Facebook Twitter Youtube

√≥мн „Ќ”

—тудрад≥о
Magna Carta Universitatum58012, ”крањна,
м. „ерн≥вц≥, вул.  оцюбинського 2

ѕриймальн€ ректора:
тел. +38(0372) 584810,
факс +38(0372) 552914
ел. пошта: rector≠“ЯЯс@Шn+юв9chnu.edu.ua

«агальний в≥дд≥л:
тел.: +38 (0372) 58-47-07,
+38 (0372) 52-70-29
факс: +38 (0372) 58-47-07
ел. пошта: office≠“ЯЯс@Шn+юв9chnu.edu.ua

ѕриймальна ком≥с≥€:
тел.: +38 (0372) 58-47-11,
+38 (0372) 52-56-69
ел. пошта: admission≠“ЯЯс@Шn+юв9chnu.edu.ua

ќновлено
19-09-2018
18:42

Ѕ≤ќЋќ√≤„Ќ»… ‘ј ”Ћ№“≈“
 
є
Ќазва кафедри
 
Ќазва кафедральноњ тематики
Ќауковий кервник
“ермн виконанн€
є державноњ реЇстрац≥њ
1.
Ѕ≥ох≥м≥њ та б≥отехнолог≥й
Ѕ≥ох≥м≥чн≥ принципи застосуванн€ нутр≥Їнтних фактор≥в ≥ вторинних метабол≥т≥в про- та еукар≥от попередженн≥ ≥ корекц≥њ патолог≥чних стан≥в
ћарченко ћ.ћ.
2011 –2015
0111U002503
2.
≈колог≥њ та б≥омон≥торингу
ћон≥торинг б≥ор≥зноман≥тт€ екосистем „ерн≥вецькоњ област≥
 
 
 
 остишин —.—.
2011 –2015
 
3.
«емлевпор€дкуванн€ та кадастру
–озробити агроеколого-економ≥чн≥ й правов≥ основи рац≥онального землекористуванн€ та оц≥нки земель с≥льськогосподарського ≥ нес≥льськогосподарського призначенн€ за межами населених пункт≥в (на приклад≥ прут-ƒн≥стровського межир≥чч€ ≥ прилеглих територ≥й)
—мага ≤.—.
2010-2014
0110U000861
4.
√рунтознавства
ќц≥нка сучасного стану та прогноз динам≥ки екосистем зах≥дного рег≥ону украњни на основ≥ анал≥зу еволюц≥њ њх грунтового покрову
ѕольчина —.ћ.
(ƒмитрук ё.ћ.)
2010-2014
0109U007896
5.
ћолекул€рноњ генетики та б≥отехнолог≥њ
 
 
 
 
¬олков –.ј.
2011 –2015
 
6.
«оолог≥њ та г≥дроб≥олог≥њ
“еоретичн≥ й практичн≥ аспекти формуванн€ угруповань тварин та оц≥нки стану њх попул€ц≥й в умовах п≥вн≥чноњ буковини ≥ сум≥жних територ≥й
„ереватов ¬.‘.
2011-2015
0111U003622
7.
Ѕотан≥ки та охорони природи
ќселищна (б≥отоп≥чна) диференц≥ац≥€ рослинного покриву Ѕуковини
„орней ≤.≤.
2011-2015
0111U000731
√≈ќ√–ј‘≤„Ќ»… ‘ј ”Ћ№“≈“
 
є
Ќазва кафедри
 
Ќазва кафедральноњ тематики
Ќауковий кервник
“ермн виконанн€
є державноњ реЇстрац≥њ
1.
√еограф≥њ ”крањни та рег≥онал≥стики
√еограф≥чн≥ аспекти досл≥дженн€ способу житт€ населенн€  арпатських областей ”крањни
ƒжаман ¬.ќ
2011-2015
0111U000180
2.
√еограф≥њ та менеджменту туризм
 
 
явк≥н ¬.√.
 
