Facebook Instagram Youtube


interof


mediats
Міжнародний вокально-хоровий конкурс-фестиваль «Хай пісня скликає друзів»
Magna Carta Universitatum58012, Україна,
м. Чернівці, вул. Коцюбинського 2

58012, Ukraine,
Chernivtsi, 2, Kotsiubynsky str.

Приймальня ректора:
тел. +38(0372) 584810,
факс +38(0372) 552914
ел. пошта: rectorЭт‡@p‡(Cchnu.edu.ua

Загальний відділ:
тел.: +38 (0372) 58-47-07,
+38 (0372) 52-70-29
факс: +38 (0372) 58-47-07
ел. пошта: officeЭт‡@p‡(Cchnu.edu.ua

International office:
Tel.: +380372584856,
Tel.: +380372584706
E-mail: interofЭт‡@p‡(Cchnu.edu.ua
assistant.admissionЭт‡@p‡(Cchnu.edu.ua

Приймальна комісія:
тел.: +38 (0372) 58-47-11,
+38 (0372) 52-56-69
ел. пошта: admissionЭт‡@p‡(Cchnu.edu.ua

Оновлено
12-04-2021
14:15

Науково-дослідна робота та інноваційна діяльність студентів, молодих учених

Науково-дослідна та інноваційна робота студентів є важливим напрямом підготовки майбутніх вчених та фахівців високої кваліфікації в Чернівецькому національному університеті та нерозривною складовою єдиного процесу: навчально – виховного і науково - інноваційного. У навчальних планах всіх спеціальностей університету передбачається академічні години на виконання науково-дослідної роботи студентів. Студенти, які навчаються за планами з отриманням кваліфікації магістрів, виконують наукові магістерські роботи, майбутні спеціалісти та бакалаври також виконують роботи, більша частина яких є науковими за своїм змістом.

З метою всебічного сприяння науково-дослідній роботі, винахідницькій та творчій діяльності студентів, аспірантів та молодих вчених, забезпечення системного підходу до підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, збереження і розвитку інтелектуального потенціалу університету в Чернівецькому національному університеті функціонує Рада з науково-дослідної роботи студентів.

Рада виконує наступні функції: організовує проведення студентських конференцій, конкурсів, олімпіад тощо; забезпечує публікацію наукових праць студентів; узагальнює досвід організації науково-дослідної роботи студентів на окремих факультетах та рекомендує шляхи вдосконалення її форм та методів;сприяє залученню студентів до науково-дослідної роботи на факультеті та забезпеченню участі студентів факультету в заходах інших вузів, що сприяють розвитку науково-дослідної студентської роботи; розробляє заходи з активізації науково-дослідної роботи студентів на факультеті та бере участь у плануванні, контролі і обліку науково-дослідної роботи студентів на факультеті та кафедрах.

 

За звітній період виконано і захищено 1783 дипломних робіт, у тому числі 755 реальних дипломних проектів.

 

 У 2012 році 6209 студенти брали участь у виконані НДР. Основні наукові результати, що отримані студентами, висвітлені в 1838 публікаціях, у тому числі 1665 самостійних. За відмінну навчальну та науково – дослідну діяльність студенти університету отримали 5 стипендій Президента України, 3 – Верховної Ради, 1 – Кабінету Міністрів,а також  31 іменні стипендії і премії державного та регіонального рівня.

 

Особлива увага приділяється підготовці наступної генерації науковців. Талановита молодь університету закріплена за досвідченими викладачами та поєднана у наукові гуртки і проблемні групи. У 2012 році в університеті діяли 58 наукових гуртків, 8 проблемних груп, 2 конструкторських бюро, у роботі яких брало участь більше 1000 студентів. Функціонують студентські відділення Міжнародного  товариства інженерів - оптиків (SPIE) та Американського оптичного товариства  (OSA), Студентська громадська організація ЧНУ «Екос», Всеукраїнська студентська організація «Екологічні ініціативи», Обласна студентська організація «Чергафф-Фонд», Студентське економічне наукове товариство ЧНУ (СНЕТ), Політичне наукове товариство студентів та аспірантів, Політичний дискусійний клуб, Євро – клуб, Студентський клуб «Волонтер», Клуб слов’янського кіно, Центр славістичних студій, Дискусійний клуб «Соціолог в квадраті», Філософсько – дискусійний клуб «КОЛО», Юридична клініка та ін.

