Facebook Instagram Youtube

Magna Carta Universitatum58012, ”крањна,
м. „ерн≥вц≥, вул.  оцюбинського 2

ѕриймальн€ ректора:
тел. +38(0372) 584810,
факс +38(0372) 552914
ел. пошта: rectorоІт@УШachnu.edu.ua

«агальний в≥дд≥л:
тел.: +38 (0372) 58-47-07,
+38 (0372) 52-70-29
факс: +38 (0372) 58-47-07
ел. пошта: officeоІт@УШachnu.edu.ua

ѕриймальна ком≥с≥€:
тел.: +38 (0372) 58-47-11,
+38 (0372) 52-56-69
ел. пошта: admissionоІт@УШachnu.edu.ua

ќновлено
11-10-2019
16:56

Ќауково-досл≥дна робота та ≥нновац≥йна д≥€льн≥сть студент≥в, молодих учених

Ќауково-досл≥дна та ≥нновац≥йна робота студент≥в Ї важливим напр€мом п≥дготовки майбутн≥х вчених та фах≥вц≥в високоњ квал≥ф≥кац≥њ в „ерн≥вецькому нац≥ональному ун≥верситет≥ та нерозривною складовою Їдиного процесу: навчально – виховного ≥ науково - ≥нновац≥йного. ” навчальних планах вс≥х спец≥альностей ун≥верситету передбачаЇтьс€ академ≥чн≥ години на виконанн€ науково-досл≥дноњ роботи студент≥в. —туденти, €к≥ навчаютьс€ за планами з отриманн€м квал≥ф≥кац≥њ маг≥стр≥в, виконують науков≥ маг≥стерськ≥ роботи, майбутн≥ спец≥ал≥сти та бакалаври також виконують роботи, б≥льша частина €ких Ї науковими за своњм зм≥стом.

« метою всеб≥чного спри€нн€ науково-досл≥дн≥й робот≥, винах≥дницьк≥й та творч≥й д≥€льност≥ студент≥в, асп≥рант≥в та молодих вчених, забезпеченн€ системного п≥дходу до п≥дготовки науково-педагог≥чних кадр≥в вищоњ квал≥ф≥кац≥њ, збереженн€ ≥ розвитку ≥нтелектуального потенц≥алу ун≥верситету в „ерн≥вецькому нац≥ональному ун≥верситет≥ функц≥онуЇ –ада з науково-досл≥дноњ роботи студент≥в.

–ада виконуЇ наступн≥ функц≥њ: орган≥зовуЇ проведенн€ студентських конференц≥й, конкурс≥в, ол≥мп≥ад тощо; забезпечуЇ публ≥кац≥ю наукових праць студент≥в; узагальнюЇ досв≥д орган≥зац≥њ науково-досл≥дноњ роботи студент≥в на окремих факультетах та рекомендуЇ шл€хи вдосконаленн€ њњ форм та метод≥в;спри€Ї залученню студент≥в до науково-досл≥дноњ роботи на факультет≥ та забезпеченню участ≥ студент≥в факультету в заходах ≥нших вуз≥в, що спри€ють розвитку науково-досл≥дноњ студентськоњ роботи; розробл€Ї заходи з актив≥зац≥њ науково-досл≥дноњ роботи студент≥в на факультет≥ та бере участь у плануванн≥, контрол≥ ≥ обл≥ку науково-досл≥дноњ роботи студент≥в на факультет≥ та кафедрах.

 

«а зв≥тн≥й пер≥од виконано ≥ захищено 1783 дипломних роб≥т, у тому числ≥ 755 реальних дипломних проект≥в.

