Facebook Twitter Youtube

√≥мн „Ќ”

—тудрад≥о
Magna Carta Universitatum58012, ”крањна,
м. „ерн≥вц≥, вул.  оцюбинського 2

ѕриймальн€ ректора:
тел. +38(0372) 584810,
факс +38(0372) 552914
ел. пошта: rectorШ„pюИЕ@fWИchnu.edu.ua

«агальний в≥дд≥л:
тел.: +38 (0372) 58-47-07,
+38 (0372) 52-70-29
факс: +38 (0372) 58-47-07
ел. пошта: officeШ„pюИЕ@fWИchnu.edu.ua

ѕриймальна ком≥с≥€:
тел.: +38 (0372) 58-47-11,
+38 (0372) 52-56-69
ел. пошта: admissionШ„pюИЕ@fWИchnu.edu.ua

ќновлено
16-11-2018
15:01

Ќауково-досл≥дна частина „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥м. ё.‘едьковича. 
  Ќачальник Ќƒ„

кандидат ф≥зико-математичних наук,

‘едорцов ƒмитро √еорг≥йович

Tел/факс +380-372-584708
e-mail: d.fedortsovШ„pюИЕ@fWИchnu.edu.ua

Ќауково-досл≥дну частину „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича (Ќƒ„) створено з метою орган≥зац≥њ та координац≥њ науковоњ, науково-техн≥чноњ д≥€льност≥ в ун≥верситет≥.

Ќƒ„ Ї науковим п≥дрозд≥лом ун≥верситету, що складаЇтьс€ з наукових груп при кафедрах та в≥дд≥л≥в, безпосередньо п≥дпор€дковуЇтьс€ проректору з науковоњ роботи, п≥дзв≥тний та п≥дконтрольний ректору ун≥верситету.

ќсновна мета д≥€льност≥ Ќƒ„ - забезпеченн€ реал≥зац≥њ державноњ пол≥тики у сфер≥ науки, науково-техн≥чноњ, ≥нновац≥йноњ д≥€льност≥ та ≥нтелектуальноњ власност≥ в систем≥ ћ≥н≥стерства осв≥ти ≥ науки ”крањни та ≥нших галузевих м≥н≥стерств.

”правл≥нн€ науково-досл≥дною частиною зд≥йснюЇ проректор з науковоњ роботи. ѕроректор з науковоњ роботи дл€ оперативного управл≥нн€ Ќƒ„ маЇ заступника – начальника науково-досл≥дноњ частини. Ќачальник Ќƒ„ забезпечуЇ безпосереднЇ кер≥вництво в≥дд≥лами науково-досл≥дноњ частини.

¬≥дд≥ли науково-досл≥дноњ частини зд≥йснюють свою д≥€льн≥сть в≥дпов≥дно до затверджених ректором положень про них, €к≥ регламентують права ≥ обов'€зки кер≥вник≥в цих п≥дрозд≥л≥в.

 Ќауково-орган≥зац≥йний в≥дд≥л

  «ав≥дувач в≥дд≥лу

кандидат ф≥зико-математичних наук,

јнгельська јлла ќлег≥вна

Tел. +380-372-5847
20
e-mail: nd-office@chnu.edu.ua
  ѕров≥дний фах≥вець

√рицюк јлла ќлександр≥вна

Tел. +380-372-5847
20, +380-372-526142
e-mail: nd-office@chnu.edu.ua
  ‘ах≥вець 1-њ категор≥њ

„орна Cоф≥€ ярослав≥вна

Tел.
+380-372-584720
e-mail:
nd-officeШ„pюИЕ@fWИchnu.edu.ua

¬≥дд≥л забезпечуЇ плануванн€ ≥ орган≥зац≥ю науково-досл≥дноњ роботи ун≥верситету.

