Facebook Twitter Youtube

Гімн ЧНУ


Magna Carta Universitatum58012, Україна,
м. Чернівці, вул. Коцюбинського 2

Приймальня ректора:
тел. +38(0372) 584810,
факс +38(0372) 552914
ел. пошта: rectorпя!е@сXЖTchnu.edu.ua

Загальний відділ:
тел.: +38 (0372) 58-47-07,
+38 (0372) 52-70-29
факс: +38 (0372) 58-47-07
ел. пошта: officeпя!е@сXЖTchnu.edu.ua

Приймальна комісія:
тел.: +38 (0372) 58-47-11,
+38 (0372) 52-56-69
ел. пошта: admissionпя!е@сXЖTchnu.edu.ua

Оновлено
25-03-2019
16:42

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УНІВЕРСИТЕТІ

 Організація освітнього процесу регламентується чинними нормативно-правовими документами України, стандартами вищої освіти з урахуванням принципів формування Європейського простору вищої освіти та внутрішньо-університетськими документами, зокрема Положеннями:

- «Положення про організацію освітнього процесу в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича».

- «Положення про контроль та систему  оцінювання результатів навчання  студентів у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича» (тимчасове)

- «Про атестацію здобувачів вищої освіти та організацію роботи Екзаменаційної комісії в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича».

- «Про проведення навчальних і виробничих практик студентів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича».

- «Положення про  систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича».

- «Про моніторинг якості вищої освіти в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича»

- «Про видачу диплома з відзнакою випускникам Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича».

     - «Про науково-методичну раду Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича»

- «Положення про рейтинг студентів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича»

- «Положення про впровадження елементів дуальної форми навчання в освітній  процес Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича».

 

Зміст освітнього процесу в університеті визначається освітніми програмами підготовки фахівців, на основі яких розробляються навчальні плани.

Навчальний план визначає навчальне навантаження студента та вивчення навчальних дисциплін в академічних годинах і в кредитах ЄКТС.

На основі навчального плану на кожний навчальний рік складається робочий навчальний план для кожної спеціальності.

Відповідно до робочого навчального плану складається програма навчальної дисципліни.

Методичне забезпечення дисципліни відображає створений навчально-методичний комплекс.

Навчання студента здійснюється за індивідуальним навчальним планом, який складається на кожний навчальний рік.

Студенти університету мають можливість користуватися: навчальними приміщеннями, бібліотекою, навчальною та навчально-методичною і науковою літературою, обладнанням та іншими засобами навчання.

Основними формами організаційно-методичної роботи в університеті є засідання науково-методичної ради університету, інститутів та факультетів, засідання навчально-методичних комісій кафедр, організація показових та відкритих навчальних занять, організація контролю освітнього процесу, підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників.

Результативність освітнього процесу визначається ефективністю взаємодії освіти, науки, виробництва.

© 1999- Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича.
Ваші зауваження, запитання та пропозиції: webmasterпя!е@сXЖTchnu.edu.ua
Powered by Nova, Програмування: Крамар А.В., Дизайн: Антонюк А.М.

ВГОРУ