 

 ” 2012 роц≥ 6209 студенти брали участь у виконан≥ Ќƒ–. ќсновн≥ науков≥ результати, що отриман≥ студентами, висв≥тлен≥ в 1838 публ≥кац≥€х, у тому числ≥ 1665 самост≥йних. «а в≥дм≥нну навчальну та науково – досл≥дну д≥€льн≥сть студенти ун≥верситету отримали 5 стипенд≥й ѕрезидента ”крањни, 3 – ¬ерховноњ –ади, 1 –  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в,а також  31 ≥менн≥ стипенд≥њ ≥ прем≥њ державного та рег≥онального р≥вн€.

 

ќсоблива увага прид≥л€Їтьс€ п≥дготовц≥ наступноњ генерац≥њ науковц≥в. “алановита молодь ун≥верситету закр≥плена за досв≥дченими викладачами та поЇднана у науков≥ гуртки ≥ проблемн≥ групи. ” 2012 роц≥ в ун≥верситет≥ д≥€ли 58 наукових гуртк≥в, 8 проблемних груп, 2 конструкторських бюро, у робот≥ €ких брало участь б≥льше 1000 студент≥в. ‘ункц≥онують студентськ≥ в≥дд≥ленн€ ћ≥жнародного  товариства ≥нженер≥в - оптик≥в (SPIE) та јмериканського оптичного товариства  (OSA), —тудентська громадська орган≥зац≥€ „Ќ” «≈кос», ¬сеукрањнська студентська орган≥зац≥€ «≈колог≥чн≥ ≥н≥ц≥ативи», ќбласна студентська орган≥зац≥€ «„ергафф-‘онд», —тудентське економ≥чне наукове товариство „Ќ” (—Ќ≈“), ѕол≥тичне наукове товариство студент≥в та асп≥рант≥в, ѕол≥тичний дискус≥йний клуб, ™вро – клуб, —тудентський клуб «¬олонтер»,  луб слов’€нського к≥но, ÷ентр слав≥стичних студ≥й, ƒискус≥йний клуб «—оц≥олог в квадрат≥», ‘≥лософсько – дискус≥йний клуб « ќЋќ», ёридична кл≥н≥ка та ≥н.

ќбдарован≥ студенти 3-5-х курс≥в ф≥зичного факультету активно залучаютьс€ до роботи конструкторського бюро «јЋ≈‘», що працюЇ в 4-х напр€мках: системи захисту ≥нформац≥њ, ≥нформац≥йн≥ технолог≥њ, телекомун≥кац≥йн≥ системи, ауд≥о технолог≥њ.

 

јктивно працюЇ ун≥верситетська л≥тстуд≥€ ≥мен≥ —тепана Ѕудного. Ќа зас≥данн€х обговорювалис€ твори л≥тстуд≥йц≥в, а також з≥ студентами д≥лилис€ своњм досв≥дом письменники, л≥тературознавц≥, перекладач≥.

—туденти ун≥верситету Ї активними учасниками наукових заход≥в: виступають ≥з допов≥д€ми на наукових конференц≥€х, публ≥кують науков≥ статт≥, беруть участь в ун≥верситетських та всеукрањнських студентських ол≥мп≥адах та конкурсах наукових роб≥т.

“ак у 2012 роц≥ в ≤ етап≥ всеукрањнськоњ студентськоњ ол≥мп≥ади вз€ли участь 469 студент≥в, у ≤≤ етап≥ – 67, 7 студент≥в стали переможц€ми. ” ¬сеукрањнському  конкурс≥ студентських Ќƒ– стали переможц€ми 6 студент≥в ун≥верситету.

—тудентська команда у склад≥ ≤ванчука ќ., яковлЇва ≤.,  ул≥ш ¬., ѕшеничного ќ. стала призером (≤≤≤ м≥сце) ћ≥жнародного конкурсу Earth Rover 2012 у “ехн≥чному ун≥верситет≥ ћолдови ( ишин≥в).

Ќа кафедр≥ математичних проблем управл≥нн€ ≥ к≥бернетики факультету комп’ютерних наук студент Ѕукатар Ќ.ќ. одержуЇ стипенд≥ю ≥мен≥ академ≥ка √лушкова ¬.ћ.