 
3.
√≥дроеколог≥њ, водопостачанн€
“а водов≥дведенн€
√≥дроеколог≥чне обірунтуванн€ безпечного та збалансованого розвитку р≥чкових природно-антропогенних систем передкарпатт€
ёщенко ё.—.
2011-2015
0111U001164
4.
≈коном≥чноњ географ≥њ та еколог≥чного менеджменту
—усп≥льно-географ≥чн≥ засади територ≥альноњ орган≥зац≥њ основних природно-ресурсних комплекс≥в черн≥вецькоњ област≥ (2011-2015)
–уденко ¬.ѕ.
01.01.2011-31.12.2015
0111U001162
5.
‘≥зичноњ географ≥њ та рац≥онального природокористуванн€
≈волюц≥€ та антропоген≥зац≥€ ландшафт≥в передг≥рських ≥ г≥рських територ≥й ”крањни
 руль ¬.ѕ.
2011-2015
0111U002505
6.
√еодез≥њ, картограф≥њ та управл≥нн€ територ≥€ми
”досконаленн€ топографо-геодезичного та картограф≥чного забезпеченн€ кадастру природних ресурс≥в ≥з застосуванн€м гео≥нформац≥йних технолог≥й ≥ систем
—ухий ѕ.ќ.
01.03.2010-31.12.2014
0110U001559
7.
—оц≥альноњ географ≥њ та рекреац≥йного природокористуванн€
√еоеколог≥чна оц≥нка природничо-господарськоњ р≥зноман≥тност≥ територ≥њ  арпатського рег≥ону
 ≥л≥нська  .….
2007-2011
0107U003694
≈ ќЌќћ≤„Ќ»… ‘ј ”Ћ№“≈“
 
є
Ќазва кафедри
 
Ќазва кафедральноњ тематики
Ќауковий кервник
“ермн виконанн€
є державноњ реЇстрац≥њ
1.
≈коном≥ки п≥дприЇмства
ќрган≥зац≥йно-економ≥чний механ≥зм п≥двищенн€ ефективност≥ функц≥онуванн€ п≥дприЇмств
Ћопатинський ё.ћ.
2011-2015
0111U002504
2.
≈коном≥ко-математичного моделюванн€
«астосуванн€ математичних мотод≥в, моделей та ≥нформац≥йних технолог≥й в досл≥дженн€ економ≥чних та еколого-економ≥чних систем
√ригорк≥в ¬.—.
2008-2012
0107U010892
3.
≈коном≥чноњ теор≥њ та менеджменту
ƒетерм≥нанти конкурентоспроможност≥ соц≥ально-економ≥чних систем
“ерлецька Ќ.ћ
(√алушка «.≤.).
2011-2015
0111U001287
4.
ћаркетингу
¬икористанн€ маркетингових п≥дход≥в при формуванн≥ конкурентоспроможност≥ рег≥ону
Ѕудн≥кевич ≤.ћ.
2007-2011
0107U001233
5.
ћ≥жнародноњ економ≥ки
Ќапр€ми актив≥зац≥њ м≥жнародного економ≥чного сп≥вроб≥тництва рег≥он≥в украњни
Ћошенюк ¬.™.
2011-2015
0111U002502
6.
ќбл≥ку ≥ аудиту
–озвиток системи обл≥ку, анал≥зу та аудита в ”крањн≥:теор≥€, методолог≥€,орган≥зац≥€
 овальчук “.ћ.
2011-2015
0111U000730
7.
‘≥нанс≥в та кредиту
“еор≥€ ≥ практика ф≥нансового забезпеченн€ економ≥чного зростанн€ в ”крањн≥
Ќ≥к≥форов ѕ.ќ.
2011-2015
0111U001286
≤Ќ∆≈Ќ≈–Ќќ-“≈’Ќ≤„Ќ»… ‘ј ”Ћ№“≈“
 
є
Ќазва кафедри
 
Ќазва кафедральноњ тематики
Ќауковий кервник
“ермн виконанн€
є державноњ реЇстрац≥њ
1.
 орел€ц≥йноњ оптики
 орел€ц≥йно-оптичн≥, сингул€рно-оптичн≥ та голограф≥чн≥ методи в задачах оптичних телекомун≥кац≥й, пол≥граф≥њ ≥ дистанц≥йн≥й д≥агностиц≥
јнгельський ќ.¬.
2011-2015
0111U000723
2.
ќптики ≥ спектроскоп≥њ
 