Обдаровані студенти 3-5-х курсів фізичного факультету активно залучаються до роботи конструкторського бюро «АЛЕФ», що працює в 4-х напрямках: системи захисту інформації, інформаційні технології, телекомунікаційні системи, аудіо технології.

 

Активно працює університетська літстудія імені Степана Будного. На засіданнях обговорювалися твори літстудійців, а також зі студентами ділилися своїм досвідом письменники, літературознавці, перекладачі.

Студенти університету є активними учасниками наукових заходів: виступають із доповідями на наукових конференціях, публікують наукові статті, беруть участь в університетських та всеукраїнських студентських олімпіадах та конкурсах наукових робіт.

Так у 2012 році в І етапі всеукраїнської студентської олімпіади взяли участь 469 студентів, у ІІ етапі – 67, 7 студентів стали переможцями. У Всеукраїнському  конкурсі студентських НДР стали переможцями 6 студентів університету.

Студентська команда у складі Іванчука О., Яковлєва І., Куліш В., Пшеничного О. стала призером (ІІІ місце) Міжнародного конкурсу Earth Rover 2012 у Технічному університеті Молдови (Кишинів).

На кафедрі математичних проблем управління і кібернетики факультету комп’ютерних наук студент Букатар Н.О. одержує стипендію імені академіка Глушкова В.М.

Студентки кафедри сучасних іноземних мов та перекладу виграли стипендію в рамках проекту DAAD і протягом 2х тижнів перебували у м. Регензбург (Баварія,Німеччина).

На 12 міжнародному конкурсі з української мови ім. П. Яцика нагороджена дипломом та відзнакою союзу українок Австралії за 1 місце в обласному етапі 12 міжнародного Конкурсу з української мови ім. Петра Яцика (Київ, 2012 р.).

Троє студентів кафедри романської філології та перекладу пройшли мовне стажування у Мецькому університеті ім.. Поля Верлена (Франція). Студенти кафедри германського, загального і порівняльного мовознавства отримали стипендії в Німечинні та Австрії. Студенти активно співпрацюють з «Gedankendach», а також були волонтерами під час проведення Євро -2012. Студентка кафедри теорії і практики перекладу проходила перекладацьку практику в Посольстві України в Республіці Сенегал. Студент кафедри ґрунтознавства проходив стажування Ягеллонського університету (м. Краків). 8 студентів кафедри фізичної географії та  раціонального природокористування брали участь у роботі ІІІ-ї Польової літньої школи – семінару на базі Чорногірського географічного стаціонару Львівського національного університету – провідному науковому центрі гірського ландшафтознавства.

Студенти кафедри екології та біомоніторингу брали активну участь у рейдах молодіжного санітарно-екологічного загону, що функціонує при Шевченківській райраді м.Чернівці.

Студенти кафедри маркетингу приймали участь у VI Міжнародному студентському конкурсі PR – проектів «Золотий компас» (вийшли в фінал) , «Підприємство 2020, яким його бачиш ти?»( увійшли в ТОП-10 кращих робіт конкурсу) , «Підприємство 2020: ідеї студентів» (іменний сертифікат) , VI Буковинському студентському фестивалі реклами (Диплом за ІІІ місце у номінації «Соціальна реклама»), ІІІ Всеукраїнський фестиваль дизайну та реклами «Назустріч ЄВРО-2012»  (Диплом за І місце за напрямом «Географічний дизайн і реклама» у номінації «Плакат»).

Щорічно на базі університету проводяться студентські науково – практичні конференції міжнародного, всеукраїнського та регіонального рівня. Зокрема у 2012 році проведено:

- Студентська наукова конференція, де було представлено 1414 студентських доповідей. Матеріали конференції надруковані у 5 томах.

- ІІІ Фестиваль психології та психотерапії.

- VI Міжнародна наукова конференція «актуальні проблеми германської філології в Україні». Кількість учасників - 91.