—тудентки кафедри сучасних ≥ноземних мов та перекладу виграли стипенд≥ю в рамках проекту DAAD ≥ прот€гом 2х тижн≥в перебували у м. –егензбург (Ѕавар≥€,Ќ≥меччина).

Ќа 12 м≥жнародному конкурс≥ з украњнськоњ мови ≥м. ѕ. яцика нагороджена дипломом та в≥дзнакою союзу украњнок јвстрал≥њ за 1 м≥сце в обласному етап≥ 12 м≥жнародного  онкурсу з украњнськоњ мови ≥м. ѕетра яцика ( ињв, 2012 р.).

“роЇ студент≥в кафедри романськоњ ф≥лолог≥њ та перекладу пройшли мовне стажуванн€ у ћецькому ун≥верситет≥ ≥м.. ѕол€ ¬ерлена (‘ранц≥€). —туденти кафедри германського, загального ≥ пор≥вн€льного мовознавства отримали стипенд≥њ в Ќ≥мечинн≥ та јвстр≥њ. —туденти активно сп≥впрацюють з «Gedankendach», а також були волонтерами п≥д час проведенн€ ™вро -2012. —тудентка кафедри теор≥њ ≥ практики перекладу проходила перекладацьку практику в ѕосольств≥ ”крањни в –еспубл≥ц≥ —енегал. —тудент кафедри ірунтознавства проходив стажуванн€ ягеллонського ун≥верситету (м.  рак≥в). 8 студент≥в кафедри ф≥зичноњ географ≥њ та  рац≥онального природокористуванн€ брали участь у робот≥ ≤≤≤-њ ѕольовоњ л≥тньоњ школи – сем≥нару на баз≥ „орног≥рського географ≥чного стац≥онару Ћьв≥вського нац≥онального ун≥верситету – пров≥дному науковому центр≥ г≥рського ландшафтознавства.

—туденти кафедри еколог≥њ та б≥омон≥торингу брали активну участь у рейдах молод≥жного сан≥тарно-еколог≥чного загону, що функц≥онуЇ при Ўевченк≥вськ≥й райрад≥ м.„ерн≥вц≥.

—туденти кафедри маркетингу приймали участь у VI ћ≥жнародному студентському конкурс≥ PR – проект≥в ««олотий компас» (вийшли в ф≥нал) , «ѕ≥дприЇмство 2020, €ким його бачиш ти?»( ув≥йшли в “ќѕ-10 кращих роб≥т конкурсу) , «ѕ≥дприЇмство 2020: ≥дењ студент≥в» (≥менний сертиф≥кат) , VI Ѕуковинському студентському фестивал≥ реклами (ƒиплом за ≤≤≤ м≥сце у ном≥нац≥њ «—оц≥альна реклама»), ≤≤≤ ¬сеукрањнський фестиваль дизайну та реклами «Ќазустр≥ч ™¬–ќ-2012»  (ƒиплом за ≤ м≥сце за напр€мом «√еограф≥чний дизайн ≥ реклама» у ном≥нац≥њ «ѕлакат»).

ўор≥чно на баз≥ ун≥верситету провод€тьс€ студентськ≥ науково – практичн≥ конференц≥њ м≥жнародного, всеукрањнського та рег≥онального р≥вн€. «окрема у 2012 роц≥ проведено:

- —тудентська наукова конференц≥€, де було представлено 1414 студентських допов≥дей. ћатер≥али конференц≥њ надрукован≥ у 5 томах.

- ≤≤≤ ‘естиваль психолог≥њ та психотерап≥њ.

- VI ћ≥жнародна наукова конференц≥€ «актуальн≥ проблеми германськоњ ф≥лолог≥њ в ”крањн≥».  ≥льк≥сть учасник≥в - 91.