”шенко ќ.√.
2011-2015
 
3.
«агальноњ ф≥зики
«аконом≥рност≥ формуванн€ структури, фазових та структурних перетворень в стеклах, металевих сплавах, остр≥вцевих пл≥вках та металопол≥мерних конструкц≥€х
 рамар ¬.ћ.
(¬енгренович –.ƒ.)
2007-2011
0107U003875
‘≤«»„Ќ»… ‘ј ”Ћ№“≈“
 
є
Ќазва кафедри
 
Ќазва кафедральноњ тематики
Ќауковий кервник
“ермн виконанн€
є державноњ реЇстрац≥њ
1.
“еоретичноњ ф≥зики
ƒосл≥дженн€ оптичних ≥ термодинам≥чних властивостей нап≥впров≥дних та нап≥впров≥дникових низькорозм≥рних наногетеросистем
“кач ћ.¬.
2011-2015
0111U001163
2.
ќптоелектрон≥ки
√енерац≥йно-рекомб≥нац≥йн≥ та транспортн≥ процеси в широкозонних нап≥впров≥дниках ≥ бар’Їрних структурах на њх основ≥
ћахн≥й ¬.ѕ.
2011-2015
0111U000724
3.
“ермоелектрики
“еоретичн≥ та експериментальн≥ досл≥дженн€ термоелектричних матер≥ал≥в ≥ термоелектричних прилад≥в дл€ зелених технолог≥й та метролог≥њ
јнатичук Ћ.≤.
2011-2015
 
4.
‘≥зики твердого т≥ла
ƒинам≥ка кристал≥чноњ гратки. ‘≥зико-михан≥чн≥ властивост≥ та механ≥зми дефектоутворенн€ в пол≥кристалах, монокристалах ≥ надграткових структурах
–аранський ћ.ƒ.
2011-2015
0111U000728
5.
≈лектрон≥ки ≥ енергетики
 ристали та тонк≥ пл≥вки звичайних ≥ нап≥вмагн≥тних халькоген≥дних нап≥впров≥дник≥в та оксид≥в метал≥в: технолог≥€ одержанн€ , ф≥зичн≥ властивост≥, створенн€ на њх основ≥ прилад≥в електрон≥ки, сп≥нтрон≥ки, сон€чноњ енергетики ≥ св≥тловипром≥нюючих структур
ћа’р€нчук ѕ.ƒ.
2011-2015
0111U004594
6.
‘≥зики нап≥впров≥дник≥в ≥ наноструктур
 омплексн≥ досл≥дженн€ перебудови структури та зм≥н у ф≥зичних властивост€х кристал≥в, наноструктур ≥ нанокомпозит≥в на основ≥ нап≥впров≥дник≥в ј(≤≤)¬(VI), A(III)B(VI), A(IV)B(VI), њх практичн≥ застосуванн€ в опто- ≥ наноелектрон≥ц≥
—авчук ј.….
2011-2015
0111U000725
7.
–ад≥отехн≥ки та ≥нформац≥йноњ безпеки
‘≥зико-технолог≥чн≥ проблеми рад≥отехн≥чних пристроњв та засоб≥в телекомун≥кац≥й ≥ ≥нформац≥йних технолог≥й
ѕол≥танський Ћ.‘.
2011-2015
0111U000183
‘≤ЋќЋќ√≤„Ќ»… ‘ј ”Ћ№“≈“
 