-  Перша Всеукраїнська школа з фінансового права, у якій взяло участь майже 70 студентів із 17 провідних юридичних вишів України.

- ІІ Міжнародна науково-практична конференція « Фізико – технологічні проблеми радіотехнічних пристроїв, засобів телекомунікацій, нано- та мікроелектроніки». Кількість учасників - 124.

- Підсумкова науково-практична конференція ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робі з географічних наук і серед вищих навчальних закладів.

Серед науково-педагогічних працівників у 2012 році молодь складає 37,5%. Основним джерелом поповнення викладацьких та наукових кадрів є аспірантура та докторантура університету. Аспірантські спеціальності вже є на всіх факультетах, збільшилась кількість спеціалізованих учених рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій. У 2012 році в аспірантурі навчалося 236 аспірантів, 28 докторантів. Співробітниками університету захищено 4 докторських та 65 кандидатських дисертацій. Ефективність аспірантури (вчасний захист і подання дисертації у спецраду) у 2012 році складає 78 %.

 

Роки

Кількість студентів, які беруть участь у наукових дослідженнях

відсотків

Кількість молодих учених, які працюють у ВНЗ або науковій установі

Відсоток молодих учених, які залишаються у ВНЗ або установі після закінчення аспірантури

2009

6634 (57,4%)

415 (35%)

86,5%

2010

6746 (59,25%)

460 (37%)

69,4%

2011

6652 (63,3%)

495 (40%)

83,3%

2012

6209 (69,5%)

452 (37,5%)

85,4%

 

У звітному році виконано 3 наукових проекта згідно з розпорядженням Президента України «Про призначення грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2012 рік» від 06 жовтня 2012 р. №188/2012 –рп.

 

Студентські наукові гуртки

 

1. Факультет біології, екології та біотехнології

1.1.   Науковий гурток « Проблеми популяційної біології тварин»

1.2.   Науковий гурток « Молодіжна секція Чернівецького відділення   гідроекологічного товариства України»

1.3.  Науковий гурток « Структурно – функціональна організація та еволюція геному»

1.4.   Науковий гурток « Молекулярно-генетичні та біохімічні механізми стресу»

1.5.   Проблемна група « Системний вплив злоякісних новоутворень на біохімічні характеристики органів попереднього опромінених пухлино носіїв»

1.6.   Проблемна група « Біохімічні особливості онтогенезу та його метаболічної корекції в умовах диференційної забезпеченості організму ессенціальними факторами різної природи»

1.7.   Проблемна група « Прооксидантно – антиоксидантний статус організму та функціональний стан печінки при онтогенезі та застосуванні протипухлинних препаратів»

1.8.   Проблемна група « Дослідження біологічно активних речовин мікроорганізмів та можливості їх використання як протипухлинних засобів»

1.9.  Студентська громадська організація ЧНУ «Екос»

1.10.        Всеукраїнська студентська організація « Екологічні ініціативи»

1.11.        Обласна студентська організація «Чергафф - Фонд»

1.12.        Науковий гурток «Сучасний землеустрій»

 2. Географічний факультет

1.1.  Науковий гурток « Карстово - спелеологічний гурток»

1.2.  Науковий гурток « Дослідження туристсько-рекреаційних ресурсів»

1.3.  Науковий гурток « Світові процеси розвитку туристичної галузі»

1.4.  Науковий гурток «Фактори формування та функціонування мереж готельно-ресторанного бізнесу»

1.5.  Науковий гурток « Розробка та впровадження маршрутів екотуризму»

1.6.  Науковий гурток « Геодезія та землеустрій»

 3. Економічний факультет

1.1.  Студентське наукове товариство ЧНУ «СНЕТ»

1.2.  Науковий гурток « Маркетингові дослідження»

1.3.  Дизайн студія

1.4.  Науковий гурток « Економічна кібернетика»

 4. Інженерно-технічний факультет

1.1.  Міжнародне товариство « SPIE,OSA»

 5. Факультет іноземних мов

1.1.  Науковий студентський гурток – проблемна група « Актуальні проблеми лексикології»