-  ѕерша ¬сеукрањнська школа з ф≥нансового права, у €к≥й вз€ло участь майже 70 студент≥в ≥з 17 пров≥дних юридичних виш≥в ”крањни.

- ≤≤ ћ≥жнародна науково-практична конференц≥€ « ‘≥зико – технолог≥чн≥ проблеми рад≥отехн≥чних пристроњв, засоб≥в телекомун≥кац≥й, нано- та м≥кроелектрон≥ки».  ≥льк≥сть учасник≥в - 124.

- ѕ≥дсумкова науково-практична конференц≥€ ≤≤ туру ¬сеукрањнського конкурсу студентських наукових роб≥ з географ≥чних наук ≥ серед вищих навчальних заклад≥в.

—еред науково-педагог≥чних прац≥вник≥в у 2012 роц≥ молодь складаЇ 37,5%. ќсновним джерелом поповненн€ викладацьких та наукових кадр≥в Ї асп≥рантура та докторантура ун≥верситету. јсп≥рантськ≥ спец≥альност≥ вже Ї на вс≥х факультетах, зб≥льшилась к≥льк≥сть спец≥ал≥зованих учених рад ≥з захисту кандидатських ≥ докторських дисертац≥й. ” 2012 роц≥ в асп≥рантур≥ навчалос€ 236 асп≥рант≥в, 28 докторант≥в. —п≥вроб≥тниками ун≥верситету захищено 4 докторських та 65 кандидатських дисертац≥й. ≈фективн≥сть асп≥рантури (вчасний захист ≥ поданн€ дисертац≥њ у спецраду) у 2012 роц≥ складаЇ 78 %.

 

–оки

 ≥льк≥сть студент≥в, €к≥ беруть участь у наукових досл≥дженн€х

в≥дсотк≥в

 ≥льк≥сть молодих учених, €к≥ працюють у ¬Ќ« або науков≥й установ≥

¬≥дсоток молодих учених, €к≥ залишаютьс€ у ¬Ќ« або установ≥ п≥сл€ зак≥нченн€ асп≥рантури

2009

6634 (57,4%)

415 (35%)

86,5%

2010

6746 (59,25%)

460 (37%)

69,4%

2011

6652 (63,3%)

495 (40%)

83,3%

2012

6209 (69,5%)

452 (37,5%)

85,4%

 

” зв≥тному роц≥ виконано 3 наукових проекта зг≥дно з розпор€дженн€м ѕрезидента ”крањни «ѕро призначенн€ грант≥в ѕрезидента ”крањни дл€ п≥дтримки наукових досл≥джень молодих учених на 2012 р≥к» в≥д 06 жовтн€ 2012 р. є188/2012 –рп.

 

—тудентськ≥ науков≥ гуртки

 

1. ‘акультет б≥олог≥њ, еколог≥њ та б≥отехнолог≥њ

1.1.   Ќауковий гурток « ѕроблеми попул€ц≥йноњ б≥олог≥њ тварин»

1.2.   Ќауковий гурток « ћолод≥жна секц≥€ „ерн≥вецького в≥дд≥ленн€   г≥дроеколог≥чного товариства ”крањни»

1.3.  Ќауковий гурток « —труктурно – функц≥ональна орган≥зац≥€ та еволюц≥€ геному»

1.4.   Ќауковий гурток « ћолекул€рно-генетичн≥ та б≥ох≥м≥чн≥ механ≥зми стресу»

1.5.   ѕроблемна група « —истемний вплив зло€к≥сних новоутворень на б≥ох≥м≥чн≥ характеристики орган≥в попереднього опром≥нених пухлино нос≥њв»

1.6.   ѕроблемна група « Ѕ≥ох≥м≥чн≥ особливост≥ онтогенезу та його метабол≥чноњ корекц≥њ в умовах диференц≥йноњ забезпеченост≥ орган≥зму ессенц≥альними факторами р≥зноњ природи»