є
Ќазва кафедри
 
Ќазва кафедральноњ тематики
Ќауковий кервник
“ермн виконанн€
є державноњ реЇстрац≥њ
1.
—учасноњ украњнськоњ мови
‘ункц≥ональн≥ аспекти сематики р≥знор≥вневих одиниць украњнськоњ мови
√уйванюк Ќ.¬.
2011-2015
0111U000721
2.
”крањнськоњ л≥тератури
јктуальн≥ питанн€ украњнського л≥тературного процесу ≥ фольклору
јнтоф≥йчук ¬.≤.
2011-2015
0111U003618
3.
∆урнал≥стики
јктуальн≥ проблеми украњнського журнал≥стикознавства та розвиток журнал≥стики ≥ видавничоњ справи на Ѕуковин≥
¬асилик Ћ.™.
2010-2014
0110U003033
4.
≤стор≥њ та культури украњнськоњ мови
–озвиток ≥ функц≥онуванн€ украњнськоњ мови в контекст≥ взаЇмод≥њ сакральних ≥ несакральних складник≥в
—каб ћ.—.
2011-2015
0111U003619
5.
«аруб≥жноњ л≥тератури та теоретичноњ л≥тератури
 омун≥кативний потенц≥ал л≥тературного тексту та його складових в аспект≥ сучасноњ л≥тературознавчоњ методолог≥њ
„ерв≥нська ќ.¬.
2011-2015
0111U000182
6.
—лов€нськоњ ф≥лолог≥њ та пор≥вн€льного л≥тературосзнавства
«агальнокультурн≥ традиц≥њ у контекст≥ св≥товоњ ф≥лолог≥њ
Ќ€мцу ј.™.
2009-2013
0109U007728
7.
–умунськоњ та класичноњ ф≥лолог≥њ
–умунська ф≥лолог≥€ та латинська мова в ”крањн≥: функц≥ональн≥ аспекти
∆ерновей √.я.
2011-2015
0111U001289
‘≤Ћ—ќ‘—№ ќ - “≈ќЋќ√≤„Ќ»… ‘ј ”Ћ№“≈“
 
є
Ќазва кафедри
 
Ќазва кафедральноњ тематики
Ќауковий кервник
“ермн виконанн€
є державноњ реЇстрац≥њ
1.
‘≥лософ≥њ
√уман≥тарно-наукова парадигма знанн€ в контекст≥ ф≥лософсько-методолог≥чного дискурсу
ћарчук ћ.√.
2010-2014
0110U000284
2.
–ел≥г≥Їзнавства та теолог≥њ
‘еномен рел≥г≥йного житт€: ретроспектива та реал≥њ
Ѕалух ¬.ќ.
2010-2014
0110U000191
3.
—оц≥олог≥њ
ћ≥жетичн≥ та м≥жконфес≥йн≥ в≥дносини в контекст≥ сусп≥льних трансформац≥й: соц≥олог≥чний вим≥р
ƒокаш ¬.≤.
2009-2013
0108U008883
‘ј ”Ћ№“≈“ ≤Ќќ«≈ћЌ»’ ћќ¬
 
є
Ќазва кафедри
 
Ќазва кафедральноњ тематики
Ќауковий кервник
“ермн виконанн€
є державноњ реЇстрац≥њ
1.
 
јнгл≥йськоњ мови
—емантичн≥, синтагматичн≥ та парадигматичн≥ властивост≥ р≥знор≥вневих одиниць в германських мовах
Ћевицький ¬.¬.
ќгуй ќ.ƒ.
2011-2015
0111U003620
√ерманського, загального та пор≥вн€льного мовознавства
≤ноземних мов дл€ гуман≥тарних факультет≥в
2.
≤ноземних мов дл€ природничих факультет≥в
 огн≥тивно-дискурсивне функц≥онуванн€ р≥знор≥вневих мовних одиниць у м≥жмовн≥й та крос-культурн≥й комун≥кац≥њ
 ушнерик ¬.≤.
Ѕ€лик ¬.ƒ,
2011-2015
0111U003621
“еор≥њ ≥ практики перекладу
3.
–оманськоњ ф≥лолог≥њ та перекладу
Ћ≥нгвокогн≥тивн≥ аспекти функц≥онуванн€ мовних одиниць в р≥зних типах дискурс≥в
ѕопович ћ.ћ.
2011-2015
0111U000726
‘ј ”Ћ№“≈“ ≤—“ќ–≤ѓ,ѕќЋ≤“ќЋќ√≤ѓ “ј ћ≤∆Ќј–ќƒЌ»’ ¬≤ƒЌќ—»Ќ
 
є
Ќазва кафедри
 
Ќазва кафедральноњ тематики
Ќауковий кервник
“ермн виконанн€
є державноњ реЇстрац≥њ
1.
≤стор≥њ ”крањни
јктуальн≥ питанн€ ≥стор≥њ соц≥ально-економ≥чного, сусп≥льно-пол≥тичного та нац≥онально-культурного житт€ ”крањни
ƒобржанський ќ.¬.
2011-2015
0111U003623
2.
≤стор≥њ нового та нов≥тнього часу
—усп≥льно-пол≥тична ≥стор≥€ крањн ™вропи в ’’ стол≥тт≥
—ич ќ.≤.
2007-2011
0107U001794
3.
≈тнолог≥њ, античноњ та середньов≥чноњ ≥стор≥њ
јктуальн≥ питанн€ розвитку цив≥л≥зац≥й —тародавнього св≥ту ≥ середньов≥чного соц≥уму за даними писемних, археолог≥чних й етнолог≥чних джерел
ѕивоваров —.¬.
2011-2015
 
