Facebook Instagram Youtube


interof


mediats
Міжнародний вокально-хоровий конкурс-фестиваль «Хай пісня скликає друзів»
Magna Carta Universitatum58012, Україна,
м. Чернівці, вул. Коцюбинського 2

58012, Ukraine,
Chernivtsi, 2, Kotsiubynsky str.

Приймальня ректора:
тел. +38(0372) 584810,
факс +38(0372) 552914
ел. пошта: rector_‘их@Ѕ>Иє°chnu.edu.ua

Загальний відділ:
тел.: +38 (0372) 58-47-07,
+38 (0372) 52-70-29
факс: +38 (0372) 58-47-07
ел. пошта: office_‘их@Ѕ>Иє°chnu.edu.ua

International office:
Tel.: +380372584856,
Tel.: +380372584706
E-mail: interof_‘их@Ѕ>Иє°chnu.edu.ua
assistant.admission_‘их@Ѕ>Иє°chnu.edu.ua

Приймальна комісія:
тел.: +38 (0372) 58-47-11,
+38 (0372) 52-56-69
ел. пошта: admission_‘их@Ѕ>Иє°chnu.edu.ua

Оновлено
12-04-2021
14:15

БІОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
 
Назва кафедри
 
Назва кафедральної тематики
Науковий керівник
Термін виконання
державної реєстрації
1.
Біохімії та біотехнологій
Біохімічні принципи застосування нутрієнтних факторів і вторинних метаболітів про- та еукаріот попередженні і корекції патологічних станів
Марченко М.М.
2011 –2015
0111U002503
2.
Екології та біомоніторингу
Моніторинг біорізноманіття екосистем Чернівецької області
 
 
 
Костишин С.С.
2011 –2015
 
3.
Землевпорядкування та кадастру
Розробити агроеколого-економічні й правові основи раціонального землекористування та оцінки земель сільськогосподарського і несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів (на прикладі прут-Дністровського межиріччя і прилеглих територій)
Смага І.С.
2010-2014
0110U000861
4.
Грунтознавства
Оцінка сучасного стану та прогноз динаміки екосистем західного регіону україни на основі аналізу еволюції їх грунтового покрову
Польчина С.М.
(Дмитрук Ю.М.)
2010-2014
0109U007896
5.
Молекулярної генетики та біотехнології
 
 
 
 
Волков Р.А.
2011 –2015
 
6.
Зоології та гідробіології
Теоретичні й практичні аспекти формування угруповань тварин та оцінки стану їх популяцій в умовах північної буковини і суміжних територій
Череватов В.Ф.
2011-2015
0111U003622
7.
Ботаніки та охорони природи
Оселищна (біотопічна) диференціація рослинного покриву Буковини
Чорней І.І.
2011-2015
0111U000731
ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
 
Назва кафедри
 
Назва кафедральної тематики
Науковий керівник
Термін виконання
державної реєстрації
1.
Географії України та регіоналістики
Географічні аспекти дослідження способу життя населення Карпатських областей України
Джаман В.О
2011-2015
0111U000180
2.
Географії та менеджменту туризм
 
 
Явкін В.Г.
 
 
3.
Гідроекології, водопостачання
Та водовідведення
Гідроекологічне обґрунтування безпечного та збалансованого розвитку річкових природно-антропогенних систем передкарпаття
Ющенко Ю.С.
2011-2015
0111U001164
4.
Економічної географії та екологічного менеджменту
Суспільно-географічні засади територіальної організації основних природно-ресурсних комплексів чернівецької області (2011-2015)
Руденко В.П.
01.01.2011-31.12.2015
0111U001162
5.
Фізичної географії та раціонального природокористування
Еволюція та антропогенізація ландшафтів передгірських і гірських територій України
Круль В.П.
2011-2015
0111U002505
6.
Геодезії, картографії та управління територіями
Удосконалення топографо-геодезичного та картографічного забезпечення кадастру природних ресурсів із застосуванням геоінформаційних технологій і систем
Сухий П.О.
01.03.2010-31.12.2014
0110U001559
7.
Соціальної географії та рекреаційного природокористування
Геоекологічна оцінка природничо-господарської різноманітності території Карпатського регіону
Кілінська К.Й.
2007-2011
0107U003694
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
 