‘ункц≥њ в≥дд≥лу:

 • «абезпеченн€ виконанн€ вимог нормативних документ≥в, що стосуютьс€ науково-досл≥дноњ роботи в ун≥верситет≥.
 • ќрган≥зац≥€, обл≥к та супров≥д вс≥Їњ науково-досл≥дноњ роботи в ун≥верситет≥: тем, що виконуютьс€ в рамках нац≥ональних, державних, м≥ждержавних програм; роб≥т, що ф≥нансуютьс€ ћ≥н≥стерством осв≥ти ≥ науки ”крањни,  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни; Ќƒ–, що виконуютьс€ за угодами з в≥тчизн€ними ≥ закордонними замовниками, виконуютьс€ за рахунок грант≥в м≥жнародних програм ≥ фонд≥в, власних кошт≥в ун≥верситету, кредит≥в та ≥нших джерел, визначених чинним законодавством ”крањни.
 •  оординац≥€ науково-досл≥дноњ роботи п≥дрозд≥л≥в, спр€муванн€ њњ на вир≥шенн€ задач у в≥дпов≥дност≥ до пр≥оритетних напр€мк≥в розвитку науки, затверджених ур€дом ”крањни.
 • ќрган≥зац≥€ представленн€ наукових дос€гнень ун≥верситету у виставках та конкурсах р≥зного р≥вн€ - в ун≥верситет≥, в ”крањн≥, а також за кордоном.
 • ќрган≥зац≥€ п≥дбору та супроводу роб≥т, що подаютьс€ на прем≥њ р≥зного р≥вн€ (державн≥, ≥менн≥, рег≥ональн≥, молодих вчених тощо).
 • ќрган≥зац≥€ науковоњ та науково-виробничоњ д≥€льн≥ст≥ у взаЇмозв'€зку з навчальним процесом в межах науковоњ тематики кафедр, наукових лаборатор≥й ун≥верситету, конструкторських ≥ проектних бюро, технопарк≥в, центр≥в науково-техн≥чноњ творчост≥ молод≥ тощо.
 • –озробка ≥ орган≥зац≥€ заход≥в, направлених на розширенн€ наукових зв'€зк≥в з јкадем≥Їю наук ”крањни, њњ установами, науковими орган≥зац≥€ми, промисловими ≥ с≥льськогосподарськими п≥дприЇмствами, комерц≥йними структурами тощо.
 • Ќаданн€ консультативноњ допомоги з питань заключенн€ виконанн€ держбюджетних, госпдогов≥рних роб≥т, а також програм роб≥т за договорами з ≥ноземними партнерами.
 • —кладанн€ квартальних зв≥т≥в з питань впровадженн€ результат≥в наукових досл≥джень у виробництво та р≥чних зв≥т≥в з питань науковоњ д≥€льност≥ ун≥верситету, статистичних квартальних та р≥чних зв≥т≥в до ћ≥н≥стерства осв≥ти ≥ науки ”крањни, обласного управл≥нн€ статистики та «ах≥дного наукового центру.
 • ѕ≥дготовка р≥зних дов≥дкових матер≥ал≥в з питань науковоњ д≥€льност≥ ун≥верситету дл€ кер≥вних орган≥в крањни, област≥ та ун≥верситету.
 • ‘ормуванн€ бази даних по р≥чних наукових публ≥кац≥€х професорсько-викладацького складу, проведенн€ анал≥зу друкованоњ продукц≥њ кафедр, п≥дготовка дов≥док з цих питань до р≥зних ≥нстанц≥≥й.
 • ѕ≥дготовка матер≥ал≥в дл€ встановленн€ рейтингових показник≥в професорсько-викладацькому складу ун≥верситету.
 • ѕ≥дготовка дл€ ћ≥н≥стерства осв≥ти ≥ науки пропозиц≥й щодо проведенн€ конференц≥й, сем≥нар≥в, наукових шк≥л тощо, €к≥ плануютьс€ в ун≥верситет≥, також наданн€ ≥нформац≥њ п≥дрозд≥лам вузу стосовно таких же заход≥в, що в≥дбуваютьс€ в межах нашоњ крањни та за кордоном.
 • ќрган≥зац≥€ науковоњ д≥€льност≥ та залученн€ студент≥в до ¬сеукрањнських та м≥жнародних ол≥мп≥ад, конкурс≥в та конференц≥й.