4.
ѕол≥толог≥њ та державного управл≥нн€
“еор≥€ ≥ практика пол≥тичного розвитку та державного управл≥нн€
 руглашов ј.ћ.
2009-2013
0109U002722
5.
ћ≥жнародних в≥дносин
ѕроблеми ≥стор≥њ, пол≥толог≥њ та м≥жнародних в≥дносин в сучасному св≥т≥
ћакар ё.≤.
2007-2011
0107U001235
6.
—учасних ≥ноземних мов та перекладу
—учасн≥ науков≥ парадигми досл≥дженн€ ≥ншомовного дискурсу
≤васютин “.ƒ.
2007-2011
0107U001234
7.
ћ≥жнародноњ ≥нформац≥њ
ѕроблеми розвитку м≥жнародних ≥нформац≥йних систем: Ївропейський досв≥д ≥ сусп≥льно-пол≥тичн≥ практики
‘≥санов ¬.ѕ.
2011-2015
0111U004596
‘ј ”Ћ№“≈“  ќћѕё“≈–Ќ»’ Ќј” 
 
є
Ќазва кафедри
 
Ќазва кафедральноњ тематики
Ќауковий кервник
“ермн виконанн€
є державноњ реЇстрац≥њ
1.
ћатематичних проблем управл≥нн€ ≥ к≥бернетики
ћоделюванн€ динам≥чних процес≥в з≥ зм≥ною вим≥рност≥ фазового простору
—опронюк ‘.ќ.
 
 
2011-2015
 
2.
 омпютерних систем та мереж
јпаратно-програмн≥ засоби п≥двищенн€ ефективност≥ та над≥йност≥ обробки даних ≥ захисту ≥нформац≥њ в розд≥лених комп’ютерних системах ≥ мережах
ћельничук —.¬.
 
 
2011-2015
 
3.
ѕрограмного забезпеченн€ комп’ютерних систем
ƒинам≥чн≥ системи: математичне моделюванн€ та розробка програмних засоб≥в
ќстапов —.≈.
2010-2015
0110U005858
‘ј ”Ћ№“≈“ ѕ≈ƒј√ќ√≤ »,ѕ—»’ќЋќ√≤ѓ “ј —ќ÷≤јЋ№Ќќѓ –ќЅќ“»
 
є
Ќазва кафедри
 
Ќазва кафедральноњ тематики
Ќауковий кервник
“ермн виконанн€
є державноњ реЇстрац≥њ
1.
ѕедагог≥ки та методики початкового навчанн€
–озвиток системи неперервноњ осв≥ти в контекст≥ сусп≥льних трансформац≥й ’’≤ стол≥тт€
–уснак ≤.—.
2011-2015
0111U001291
2.
ѕрактичноњ психолог≥њ
“рансформац≥њ особливост≥ в умовах соц≥ально-пол≥тичних та економ≥чних зм≥н
–адчук ¬.ћ.
2007-2011
0107U001793
3.
ѕсихолог≥њ
ќсобист≥сно-акмеолог≥чн≥ фактори впливу самореал≥зац≥њ ≥ндив≥дуальност≥ у пол≥культурному св≥т≥
«варич ≤.ћ.
2011-2015
0111U000722
4.
ћузики
ћузикальна культура та осв≥та Ѕуковини у контекст≥ процес≥в Ївро≥нтеграц≥њ
Ћ≥совий ¬.ј.
2011-2015
 