1.7.   ѕроблемна група « ѕрооксидантно – антиоксидантний статус орган≥зму та функц≥ональний стан печ≥нки при онтогенез≥ та застосуванн≥ протипухлинних препарат≥в»

1.8.   ѕроблемна група « ƒосл≥дженн€ б≥олог≥чно активних речовин м≥кроорган≥зм≥в та можливост≥ њх використанн€ €к протипухлинних засоб≥в»

1.9.  —тудентська громадська орган≥зац≥€ „Ќ” «≈кос»

1.10.        ¬сеукрањнська студентська орган≥зац≥€ « ≈колог≥чн≥ ≥н≥ц≥ативи»

1.11.        ќбласна студентська орган≥зац≥€ «„ергафф - ‘онд»

1.12.        Ќауковий гурток «—учасний землеустр≥й»

 2. √еограф≥чний факультет

1.1.  Ќауковий гурток «  арстово - спелеолог≥чний гурток»

1.2.  Ќауковий гурток « ƒосл≥дженн€ туристсько-рекреац≥йних ресурс≥в»

1.3.  Ќауковий гурток « —в≥тов≥ процеси розвитку туристичноњ галуз≥»

1.4.  Ќауковий гурток «‘актори формуванн€ та функц≥онуванн€ мереж готельно-ресторанного б≥знесу»

1.5.  Ќауковий гурток « –озробка та впровадженн€ маршрут≥в екотуризму»

1.6.  Ќауковий гурток « √еодез≥€ та землеустр≥й»

 3. ≈коном≥чний факультет

1.1.  —тудентське наукове товариство „Ќ” «—Ќ≈“»

1.2.  Ќауковий гурток « ћаркетингов≥ досл≥дженн€»

1.3.  ƒизайн студ≥€

1.4.  Ќауковий гурток « ≈коном≥чна к≥бернетика»

 4. ≤нженерно-техн≥чний факультет

1.1.  ћ≥жнародне товариство « SPIE,OSA»

 5. ‘акультет ≥ноземних мов

1.1.  Ќауковий студентський гурток – проблемна група « јктуальн≥ проблеми лексиколог≥њ»

1.2.  Ќауковий гурток « ƒискурсний анал≥з»

1.3.  Ќауковий гурток «  огн≥тивна л≥нгв≥стика»

1.4.  Ќауковий гурток « ≤нтерактивна методика викладанн€ англ≥йськоњ мови»

1.5.  Ќауковий гурток « Ќов≥тн≥ технолог≥њ у викладанн≥ англ≥йськоњ мови»

1.6.  Ќауковий гурток « ‘ункц≥онально дискурсивна граматика»

1.7.  Ќауковий гурток « —интагматика»

1.8.  Ќауковий гурток « ≤нтенсивна методика викладанн€ англ≥йськоњ мови €к другоњ ≥ноземноњ»

1.9.  Ќауковий гурток « ‘ункц≥ональна семантика»

 6. ‘акультет ≥стор≥њ, пол≥толог≥њ та м≥жнародних в≥дносин

1.1.  Ќауковий гурток «≈тнолог»

1.2.  Ќауковий гурток «јнтиквар»

 7. ‘акультет прикладноњ математики

1.1.  Ќауковий гурток «ѕрограмуванн€»

1.2.  Ќауковий гурток « ћатематика ≥ комп’ютер»

1.3.  Ќауковий гурток «ѕрикладн≥ аспекти ф≥нансовоњ математики»

1.4.  Ќауковий гурток « «астосуванн€ марк≥вських процес≥в до досл≥дженн€ систем випадкових структур»

1.5.  Ќауковий гурток « —т≥йк≥сть та керуванн€ стохастичних динам≥чних систем»

 8. ‘акультет комп’ютерних наук

1.1.  Ќауковий гурток «ѕрограмуванн€ Flash»

1.2.  Ќауковий гурток « Hard and Soft»

1.3.   Ѕ « јлеф»

1.4.  Ќауковий гурток « —учасн≥ ≥нтернет технолог≥њ»

1.5.  √урток-розробки  м≥кропроцесорних систем ≥ пристроњв дл€ автоматизац≥њ наукових досл≥джень»

1.6.  —екц≥€ ¬сеукрањнськоњ асоц≥ац≥њ з робототехн≥ки та ≥нновац≥йних розробок «ROBORASE»

 9.‘акультет педагог≥ки, психолог≥њ та соц≥альноњ роботи

1.1  —тудентський клуб « ¬олонтер».

