Youtube


—тудрад≥о
Magna Carta Universitatum58012, ”крањна,
м. „ерн≥вц≥, вул.  оцюбинського 2

ѕриймальн€ ректора:
тел. +38(0372) 584810,
факс +38(0372) 552914
ел. пошта: rectorТcL@ШIЩNichnu.edu.ua

«агальний в≥дд≥л:
тел.: +38 (0372) 58-47-07,
+38 (0372) 52-70-29
факс: +38 (0372) 58-47-07
ел. пошта: officeТcL@ШIЩNichnu.edu.ua

ѕриймальна ком≥с≥€:
тел.: +38 (0372) 58-47-11,
+38 (0372) 52-56-69
ел. пошта: admissionТcL@ШIЩNichnu.edu.ua

ќновлено
23-02-2018
15:56

¬идавництво “–ута”

 ќсновн≥ завданн€ видавництва –ута

ќсновними завданн€ми видавництва Ї:

- п≥дготовка до випуску та випуск тематичних зб≥рник≥в наукових праць, текст≥в лекц≥й, навчальних пос≥бник≥в, методичних вказ≥вок ≥ рекомендац≥й;

- виданн€ науково-методичноњ л≥тератури на р≥вн≥ сучасних вимог техн≥чноњ естетики;

-  орган≥зац≥€ методичноњ допомоги авторам у п≥дготовц≥ рукопис≥в до виданн€;

-  виконанн€ р≥зноман≥тних пол≥граф≥чних роб≥т, пов€заних з характером д≥€льност≥ видавництва;

- контроль за розповсюдженн€м навчально-методичноњ продукц≥њ ун≥верситету.

—труктура видавництва

ƒо складу видавництва вход€ть так≥ в≥дд≥ли:

-     л≥тературноњ редакц≥њ,

-     компютерно-видавничий,

-     пол≥граф≥чний.

ќрган≥зац≥€ видавничоњ справи в ун≥верситет≥ включаЇ посл≥довн≥сть етап≥в проходженн€ видань ≥ виготовленн€ ориг≥нал-макет≥в, пор€док виготовленн€ тиражу виданн€.

ѕор€док виготовленн€ ориг≥нал-макет≥в

ѕор€док виготовленн€ ориг≥нал-макет≥в включаЇ:

- розгл€д ориг≥нал≥в на зас≥данн≥ кафедри, рад≥ факультету щодо необх≥дност≥ виданн€;

- оформленн€ авторами (в≥дпов≥дальними редакторами) замовлень на внесенн€ њх до р≥чного плану видань;

- розгл€д замовлень редакц≥йними колег≥€ми та редакц≥йно-видавничою радою ун≥верситету до внесенн€ в р≥чний та перспективний плани видань;

- формуванн€ перспективних ≥ р≥чних план≥в видань, њх затвердженн€ на редакц≥йн≥й рад≥ ун≥верситету;

- передача авторами (в≥дпов≥дальними редакторами) до видавництва матер≥ал≥в видань в≥дпов≥дно до вимог комп'ютерного вар≥анта рукопису;

- виготовленн€ ориг≥нал-макет≥в ≥ передача њх до виготовленн€ тиражу разом  з калькул€ц≥€ми, рахунками, де це потр≥бно.

ѕор€док виготовленн€ тиражу видань

     «амовленн€ на виготовленн€ тиражу видань разом з ориг≥нал-макетом передаютьс€ до друкарн≥. «амовленн€ п≥дписуЇ автор (и), в≥дпов≥дальний за випуск (зав. кафедри), голова методичноњ ради факультету, головний редактор.

     ” замовленн€х визначаЇтьс€ мова, обс€г, тираж, формат друкованого виданн€. «амовленн€ до друкарн≥ на виготовленн€ тиражу п≥дписуЇтьс€ т≥льки дл€ роб≥т, €к≥ ув≥йшли до плану видань ун≥верситету.

     ¬идавництво несе в≥дпов≥дальн≥сть перед замовником за точне в≥дтворенн€ видавничого ориг≥налу, дотриманн€ вимог щодо €кост≥ виконанн€ кожного прим≥рника виданн€ в замовленому тираж≥, державних ≥ м≥ждержавних стандарт≥в техн≥чних умов та ≥нших нормативних документ≥в.

     ¬идавництво не маЇ права без дозволу замовника передавати будь-кому виготовлений тираж виданн€ або його частину, видавнич≥ ориг≥нал-макети, фото чи друкарськ≥ форми. ¬иготовленн€ без дозволу замовника додаткового тиражу не допускаЇтьс€.

     ¬идавництво зд≥йснюЇ обов'€зкову державну розсилку контрольних прим≥рник≥в кожного виданн€.

ѕрац≥вники видавництва та службов≥ телефони:

ƒиректор:                           

Ѕакай ¬асиль ¬асильович

55-38-01

58-48-30

58-48-31

Ћ≥тературно-редакц≥йний в≥дд≥л:

√оловний редактор:         

Ћупул ќмел€н ¬олодимирович

58-48-08
 

–едактор ≤ категор≥њ:         

 рамар ¬≥тал≥€ ¬асил≥вна -

58-48-08


 

ѕров≥дний фах≥вець:       

 олод≥й ќксана ¬≥тал≥њвна        

58-48-08


 омп’ютерно-видавничий в≥дд≥л:

«ав≥дувач в≥дд≥лу

 очерган ≤рина –оман≥вна

58-48-68


 

ѕров≥дний фах≥вець:       

ћалейка —тефан≥€ ћиколањвна  

58-48-68

‘ах≥вець ≤ категор≥њ:         

 удр≥нська ќксана ћихайл≥вна  

58-48-68

–едактор ≤≤ категор≥њ:        

„ораЇва √алина  апрел≥вна         

58-48-68


‘ах≥вець:                

ƒавидюк ƒмитро ќлександрович     

58-48-68


 ѕол≥граф≥чний в≥дд≥л:

ќператор  –ћ:                  

¬ол€нська ¬алентина ≤ван≥вна 

58-48-30


ѕров≥дний фах≥вець:       

«азуб≥к Ћ≥л≥€ ≤лл≥вна

58-48-30


ѕал≥турниц€:

—услова ¬алентина —тепан≥вна   

58-48-30


 оректор:

„икановська √анна ≤ван≥вна

58-48-30


‘ах≥вець ≤ категор≥њ:

“унь ќлександр ≤лл≥ч -

58-48-30


 

© 1999- „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥м. ё. ‘едьковича.
¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ: webmasterТcL@ШIЩNichnu.edu.ua
Powered by Nova, ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬., ƒизайн: јнтонюк ј.ћ.

¬√ќ–”