1.2.  Науковий гурток « Дискурсний аналіз»

1.3.  Науковий гурток « Когнітивна лінгвістика»

1.4.  Науковий гурток « Інтерактивна методика викладання англійської мови»

1.5.  Науковий гурток « Новітні технології у викладанні англійської мови»

1.6.  Науковий гурток « Функціонально дискурсивна граматика»

1.7.  Науковий гурток « Синтагматика»

1.8.  Науковий гурток « Інтенсивна методика викладання англійської мови як другої іноземної»

1.9.  Науковий гурток « Функціональна семантика»

 6. Факультет історії, політології та міжнародних відносин

1.1.  Науковий гурток «Етнолог»

1.2.  Науковий гурток «Антиквар»

 7. Факультет прикладної математики

1.1.  Науковий гурток «Програмування»

1.2.  Науковий гурток « Математика і комп’ютер»

1.3.  Науковий гурток «Прикладні аспекти фінансової математики»

1.4.  Науковий гурток « Застосування марківських процесів до дослідження систем випадкових структур»

1.5.  Науковий гурток « Стійкість та керування стохастичних динамічних систем»

 8. Факультет комп’ютерних наук

1.1.  Науковий гурток «Програмування Flash»

1.2.  Науковий гурток « Hard and Soft»

1.3.  КБ « Алеф»

1.4.  Науковий гурток « Сучасні інтернет технології»

1.5.  Гурток-розробки  мікропроцесорних систем і пристроїв для автоматизації наукових досліджень»

1.6.  Секція Всеукраїнської асоціації з робототехніки та інноваційних розробок «ROBORASE»

 9.Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи

1.1  Студентський клуб « Волонтер».

1.2  Науковий гурток « Проблеми історії педагогіки»

1.3  Науковий гурток « Дидактика початкової школи

1.4  Науковий гурток « Сучасні українознавчі студії»

1.5  Науковий гурток « Проблеми виховання в сучасній початковій школі»

1.6  Науковий гурток « Актуальні дослідження у  медичній психології»

1.7  Проблемна група « Психологічний супровід дітей з ендокринною патологією»

1.8  Проблемна група « Психологічний супровід дітей з органічними ураженнями нервової системи»

 10. Факультет фізичної культури та здоров’я людини

1.1.  Проблемна група « Методико – біологічні проблеми фізичної культури і спорту»

1.2.  Проблемна група « Валеологічна школа»

1.3.  Науковий гурток « Теорії і практики фізичної культури і спорту»

   11. Фізичний факультет

1.1.  Студентське конструкторське бюро (СКБ) «АЛЕФ»ї

1.2.  Науковий гурток « Системи захисту інформації»

1.3.  Науковий гурток « Інформаційні технології»

1.4.  Науковий гурток « Телекомунікаційні системи»

1.5.  Науковий гурток « Аудіотехнології»

  12. Філологічний факультет

1.1.  Університетська літстудія імені Степана Будного

1.2.  Студентський науковий гурток « Переклад як феномен міжмовної та міжкультурної комунікації»

1.3.  Студентський науковий семінар

1.4.  Науковий гурток української мови

 13. Факультет філософсько-теологічний факультет

1.1.  Дискусійний клуб « Соціолог в квадраті»

1.2.  Філософсько-дискусійний клуб « КОЛО»

 14. Хімічний факультет

1.1.Науковий гурток, розглядає питання синтезу та дослідження біологічної активності похідних ряду гетероциклічних сполук

            1.2. Науковий гурток, займається вивченням кінетики органічних реакцій

            1.3. Науковий гурток неорганічної хімії

            1.4. Студентсько-викладацький науковий семінар

 15. Юридичний факультет

            1.1. Науковий гурток « Процесуальні студії»

 16. Факультет образотворчого мистецтва та декоративно-прикладного мистецтва

1.1.  Гурток іконопису

© 1999- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.
Ваші зауваження, запитання та пропозиції: webmasterЭт‡@p‡(Cchnu.edu.ua
Powered by Nova, Програмування: Крамар А.В., Дизайн: Антонюк А.М.

ВГОРУ