Назва кафедри
 
Назва кафедральної тематики
Науковий керівник
Термін виконання
державної реєстрації
1.
Економіки підприємства
Організаційно-економічний механізм підвищення ефективності функціонування підприємств
Лопатинський Ю.М.
2011-2015
0111U002504
2.
Економіко-математичного моделювання
Застосування математичних мотодів, моделей та інформаційних технологій в дослідження економічних та еколого-економічних систем
Григорків В.С.
2008-2012
0107U010892
3.
Економічної теорії та менеджменту
Детермінанти конкурентоспроможності соціально-економічних систем
Терлецька Н.М
(Галушка З.І.).
2011-2015
0111U001287
4.
Маркетингу
Використання маркетингових підходів при формуванні конкурентоспроможності регіону
Буднікевич І.М.
2007-2011
0107U001233
5.
Міжнародної економіки
Напрями активізації міжнародного економічного співробітництва регіонів україни
Лошенюк В.Є.
2011-2015
0111U002502
6.
Обліку і аудиту
Розвиток системи обліку, аналізу та аудита в Україні:теорія, методологія,організація
Ковальчук Т.М.
2011-2015
0111U000730
7.
Фінансів та кредиту
Теорія і практика фінансового забезпечення економічного зростання в Україні
Нікіфоров П.О.
2011-2015
0111U001286
ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
 
Назва кафедри
 
Назва кафедральної тематики
Науковий керівник
Термін виконання
державної реєстрації
1.
Кореляційної оптики
Кореляційно-оптичні, сингулярно-оптичні та голографічні методи в задачах оптичних телекомунікацій, поліграфії і дистанційній діагностиці
Ангельський О.В.
2011-2015
0111U000723
2.
Оптики і спектроскопії
 
Ушенко О.Г.
2011-2015
 
3.
Загальної фізики
Закономірності формування структури, фазових та структурних перетворень в стеклах, металевих сплавах, острівцевих плівках та металополімерних конструкціях
Крамар В.М.
(Венгренович Р.Д.)
2007-2011
0107U003875
ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
 
Назва кафедри
 
Назва кафедральної тематики
Науковий керівник
Термін виконання
державної реєстрації
1.
Теоретичної фізики
Дослідження оптичних і термодинамічних властивостей напівпровідних та напівпровідникових низькорозмірних наногетеросистем
Ткач М.В.
2011-2015
0111U001163
2.
Оптоелектроніки
Генераційно-рекомбінаційні та транспортні процеси в широкозонних напівпровідниках і бар’єрних структурах на їх основі
Махній В.П.
2011-2015
0111U000724
3.
Термоелектрики
Теоретичні та експериментальні дослідження термоелектричних матеріалів і термоелектричних приладів для зелених технологій та метрології
Анатичук Л.І.
2011-2015
 
4.
Фізики твердого тіла
Динаміка кристалічної гратки. Фізико-миханічні властивості та механізми дефектоутворення в полікристалах, монокристалах і надграткових структурах
Раранський М.Д.
2011-2015
0111U000728
5.
Електроніки і енергетики
Кристали та тонкі плівки звичайних і напівмагнітних халькогенідних напівпровідників та оксидів металів: технологія одержання , фізичні властивості, створення на їх основі приладів електроніки, спінтроніки, сонячної енергетики і світловипромінюючих структур
Ма’рянчук П.Д.
2011-2015
0111U004594
6.
Фізики напівпровідників і наноструктур
Комплексні дослідження перебудови структури та змін у фізичних властивостях кристалів, наноструктур і нанокомпозитів на основі напівпровідників А(ІІ)В(VI), A(III)B(VI), A(IV)B(VI), їх практичні застосування в опто- і наноелектроніці
Савчук А.Й.
2011-2015
0111U000725
7.
Радіотехніки та інформаційної безпеки
Фізико-технологічні проблеми радіотехнічних пристроїв та засобів телекомунікацій і інформаційних технологій
Політанський Л.Ф.
2011-2015
0111U000183
ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
 