 

¬≥дд≥л з питань ≥нтелектуальноњ власност≥

 
  «ав≥дувач в≥дд≥лу
 
кандидат ф≥зико-математичних наук,

«апл≥тний –услан јнатол≥йович

Tел
/факс +380-372-584720
e-mail: r.zaplitnyy@chnu.edu.ua
 

ѕров≥дний фах≥вець

’олодницька Ћюбов ћиколањвна

Tел.
+380-372-584818
e-mail:
nd-officeШ„pюИЕ@fWИchnu.edu.ua

  ах≥вець

√орська ≤рина ≤лл≥вна

Tел.
+380-372-584818
e-mail:
nd-officeШ„pюИЕ@fWИchnu.edu.ua

¬≥дд≥л забезпечуЇ орган≥зац≥ю роботи ун≥верситету у сфер≥ ≥нтелектуальноњ власност≥.

‘ункц≥њ в≥дд≥лу:

 • јнал≥з наукових, науково-техн≥чних роб≥т, що плануютьс€ до виконанн€, прогнозуванн€ њх результат≥в з метою ви€вленн€ патентоздатних об’Їкт≥в права ≥нтелектуальноњ власност≥, доц≥льност≥ њх правовоњ охорони в ”крањн≥ та в ≥ноземних державах.
 • ¬иконанн€ разом з в≥дпов≥дними п≥дрозд≥лами ун≥верситету патентних, патентно-кон’юнктурних та маркетингових досл≥джень при проведенн≥ наукових, науково-техн≥чних роб≥т, п≥дготовц≥ пропозиц≥й щодо доц≥льност≥ патентуванн€ њх результат≥в та передач≥ прав на них.
 • ¬ивченн€ пропозиц≥й фонд≥в, €к≥ займаютьс€ п≥дтримкою наукових досл≥джень, дл€ залученн€ п≥дрозд≥л≥в ун≥верситету у виконанн≥ м≥жнародних наукових проект≥в. ≤нформуванн€ та наданн€ рекомендац≥й ≥ вказ≥вок п≥дрозд≥лам ун≥верситету щодо в≥дпов≥дних програм.
 • ћон≥торинг ≥ анал≥з результат≥в науковоњ, науково-техн≥чноњ та науково-досл≥дноњ д≥€льност≥ дл€ своЇчасного ви€вленн€ об’Їкт≥в права ≥нтелектуальноњ власност≥, €к≥ мають комерц≥йний потенц≥ал.
 • ѕошук потенц≥йних ≥нвестор≥в дл€ ф≥нансуванн€ роб≥т, пов’€заних з доведенн€м об’Їкт≥в права ≥нтелектуальноњ власност≥ до р≥вн€ товару, здатного забезпечити потреби потенц≥йних л≥ценз≥ат≥в.
 • ≤нформац≥йне представленн€ результат≥в ≥нтелектуальноњ та ≥нновац≥йноњ д≥€льност≥ ун≥верситету у мереж≥ ≤нтернет.
 • –озробленн€ проект≥в договор≥в щодо розпор€дженн€ майновими правами ≥нтелектуальноњ власност≥, стороною €ких Ї ун≥верситет.
 • ѕ≥дготовка та поданн€ документ≥в (за€вок) на об’Їкти права ≥нтелектуальноњ власност≥ у визначен≥ законодавством органи дл€ патентуванн€ в ”крањн≥ та ≥ноземних державах в≥дпов≥дно до нац≥ональних ≥ м≥жнародних процедур.
 •  омерц≥ал≥зац≥€ об’Їкт≥в права ≥нтелектуальноњ власност≥, майнов≥ права на €к≥ належать ун≥верситету, в ”крањн≥ та/або в ≥ноземних державах.
 • ѕ≥дготовка та забезпеченн€ укладенн€ передбачених чинним законодавством договор≥в з авторами об’Їкт≥в права ≥нтелектуальноњ власност≥ та зд≥йсненн€ контролю за њх виконанн€м.
 • –озробленн€ нормативних ≥ методичних документ≥в ун≥верситету, що регламентують питанн€ створенн€, правовоњ охорони ≥ комерц≥ал≥зац≥њ об’Їкт≥в права ≥нтелектуальноњ власност≥, ф≥нансуванн€ такоњ д≥€льност≥, надходженн€ ≥ розпод≥лу л≥ценз≥йних платеж≥в та ≥нших доход≥в в≥д комерц≥ал≥зац≥њ об’Їкт≥в права ≥нтелектуальноњ власност≥, виплати винагород ≥ ≥нших форм заохоченн€ прац≥вникам-винах≥дникам (авторам).
 • ”часть у заходах з орган≥зац≥њ науковоњ, науково-техн≥чноњ, науково-досл≥дноњ, методичноњ роб≥т у сфер≥ ≥нтелектуальноњ власност≥ в ун≥верситет≥.
 • Ќаданн€ прац≥вникам ун≥верситету ≥ особам, €к≥ навчаютьс€ в ун≥верситет≥, консультативно-правовоњ, ≥нформац≥йноњ ≥ практичноњ допомоги в реал≥зац≥њ ними особистих немайнових ≥ майнових прав на об’Їкти права ≥нтелектуальноњ власност≥ ≥ п≥льг, передбачених правовими актами ”крањни та ун≥верситету.
 • Ќаданн€ у межах своЇњ компетенц≥њ кер≥вництву ун≥верситету пропозиц≥њ щодо участ≥ у м≥жнародному сп≥вроб≥тництв≥ в сфер≥ ≥нтелектуальноњ власност≥ в рамках м≥жнародних програм, проект≥в ≥ профес≥йних асоц≥ац≥й, бере участь у виконанн≥ цих програм ≥ проект≥в.
 • «д≥йсненн€ заход≥в з орган≥зац≥њ навчанн€ та п≥двищенн€ квал≥ф≥кац≥њ прац≥вник≥в ун≥верситету у сфер≥ ≥нтелектуальноњ власност≥, зокрема з комерц≥ал≥зац≥њ об’Їкт≥в права ≥нтелектуальноњ власност≥, навчанн€ студент≥в та асп≥рант≥в з цих питань.

