Facebook Instagram Youtube


interof


mediats
Міжнародний вокально-хоровий конкурс-фестиваль «Хай пісня скликає друзів»
Magna Carta Universitatum58012, Україна,
м. Чернівці, вул. Коцюбинського 2

58012, Ukraine,
Chernivtsi, 2, Kotsiubynsky str.

Приймальня ректора:
тел. +38(0372) 584810,
факс +38(0372) 552914
ел. пошта: rectorbІтЏ@»`:3™chnu.edu.ua

Загальний відділ:
тел.: +38 (0372) 58-47-07,
+38 (0372) 52-70-29
факс: +38 (0372) 58-47-07
ел. пошта: officebІтЏ@»`:3™chnu.edu.ua

International office:
Tel.: +380372584856,
Tel.: +380372584706
E-mail: interofbІтЏ@»`:3™chnu.edu.ua
assistant.admissionbІтЏ@»`:3™chnu.edu.ua

Приймальна комісія:
тел.: +38 (0372) 58-47-11,
+38 (0372) 52-56-69
ел. пошта: admissionbІтЏ@»`:3™chnu.edu.ua

Оновлено
20-04-2021
13:43

Науково-дослідна частина Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича. 
  Начальник НДЧ

кандидат фізико-математичних наук,

Федорцов Дмитро Георгійович

Tел/факс +380-372-584708
e-mail: d.fedortsovbІтЏ@»`:3™chnu.edu.ua

Науково-дослідну частину Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (НДЧ) створено з метою організації та координації наукової, науково-технічної діяльності в університеті.

НДЧ є науковим підрозділом університету, що складається з наукових груп при кафедрах та відділів, безпосередньо підпорядковується проректору з наукової роботи, підзвітний та підконтрольний ректору університету.

Основна мета діяльності НДЧ - забезпечення реалізації державної політики у сфері науки, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності в системі Міністерства освіти і науки України та інших галузевих міністерств.

Управління науково-дослідною частиною здійснює проректор з наукової роботи. Проректор з наукової роботи для оперативного управління НДЧ має заступника – начальника науково-дослідної частини. Начальник НДЧ забезпечує безпосереднє керівництво відділами науково-дослідної частини.

Відділи науково-дослідної частини здійснюють свою діяльність відповідно до затверджених ректором положень про них, які регламентують права і обов'язки керівників цих підрозділів.

 Науково-організаційний відділ

  Завідувач відділу

кандидат фізико-математичних наук,

Ангельська Алла Олегівна

Tел. +380-372-5847
20
e-mail: nd-office@chnu.edu.ua
  Провідний фахівець

Грицюк Алла Олександрівна

Tел. +380-372-5847
20, +380-372-526142
e-mail: nd-office@chnu.edu.ua
  Фахівець 1-ї категорії

Чорна Cофія Ярославівна

Tел.
+380-372-584720
e-mail:
nd-officebІтЏ@»`:3™chnu.edu.ua

Відділ забезпечує планування і організацію науково-дослідної роботи університету.

Функції відділу:

 • Забезпечення виконання вимог нормативних документів, що стосуються науково-дослідної роботи в університеті.
 • Організація, облік та супровід всієї науково-дослідної роботи в університеті: тем, що виконуються в рамках національних, державних, міждержавних програм; робіт, що фінансуються Міністерством освіти і науки України, Кабінетом Міністрів України; НДР, що виконуються за угодами з вітчизняними і закордонними замовниками, виконуються за рахунок грантів міжнародних програм і фондів, власних коштів університету, кредитів та інших джерел, визначених чинним законодавством України.
 • Координація науково-дослідної роботи підрозділів, спрямування її на вирішення задач у відповідності до пріоритетних напрямків розвитку науки, затверджених урядом України.
 • Організація представлення наукових досягнень університету у виставках та конкурсах різного рівня - в університеті, в Україні, а також за кордоном.
 • Організація підбору та супроводу робіт, що подаються на премії різного рівня (державні, іменні, регіональні, молодих вчених тощо).
 • Організація наукової та науково-виробничої діяльністі у взаємозв'язку з навчальним процесом в межах наукової тематики кафедр, наукових лабораторій університету, конструкторських і проектних бюро, технопарків, центрів науково-технічної творчості молоді тощо.
 • Розробка і організація заходів, направлених на розширення наукових зв'язків з Академією наук України, її установами, науковими організаціями, промисловими і сільськогосподарськими підприємствами, комерційними структурами тощо.
 • Надання консультативної допомоги з питань заключення виконання держбюджетних, госпдоговірних робіт, а також програм робіт за договорами з іноземними партнерами.
 • Складання квартальних звітів з питань впровадження результатів наукових досліджень у виробництво та річних звітів з питань наукової діяльності університету, статистичних квартальних та річних звітів до Міністерства освіти і науки України, обласного управління статистики та Західного наукового центру.
 • Підготовка різних довідкових матеріалів з питань наукової діяльності університету для керівних органів країни, області та університету.
 • Формування бази даних по річних наукових публікаціях професорсько-викладацького складу, проведення аналізу друкованої продукції кафедр, підготовка довідок з цих питань до різних інстанціій.
 • Підготовка матеріалів для встановлення рейтингових показників професорсько-викладацькому складу університету.
 • Підготовка для Міністерства освіти і науки пропозицій щодо проведення конференцій, семінарів, наукових шкіл тощо, які плануються в університеті, також надання інформації підрозділам вузу стосовно таких же заходів, що відбуваються в межах нашої країни та за кордоном.
 • Організація наукової діяльності та залучення студентів до Всеукраїнських та міжнародних олімпіад, конкурсів та конференцій.