Назва кафедри
 
Назва кафедральної тематики
Науковий керівник
Термін виконання
державної реєстрації
1.
Сучасної української мови
Функціональні аспекти сематики різнорівневих одиниць української мови
Гуйванюк Н.В.
2011-2015
0111U000721
2.
Української літератури
Актуальні питання українського літературного процесу і фольклору
Антофійчук В.І.
2011-2015
0111U003618
3.
Журналістики
Актуальні проблеми українського журналістикознавства та розвиток журналістики і видавничої справи на Буковині
Василик Л.Є.
2010-2014
0110U003033
4.
Історії та культури української мови
Розвиток і функціонування української мови в контексті взаємодії сакральних і несакральних складників
Скаб М.С.
2011-2015
0111U003619
5.
Зарубіжної літератури та теоретичної літератури
Комунікативний потенціал літературного тексту та його складових в аспекті сучасної літературознавчої методології
Червінська О.В.
2011-2015
0111U000182
6.
Словянської філології та порівняльного літературосзнавства
Загальнокультурні традиції у контексті світової філології
Нямцу А.Є.
2009-2013
0109U007728
7.
Румунської та класичної філології
Румунська філологія та латинська мова в Україні: функціональні аспекти
Жерновей Г.Я.
2011-2015
0111U001289
ФІЛСОФСЬКО - ТЕОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
 
Назва кафедри
 
Назва кафедральної тематики
Науковий керівник
Термін виконання
державної реєстрації
1.
Філософії
Гуманітарно-наукова парадигма знання в контексті філософсько-методологічного дискурсу
Марчук М.Г.
2010-2014
0110U000284
2.
Релігієзнавства та теології
Феномен релігійного життя: ретроспектива та реалії
Балух В.О.
2010-2014
0110U000191
3.
Соціології
Міжетичні та міжконфесійні відносини в контексті суспільних трансформацій: соціологічний вимір
Докаш В.І.
2009-2013
0108U008883
ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ
 
Назва кафедри
 
Назва кафедральної тематики
Науковий керівник
Термін виконання
державної реєстрації
1.
 
Англійської мови
Семантичні, синтагматичні та парадигматичні властивості різнорівневих одиниць в германських мовах
Левицький В.В.
Огуй О.Д.
2011-2015
0111U003620
Германського, загального та порівняльного мовознавства
Іноземних мов для гуманітарних факультетів
2.
Іноземних мов для природничих факультетів
Когнітивно-дискурсивне функціонування різнорівневих мовних одиниць у міжмовній та крос-культурній комунікації
Кушнерик В.І.
Бялик В.Д,
2011-2015
0111U003621
Теорії і практики перекладу
3.
Романської філології та перекладу
Лінгвокогнітивні аспекти функціонування мовних одиниць в різних типах дискурсів
Попович М.М.
2011-2015
0111U000726
ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРІЇ,ПОЛІТОЛОГІЇ ТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
 
Назва кафедри
 
Назва кафедральної тематики
Науковий керівник
Термін виконання
державної реєстрації
1.
Історії України
Актуальні питання історії соціально-економічного, суспільно-політичного та національно-культурного життя України
Добржанський О.В.
2011-2015
0111U003623
2.
Історії нового та новітнього часу
Суспільно-політична історія країн Європи в ХХ столітті
Сич О.І.
2007-2011
0107U001794
3.
Етнології, античної та середньовічної історії
Актуальні питання розвитку цивілізацій Стародавнього світу і середньовічного соціуму за даними писемних, археологічних й етнологічних джерел
Пивоваров С.В.
2011-2015
 