¬≥дд≥л ≥нновац≥йного розвитку

 
 

«ав≥дувач в≥дд≥лу

кандидат ф≥зико-математичних наук,

ƒовганюк ¬олодимир ¬асильович

Tел
/факс +380-372-584827
e-mail: nd-office@chnu.edu.ua

 

ѕров≥дний фах≥вець

Ћакуста ≤ван ≤ванович

Tел
/факс +380-372-584827
e-mail: nd-office@chnu.edu.ua

 

ѕров≥дний фах≥вець

Ћобач ќлена ѕав≥лас≥вна

Tел
/факс +380-372-584818
e-mail: nd-office@chnu.edu.ua

 

“ехн≥к

„ерненко ¬≥тал≥й √ригорович

Tел
/факс +380-372-584827
e-mail: nd-office@chnu.edu.ua

 

“ехн≥к

јнгельський јнтон-ѕавло ≤ванович

Tел
/факс +380-372-584827
e-mail: nd-office@chnu.edu.ua

¬≥дд≥л забезпечуЇ орган≥зац≥ю роботи ун≥верситету у сфер≥ ≥нновац≥йноњ д≥€льност≥, метролог≥њ та стандартизац≥њ.

‘ункц≥њ в≥дд≥лу:

 •  оординац≥€ ≥нновац≥йноњ д≥€льност≥ установи та спри€нн€ високоефективн≥й науково-досл≥дн≥й робот≥ та ≥нновац≥йному розвитку ун≥верситету.
 • «д≥йсненн€ д≥€льност≥ ≥з в≥дпов≥дними п≥дрозд≥лами ун≥верситет≥в, ≥нститут≥в чи п≥дприЇмств ≥нших держав по укладанню угод про сп≥вроб≥тництво по виконанню ≥нновац≥йних програм: сп≥льних наукових, науково-досл≥дних, науково-техн≥чних, науково-педагог≥чних, ≥нформац≥йно-анал≥тичних та видавничих роб≥т.
 • «д≥йсненн€ ≥нформац≥йного представленн€ результат≥в ≥нновац≥йноњ д≥€льност≥ ”н≥верситету у мереж≥ ≤нтернет.
 • «алученн€ до активноњ д≥€льност≥ в сфер≥ ≥нновац≥йних технолог≥й ≥ наукового обслуговуванн€ професорсько-викладацького складу та ≥нших сп≥вроб≥тник≥в ун≥верситету, спри€нн€ реал≥зац≥њ ≥дей ≥ проект≥в, авторами €ких вони Ї;
 • ”часть у проведенн≥ науковоњ та науково-техн≥чноњ експертизи проект≥в державних, м≥жнародних, рег≥ональних програм, ≥нновац≥йних, ≥нвестиц≥йних проект≥в ≥ пропозиц≥й, поданих п≥дрозд≥лами ”н≥верситету.
 • ¬живанн€ заход≥в щодо створенн€ та розвитку ≥нфраструктури п≥дтримки ≥нновац≥йноњ д≥€льност≥.
 • ”часть у робот≥ по експертн≥й оц≥нц≥ науково-досл≥дних роб≥т, науково-техн≥чних розробок тощо, наданн€ консультац≥й прац≥вникам ”н≥верситету у сфер≥ ≥нновац≥йноњ д≥€льност≥.