 

Відділ з питань інтелектуальної власності

 
  Завідувач відділу
 
кандидат фізико-математичних наук,

Заплітний Руслан Анатолійович

Tел
/факс +380-372-584720
e-mail: r.zaplitnyy@chnu.edu.ua
 

Провідний фахівець

Холодницька Любов Миколаївна

Tел.
+380-372-584818
e-mail:
nd-officebІтЏ@»`:3™chnu.edu.ua

  Фахівець

Горська Ірина Іллівна

Tел.
+380-372-584818
e-mail:
nd-officebІтЏ@»`:3™chnu.edu.ua

Відділ забезпечує організацію роботи університету у сфері інтелектуальної власності.

Функції відділу:

 • Аналіз наукових, науково-технічних робіт, що плануються до виконання, прогнозування їх результатів з метою виявлення патентоздатних об’єктів права інтелектуальної власності, доцільності їх правової охорони в Україні та в іноземних державах.
 • Виконання разом з відповідними підрозділами університету патентних, патентно-кон’юнктурних та маркетингових досліджень при проведенні наукових, науково-технічних робіт, підготовці пропозицій щодо доцільності патентування їх результатів та передачі прав на них.
 • Вивчення пропозицій фондів, які займаються підтримкою наукових досліджень, для залучення підрозділів університету у виконанні міжнародних наукових проектів. Інформування та надання рекомендацій і вказівок підрозділам університету щодо відповідних програм.
 • Моніторинг і аналіз результатів наукової, науково-технічної та науково-дослідної діяльності для своєчасного виявлення об’єктів права інтелектуальної власності, які мають комерційний потенціал.
 • Пошук потенційних інвесторів для фінансування робіт, пов’язаних з доведенням об’єктів права інтелектуальної власності до рівня товару, здатного забезпечити потреби потенційних ліцензіатів.
 • Інформаційне представлення результатів інтелектуальної та інноваційної діяльності університету у мережі Інтернет.
 • Розроблення проектів договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, стороною яких є університет.
 • Підготовка та подання документів (заявок) на об’єкти права інтелектуальної власності у визначені законодавством органи для патентування в Україні та іноземних державах відповідно до національних і міжнародних процедур.
 • Комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності, майнові права на які належать університету, в Україні та/або в іноземних державах.
 • Підготовка та забезпечення укладення передбачених чинним законодавством договорів з авторами об’єктів права інтелектуальної власності та здійснення контролю за їх виконанням.
 • Розроблення нормативних і методичних документів університету, що регламентують питання створення, правової охорони і комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності, фінансування такої діяльності, надходження і розподілу ліцензійних платежів та інших доходів від комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності, виплати винагород і інших форм заохочення працівникам-винахідникам (авторам).
 • Участь у заходах з організації наукової, науково-технічної, науково-дослідної, методичної робіт у сфері інтелектуальної власності в університеті.
 • Надання працівникам університету і особам, які навчаються в університеті, консультативно-правової, інформаційної і практичної допомоги в реалізації ними особистих немайнових і майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності і пільг, передбачених правовими актами України та університету.
 • Надання у межах своєї компетенції керівництву університету пропозиції щодо участі у міжнародному співробітництві в сфері інтелектуальної власності в рамках міжнародних програм, проектів і професійних асоціацій, бере участь у виконанні цих програм і проектів.
 • Здійснення заходів з організації навчання та підвищення кваліфікації працівників університету у сфері інтелектуальної власності, зокрема з комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності, навчання студентів та аспірантів з цих питань.