4.
Політології та державного управління
Теорія і практика політичного розвитку та державного управління
Круглашов А.М.
2009-2013
0109U002722
5.
Міжнародних відносин
Проблеми історії, політології та міжнародних відносин в сучасному світі
Макар Ю.І.
2007-2011
0107U001235
6.
Сучасних іноземних мов та перекладу
Сучасні наукові парадигми дослідження іншомовного дискурсу
Івасютин Т.Д.
2007-2011
0107U001234
7.
Міжнародної інформації
Проблеми розвитку міжнародних інформаційних систем: європейський досвід і суспільно-політичні практики
Фісанов В.П.
2011-2015
0111U004596
ФАКУЛЬТЕТ КОМПЮТЕРНИХ НАУК
 
Назва кафедри
 
Назва кафедральної тематики
Науковий керівник
Термін виконання
державної реєстрації
1.
Математичних проблем управління і кібернетики
Моделювання динамічних процесів зі зміною вимірності фазового простору
Сопронюк Ф.О.
 
 
2011-2015
 
2.
Компютерних систем та мереж
Апаратно-програмні засоби підвищення ефективності та надійності обробки даних і захисту інформації в розділених комп’ютерних системах і мережах
Мельничук С.В.
 
 
2011-2015
 
3.
Програмного забезпечення комп’ютерних систем
Динамічні системи: математичне моделювання та розробка програмних засобів
Остапов С.Е.
2010-2015
0110U005858
ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ,ПСИХОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
 
Назва кафедри
 
Назва кафедральної тематики
Науковий керівник
Термін виконання
державної реєстрації
1.
Педагогіки та методики початкового навчання
Розвиток системи неперервної освіти в контексті суспільних трансформацій ХХІ століття
Руснак І.С.
2011-2015
0111U001291
2.
Практичної психології
Трансформації особливості в умовах соціально-політичних та економічних змін
Радчук В.М.
2007-2011
0107U001793
3.
Психології
Особистісно-акмеологічні фактори впливу самореалізації індивідуальності у полікультурному світі
Зварич І.М.
2011-2015
0111U000722
4.
Музики
Музикальна культура та освіта Буковини у контексті процесів євроінтеграції
Лісовий В.А.
2011-2015
 
5.
Загальної та соціальної педагогіки
Історичний досвід, стан та перспективи підготовки соціально- педагогічних кадрів до роботи з різними соціальними групами
Петрюк І.М.
2011-2015
0111U001160
6.
Педагогіки та психології дошкільної освіти
Історичні, психолого-педагогічні проблеми виховання і навчання дітей дошкільного віку та інноваційні технології підготовки кадрів для системи дошкільної освіти
Олійник М.І.
2011-2015
0111U000184
7.
Психофізіології та медичної психології
Становлення та функціонування особистості в особливій ситуації соціального розвитку: клініко-психологічні та фізіологічні аспекти
 
Кокощук Г.І.
2007-2011
0107U003693
ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ
 
Назва кафедри
 
Назва кафедральної тематики
Науковий керівник
Термін виконання
державної реєстрації
1.
Алгебри та інформатики
Алгебраїчні структури: будова та застосування. Нелокальні задачі для еволюційних рівнянь. Освіта і наука на буковині (румунський період)
Городецький В.В.
2011-2015
0111U000732
2.
Диференціальних рівнянь
Дослідження коректності крайових задач для рівнянь параболічного та еліптичного типу і їх застосування
Пукальський І.Д.
2008-2012
0108U001434
3.
Математичного аналізу
Різні класи операторів в абстрактних просторах
Маслюченко В.К.
2010-2014
0110U001560
4.
Математичного моделювання
Методи аналізу диференціально-функціональних і еволюційних рівнянь та математичне моделювання процесів з післядією та випадковостями
Черевко І.М.
2011-2015
0111U000181
5.
Прикладної математики
Якісні і наближені методи дослідження диференціально-функціональних рівнянь та систем з імпульсною дією і математичне моделювання природничих процесів та інформаційних систем
Бігун Я.Й.
2011-2015
0111U000186
6.
Стохастичного та систематичного аналізу
Моделювання, стійкість та стабілізація динамічних систем випадкової структури
Ясинський В.К.
2007-2011
0107U001236
ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА ЗДОРОВЯ ЛЮДИНИ
 