 • ƒотриманн€ вимог нормативних документ≥в метролог≥чного нагл€ду та стандартизац≥њ, забезпеченн€ Їдиност≥ вим≥рювань шл€хом систематичноњ пов≥рки прилад≥в ≥ устаткуванн€ на етапах виконанн€ науково-досл≥дних роб≥т, що ф≥нансуютьс€ ћ≥н≥стерством осв≥ти ≥ науки ”крањни; що виконуютьс€ за договорами, угодами з в≥тчизн€ними ≥ заруб≥жними замовниками, за рахунок грант≥в м≥жнародних програм ≥ фонд≥в, власних кошт≥в ун≥верситету, кредит≥в та ≥нших джерел, визначених чинним законодавством ”крањни.
 • Ќауково-техн≥чна експертиза докторських та кандидатських дисертац≥й;
 • «абезпеченн€ п≥дрозд≥л≥в ун≥верситету потр≥бними д≥ючими стандартами ”крањни. ѕридбанн€ нових ≥ перегл€д ≥снуючих стандарт≥в, техн≥чних умов та ≥нших документ≥в в галуз≥ стандартизац≥њ, њх впровадженн€ в науков≥ та навчальн≥ п≥дрозд≥ли ун≥верситету;
 • ќрган≥зац≥њ ≥ проведенн€ метролог≥чного нагл€ду використанн€ прилад≥в, що знаход€тьс€ на обл≥ку в ун≥верситет≥ ≥ п≥дл€гають метролог≥чному контролю, зг≥дно розробленого в≥дд≥лом плану;
 • —кладанн€ дл€ ћ≥н≥стерства осв≥ти ≥ науки ”крањни, ун≥верситету, обласного управл≥нн€ статистики р≥чних зв≥т≥в з метролог≥чноњ та стандартизац≥йноњ роботи в≥дд≥лу;
 • ѕроведенн€ науково-техн≥чноњ експертизи методик вим≥рюванн€ параметр≥в та характеристик досл≥джуваних зразк≥в, що використовуютьс€ при написанн≥ докторських, кандидатських дисертац≥й та при виконанн≥ науково-досл≥дних роб≥т.
 • ќрган≥зац≥њ ≥ проведенн€ роб≥т по списанню прилад≥в та устаткуванн€, його розкомплектуванню, окремому вид≥ленню дорогоц≥нних метал≥в, упаковц≥ ≥ в≥дправленню на пристосований дл€ цього склад проф≥люючого п≥дприЇмства.

јдреса:

 орпус є5, каб. є 102-103
вул.  оцюбинського, 2
м.„ерн≥вц≥ , 58012
“ел./факс: (0372) 58-47-08
“ел. (0372) 58-47-20, 52-61-42
≈лектронна пошта: nd-officeШ„pюИЕ@fWИchnu.edu.ua

© 1999- „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥м. ё. ‘едьковича.
¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ: webmasterШ„pюИЕ@fWИchnu.edu.ua
Powered by Nova, ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬., ƒизайн: јнтонюк ј.ћ.

¬√ќ–”