Відділ інноваційного розвитку

 
 

Завідувач відділу

кандидат фізико-математичних наук,

Довганюк Володимир Васильович

Tел
/факс +380-372-584827
e-mail: nd-office@chnu.edu.ua

 

Провідний фахівець

Лакуста Іван Іванович

Tел
/факс +380-372-584827
e-mail: nd-office@chnu.edu.ua

 

Провідний фахівець

Лобач Олена Павіласівна

Tел
/факс +380-372-584818
e-mail: nd-office@chnu.edu.ua

 

Технік

Черненко Віталій Григорович

Tел
/факс +380-372-584827
e-mail: nd-office@chnu.edu.ua

 

Технік

Ангельський Антон-Павло Іванович

Tел
/факс +380-372-584827
e-mail: nd-office@chnu.edu.ua

Відділ забезпечує організацію роботи університету у сфері інноваційної діяльності, метрології та стандартизації.

Функції відділу:

 • Координація інноваційної діяльності установи та сприяння високоефективній науково-дослідній роботі та інноваційному розвитку університету.
 • Здійснення діяльності із відповідними підрозділами університетів, інститутів чи підприємств інших держав по укладанню угод про співробітництво по виконанню інноваційних програм: спільних наукових, науково-дослідних, науково-технічних, науково-педагогічних, інформаційно-аналітичних та видавничих робіт.
 • Здійснення інформаційного представлення результатів інноваційної діяльності Університету у мережі Інтернет.
 • Залучення до активної діяльності в сфері інноваційних технологій і наукового обслуговування професорсько-викладацького складу та інших співробітників університету, сприяння реалізації ідей і проектів, авторами яких вони є;
 • Участь у проведенні наукової та науково-технічної експертизи проектів державних, міжнародних, регіональних програм, інноваційних, інвестиційних проектів і пропозицій, поданих підрозділами Університету.
 • Вживання заходів щодо створення та розвитку інфраструктури підтримки інноваційної діяльності.
 • Участь у роботі по експертній оцінці науково-дослідних робіт, науково-технічних розробок тощо, надання консультацій працівникам Університету у сфері інноваційної діяльності.
 • Дотримання вимог нормативних документів метрологічного нагляду та стандартизації, забезпечення єдиності вимірювань шляхом систематичної повірки приладів і устаткування на етапах виконання науково-дослідних робіт, що фінансуються Міністерством освіти і науки України; що виконуються за договорами, угодами з вітчизняними і зарубіжними замовниками, за рахунок грантів міжнародних програм і фондів, власних коштів університету, кредитів та інших джерел, визначених чинним законодавством України.
 • Науково-технічна експертиза докторських та кандидатських дисертацій;
 • Забезпечення підрозділів університету потрібними діючими стандартами України. Придбання нових і перегляд існуючих стандартів, технічних умов та інших документів в галузі стандартизації, їх впровадження в наукові та навчальні підрозділи університету;
 • Організації і проведення метрологічного нагляду використання приладів, що знаходяться на обліку в університеті і підлягають метрологічному контролю, згідно розробленого відділом плану;
 • Складання для Міністерства освіти і науки України, університету, обласного управління статистики річних звітів з метрологічної та стандартизаційної роботи відділу;
 • Проведення науково-технічної експертизи методик вимірювання параметрів та характеристик досліджуваних зразків, що використовуються при написанні докторських, кандидатських дисертацій та при виконанні науково-дослідних робіт.
 • Організації і проведення робіт по списанню приладів та устаткування, його розкомплектуванню, окремому виділенню дорогоцінних металів, упаковці і відправленню на пристосований для цього склад профілюючого підприємства.

Адреса:

Корпус №5, каб. № 102-103
вул. Коцюбинського, 2
м.Чернівці , 58012
Тел./факс: (0372) 58-47-08
Тел. (0372) 58-47-20, 52-61-42
Електронна пошта: nd-officebІтЏ@»`:3™chnu.edu.ua

© 1999- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.
Ваші зауваження, запитання та пропозиції: webmasterbІтЏ@»`:3™chnu.edu.ua
Powered by Nova, Програмування: Крамар А.В., Дизайн: Антонюк А.М.

ВГОРУ