Назва кафедри
 
Назва кафедральної тематики
Науковий керівник
Термін виконання
державної реєстрації
1.
Безпеки життєдіяльності
Аналітичне та методологічне забезпечення медико-біологічних аспектів безпеки життя та культури здоровя у вищих навчальних закладах
Куковська І.Л.
2011-2015
0111U001166
2.
Фізичного виховання для природничих факультетів
Фізична культура і спорт у системі загальнолюдських цінностей, забезпечення здоровя і фахової дієздатності
Палагнюк Т.В.
2011-2015
0111U004597
3.
Фізичного виховання для гуманітарних факультетів
Мужичок В.
 
 
4.
Теоретичних основ і методики фізичного виховання
Теоретико-методологічні засади педагогічного психологічного та медико-біологічного аспектів фізкультурно-спортивної діяльності
Мединський С.В.
(Мардар Г.І.)
2009-2013
0109U002723
5.
Здоров’я людини, рекреації та фітнесу
Мосейчук Ю.Ю.
 
 
6.
Військової підготовки
 
Чабаненко В.П.
 
 
ХІМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
 
Назва кафедри
 
Назва кафедральної тематики
Науковий керівник
Термін виконання
державної реєстрації
1.
Органічної та фармацевтичної хімії
Синтез та дослідження біологічної, каталітичної й антиоксидантної активності нових похідних аліфатичних, ароматичних і гетероциклічних систем
Лявинець О.С.
2011-2015
0111U001290
2.
Фізичної хімії та екології хімічних виробництв
Дослідження поведінки одно- та багатофазних фізико-хімічних систем
Тевтуль Я.Ю.
2008-2012
0108U001680
3.
Аналітичної хімії
Хімічне та електрохімічне модефікування поверхні напівпровідникових матеріалів і створення на їх основі аналітичних сенсорів
Кобаса І.М.
2011-2015
0111U001165
4.
Неорганічної хімії
Дизайн структурно досконалих сполук А2В6 та твердих розчинів на їх основі
Фочук П.М.
2010-2014
0110U000196
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
 
Назва кафедри
 
Назва кафедральної тематики
Науковий керівник
Термін виконання
державної реєстрації
1.
Цивільного права
Актуальні проблеми розвитку цивільного і трудового права
Гетьманцева Н.Д.
2011-2015
0111U000729
2.
Кримінального права та криміналістики
Актуальні питаня протидії злочинності на сучасному етапі розвитку української держави
Якимчук М.К.
2011-2015
0111U001288
3.
Правосуддя
Тенденції вдосконалення процесуального законодавства в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку
Гетьманцев О.В.
2010-2014
0109U007727
4.
Теорії та історії держави і права
Право в системі соціальних норм
Никифорак М.В.
2011-2015
0111U000185
5.
Конституційного, адміністративного та фінансового права
Конституційне, адміністративне та фінансове права як системи
Пацурківський П.С.
2011-2015
0111U004595
6.
Міжнародного права
Міжнародне і конституційне право України: теорія і практика взаємодії
Георгіца А.З.
2011-2015
0111U000727
ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОТВОРЧОГО ТА ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА
 
Назва кафедри
 
Назва кафедральної тематики
Науковий керівник
Термін виконання
державної реєстрації
1.
Образотворче мистецтво та графіка
Розуміння форми засобами образотворчої грамоти
Сідор Л.В.
2011-2015
 
2.
Декоративно-прикладного мистецтва
Виготовлення в матеріалі навчального завдання способом пластичної різьби
Курик Д.М.
2011-2015
 
 
 
© 1999- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.
Ваші зауваження, запитання та пропозиції: webmaster_‘их@Ѕ>Иє°chnu.edu.ua
Powered by Nova, Програмування: Крамар А.В., Дизайн: Антонюк А.М.

ВГОРУ