5.
«агальноњ та соц≥альноњ педагог≥ки
≤сторичний досв≥д, стан та перспективи п≥дготовки соц≥ально- педагог≥чних кадр≥в до роботи з р≥зними соц≥альними групами
ѕетрюк ≤.ћ.
2011-2015
0111U001160
6.
ѕедагог≥ки та психолог≥њ дошк≥льноњ осв≥ти
≤сторичн≥, психолого-педагог≥чн≥ проблеми вихованн€ ≥ навчанн€ д≥тей дошк≥льного в≥ку та ≥нновац≥йн≥ технолог≥њ п≥дготовки кадр≥в дл€ системи дошк≥льноњ осв≥ти
ќл≥йник ћ.≤.
2011-2015
0111U000184
7.
ѕсихоф≥з≥олог≥њ та медичноњ психолог≥њ
—тановленн€ та функц≥онуванн€ особистост≥ в особлив≥й ситуац≥њ соц≥ального розвитку: кл≥н≥ко-психолог≥чн≥ та ф≥з≥олог≥чн≥ аспекти
 
 окощук √.≤.
2007-2011
0107U003693
‘ј ”Ћ№“≈“ ѕ–» ЋјƒЌќѓ ћј“≈ћј“» »
 
є
Ќазва кафедри
 
Ќазва кафедральноњ тематики
Ќауковий кервник
“ермн виконанн€
є державноњ реЇстрац≥њ
1.
јлгебри та ≥нформатики
јлгебрањчн≥ структури: будова та застосуванн€. Ќелокальн≥ задач≥ дл€ еволюц≥йних р≥вн€нь. ќсв≥та ≥ наука на буковин≥ (румунський пер≥од)
√ородецький ¬.¬.
2011-2015
0111U000732
2.
ƒиференц≥альних р≥вн€нь
ƒосл≥дженн€ коректност≥ крайових задач дл€ р≥вн€нь парабол≥чного та ел≥птичного типу ≥ њх застосуванн€
ѕукальський ≤.ƒ.
2008-2012
0108U001434
3.
ћатематичного анал≥зу
–≥зн≥ класи оператор≥в в абстрактних просторах
ћаслюченко ¬. .
2010-2014
0110U001560
4.
ћатематичного моделюванн€
ћетоди анал≥зу диференц≥ально-функц≥ональних ≥ еволюц≥йних р≥вн€нь та математичне моделюванн€ процес≥в з п≥сл€д≥Їю та випадковост€ми
„еревко ≤.ћ.
2011-2015
0111U000181
5.
ѕрикладноњ математики
як≥сн≥ ≥ наближен≥ методи досл≥дженн€ диференц≥ально-функц≥ональних р≥вн€нь та систем з ≥мпульсною д≥Їю ≥ математичне моделюванн€ природничих процес≥в та ≥нформац≥йних систем
Ѕ≥гун я.….
2011-2015
0111U000186
6.
—тохастичного та систематичного анал≥зу
ћоделюванн€, ст≥йк≥сть та стаб≥л≥зац≥€ динам≥чних систем випадковоњ структури
ясинський ¬. .
2007-2011
0107U001236
‘ј ”Ћ№“≈“ ‘≤«»„Ќќѓ  ”Ћ№“”–» “ј «ƒќ–ќ¬я Ћёƒ»Ќ»
 
є
Ќазва кафедри
 
Ќазва кафедральноњ тематики
Ќауковий кервник
“ермн виконанн€
є державноњ реЇстрац≥њ
1.
Ѕезпеки життЇд≥€льност≥
јнал≥тичне та методолог≥чне забезпеченн€ медико-б≥олог≥чних аспект≥в безпеки житт€ та культури здоров€ у вищих навчальних закладах
 уковська ≤.Ћ.
2011-2015
0111U001166
2.
‘≥зичного вихованн€ дл€ природничих факультет≥в
‘≥зична культура ≥ спорт у систем≥ загальнолюдських ц≥нностей, забезпеченн€ здоров€ ≥ фаховоњ д≥Їздатност≥
ѕалагнюк “.¬.
2011-2015
0111U004597
3.
‘≥зичного вихованн€ дл€ гуман≥тарних факультет≥в
ћужичок ¬.
 
 
4.
“еоретичних основ ≥ методики ф≥зичного вихованн€
“еоретико-методолог≥чн≥ засади педагог≥чного психолог≥чного та медико-б≥олог≥чного аспект≥в ф≥зкультурно-спортивноњ д≥€льност≥
ћединський —.¬.
(ћардар √.≤.)
2009-2013
0109U002723
5.
«доров’€ людини, рекреац≥њ та ф≥тнесу
ћосейчук ё.ё.
 