1.2  Ќауковий гурток « ѕроблеми ≥стор≥њ педагог≥ки»

1.3  Ќауковий гурток « ƒидактика початковоњ школи

1.4  Ќауковий гурток « —учасн≥ украњнознавч≥ студ≥њ»

1.5  Ќауковий гурток « ѕроблеми вихованн€ в сучасн≥й початков≥й школ≥»

1.6  Ќауковий гурток « јктуальн≥ досл≥дженн€ у  медичн≥й психолог≥њ»

1.7  ѕроблемна група « ѕсихолог≥чний супров≥д д≥тей з ендокринною патолог≥Їю»

1.8  ѕроблемна група « ѕсихолог≥чний супров≥д д≥тей з орган≥чними ураженн€ми нервовоњ системи»

 10. ‘акультет ф≥зичноњ культури та здоров’€ людини

1.1.  ѕроблемна група « ћетодико – б≥олог≥чн≥ проблеми ф≥зичноњ культури ≥ спорту»

1.2.  ѕроблемна група « ¬алеолог≥чна школа»

1.3.  Ќауковий гурток « “еор≥њ ≥ практики ф≥зичноњ культури ≥ спорту»

   11. ‘≥зичний факультет

1.1.  —тудентське конструкторське бюро (— Ѕ) «јЋ≈‘»њ

1.2.  Ќауковий гурток « —истеми захисту ≥нформац≥њ»

1.3.  Ќауковий гурток « ≤нформац≥йн≥ технолог≥њ»

1.4.  Ќауковий гурток « “елекомун≥кац≥йн≥ системи»

1.5.  Ќауковий гурток « јуд≥отехнолог≥њ»

  12. ‘≥лолог≥чний факультет

1.1.  ”н≥верситетська л≥тстуд≥€ ≥мен≥ —тепана Ѕудного

1.2.  —тудентський науковий гурток « ѕереклад €к феномен м≥жмовноњ та м≥жкультурноњ комун≥кац≥њ»

1.3.  —тудентський науковий сем≥нар

1.4.  Ќауковий гурток украњнськоњ мови

 13. ‘акультет ф≥лософсько-теолог≥чний факультет

1.1.  ƒискус≥йний клуб « —оц≥олог в квадрат≥»

1.2.  ‘≥лософсько-дискус≥йний клуб «  ќЋќ»

 14. ’≥м≥чний факультет

1.1.Ќауковий гурток, розгл€даЇ питанн€ синтезу та досл≥дженн€ б≥олог≥чноњ активност≥ пох≥дних р€ду гетероцикл≥чних сполук

            1.2. Ќауковий гурток, займаЇтьс€ вивченн€м к≥нетики орган≥чних реакц≥й

            1.3. Ќауковий гурток неорган≥чноњ х≥м≥њ

            1.4. —тудентсько-викладацький науковий сем≥нар

 15. ёридичний факультет

            1.1. Ќауковий гурток « ѕроцесуальн≥ студ≥њ»

 16. ‘акультет образотворчого мистецтва та декоративно-прикладного мистецтва

1.1.  √урток ≥конопису

© 1999- „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥м. ё. ‘едьковича.
¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ: webmasterоІт@УШachnu.edu.ua
Powered by Nova, ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬., ƒизайн: јнтонюк ј.ћ.

¬√ќ–”