Facebook Twitter Youtube

√≥мн „Ќ”

—тудрад≥о
Magna Carta Universitatum58012, ”крањна,
м. „ерн≥вц≥, вул.  оцюбинського 2

ѕриймальн€ ректора:
тел. +38(0372) 584810,
факс +38(0372) 552914
ел. пошта: rectorЏБЩШA@Р;5їэ-chnu.edu.ua

«агальний в≥дд≥л:
тел.: +38 (0372) 58-47-07,
+38 (0372) 52-70-29
факс: +38 (0372) 58-47-07
ел. пошта: officeЏБЩШA@Р;5їэ-chnu.edu.ua

ѕриймальна ком≥с≥€:
тел.: +38 (0372) 58-47-11,
+38 (0372) 52-56-69
ел. пошта: admissionЏБЩШA@Р;5їэ-chnu.edu.ua

ќновлено
11-12-2018
16:50

ј—ѕ≤–јЌ“”–ј “ј ƒќ “ќ–јЌ“”–ј

јсп≥рантура та докторантура — основн≥ форми п≥дготовки науково-педагог≥чних та наукових кадр≥в.

¬ ”крањн≥ асп≥рантура та докторантура в≥дкриваЇтьс€ при вищих навчальних закладах ≥ науково-досл≥дних установах, де Ї квал≥ф≥кован≥ науково-педагог≥чн≥ та науков≥ кадри, сучасна науково-досл≥дна, експериментальна та матер≥альна база.

Ќавчанн€ в асп≥рантур≥ проводитьс€ з в≥дривом (очна, стац≥онар) ≥ без в≥дриву в≥д виробництва (заочна).

ѕ≥д час навчанн€ асп≥ранти оволод≥вають методами наукового досл≥дженн€, складають кандидатськ≥ ≥спити та провод€ть науков≥ досл≥дженн€ за обраним науковим напр€мком дисертац≥йноњ роботи. ¬ ”крањн≥ кандидатськ≥ ≥спити складаютьс€ з ф≥лософ≥њ, ≥ноземноњ мови (на виб≥р), спец≥альност≥ (в залежност≥ в≥д спец≥альност≥, за €кою готуЇтьс€ дисертац≥€). «арахован≥ в асп≥рантуру з в≥дривом в≥д виробництва за державним замовленн€м одержують державну стипенд≥ю (асп≥ранти, зарахован≥ за контрактом не мають права на отриманн€ державноњ стипенд≥њ). ѕ≥сл€ зак≥нченн€ терм≥ну навчанн€ асп≥ранти мають зак≥нчити роботу над кандидатською дисертац≥Їю й подати њњ до захисту.

ƒо докторантури приймаютьс€ особи, €к≥ мають науковий ступ≥нь кандидата наук, науков≥ здобутки та опубл≥кован≥ прац≥ з обраноњ науковоњ спец≥альност≥ ≥ €к≥ можуть на високому р≥вн≥ проводити фундаментальн≥, пошуков≥ ≥ прикладн≥ науков≥ досл≥дженн€.

–езультатом трир≥чноњ д≥€льност≥ докторанта стаЇ наукова робота на здобутт€ ступен€ доктора наук, та п≥сл€ привселюдного захисту роботи, затвердженн€ њњ ¬ј  ”крањни, а також присвоЇнн€ наукового ступен€. ¬ступити до докторантури може громад€нин ”крањни, €кий маЇ ступ≥нь кандидата наук, не ран≥ше, н≥ж через 5 рок≥в п≥сл€ захисту в≥дпов≥дноњ дисертац≥њ.

ƒетал≥ вступу до асп≥рантури та докторантури „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича читайте у в≥дпов≥дних вкладках.

© 1999- „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥м. ё. ‘едьковича.
¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ: webmasterЏБЩШA@Р;5їэ-chnu.edu.ua
Powered by Nova, ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬., ƒизайн: јнтонюк ј.ћ.

¬√ќ–”