 
6.
¬≥йськовоњ п≥дготовки
 
„абаненко ¬.ѕ.
 
 
’≤ћ≤„Ќ»… ‘ј ”Ћ№“≈“
 
є
Ќазва кафедри
 
Ќазва кафедральноњ тематики
Ќауковий кервник
“ермн виконанн€
є державноњ реЇстрац≥њ
1.
ќрган≥чноњ та фармацевтичноњ х≥м≥њ
—интез та досл≥дженн€ б≥олог≥чноњ, катал≥тичноњ й антиоксидантноњ активност≥ нових пох≥дних ал≥фатичних, ароматичних ≥ гетероцикл≥чних систем
Ћ€винець ќ.—.
2011-2015
0111U001290
2.
‘≥зичноњ х≥м≥њ та еколог≥њ х≥м≥чних виробництв
ƒосл≥дженн€ повед≥нки одно- та багатофазних ф≥зико-х≥м≥чних систем
“евтуль я.ё.
2008-2012
0108U001680
3.
јнал≥тичноњ х≥м≥њ
’≥м≥чне та електрох≥м≥чне модеф≥куванн€ поверхн≥ нап≥впров≥дникових матер≥ал≥в ≥ створенн€ на њх основ≥ анал≥тичних сенсор≥в
 обаса ≤.ћ.
2011-2015
0111U001165
4.
Ќеорган≥чноњ х≥м≥њ
ƒизайн структурно досконалих сполук ј2¬6 та твердих розчин≥в на њх основ≥
‘очук ѕ.ћ.
2010-2014
0110U000196
ё–»ƒ»„Ќ»… ‘ј ”Ћ№“≈“
 
є
Ќазва кафедри
 
Ќазва кафедральноњ тематики
Ќауковий кервник
“ермн виконанн€
є державноњ реЇстрац≥њ
1.
÷ив≥льного права
јктуальн≥ проблеми розвитку цив≥льного ≥ трудового права
√етьманцева Ќ.ƒ.
2011-2015
0111U000729
2.
 рим≥нального права та крим≥нал≥стики
јктуальн≥ питан€ протид≥њ злочинност≥ на сучасному етап≥ розвитку украњнськоњ держави
якимчук ћ. .
2011-2015
0111U001288
3.
ѕравосудд€
“енденц≥њ вдосконаленн€ процесуального законодавства в ”крањн≥: сучасний стан та перспективи розвитку
√етьманцев ќ.¬.
2010-2014
0109U007727
4.
“еор≥њ та ≥стор≥њ держави ≥ права
ѕраво в систем≥ соц≥альних норм
Ќикифорак ћ.¬.
2011-2015
0111U000185
5.
 онституц≥йного, адм≥н≥стративного та ф≥нансового права
 онституц≥йне, адм≥н≥стративне та ф≥нансове права €к системи
ѕацурк≥вський ѕ.—.
2011-2015
0111U004595
6.
ћ≥жнародного права
ћ≥жнародне ≥ конституц≥йне право ”крањни: теор≥€ ≥ практика взаЇмод≥њ
√еорг≥ца ј.«.
2011-2015
0111U000727
‘ј ”Ћ№“≈“ ќЅ–ј«ќ“¬ќ–„ќ√ќ “ј ƒ≈ ќ–ј“»¬Ќќ-ѕ–» ЋјƒЌќ√ќ ћ»—“≈÷“¬ј
 
є
Ќазва кафедри
 
Ќазва кафедральноњ тематики
Ќауковий кервник
“ермн виконанн€
є державноњ реЇстрац≥њ
1.
ќбразотворче мистецтво та граф≥ка
–озум≥нн€ форми засобами образотворчоњ грамоти
—≥дор Ћ.¬.
2011-2015
 
2.
ƒекоративно-прикладного мистецтва
¬иготовленн€ в матер≥ал≥ навчального завданн€ способом пластичноњ р≥зьби
 урик ƒ.ћ.
2011-2015
 
 
 
© 1999- „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥м. ё. ‘едьковича.
¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ: webmaster≠“ЯЯс@Шn+юв9chnu.edu.ua
Powered by Nova, ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬., ƒизайн: јнтонюк ј.ћ.

¬√ќ–”