Facebook Twitter Youtube

√≥мн „Ќ”

—тудрад≥о
Magna Carta Universitatum58012, ”крањна,
м. „ерн≥вц≥, вул.  оцюбинського 2

ѕриймальн€ ректора:
тел. +38(0372) 584810,
факс +38(0372) 552914
ел. пошта: rector<L”n@tШнёchnu.edu.ua

«агальний в≥дд≥л:
тел.: +38 (0372) 58-47-07,
+38 (0372) 52-70-29
факс: +38 (0372) 58-47-07
ел. пошта: office<L”n@tШнёchnu.edu.ua

ѕриймальна ком≥с≥€:
тел.: +38 (0372) 58-47-11,
+38 (0372) 52-56-69
ел. пошта: admission<L”n@tШнёchnu.edu.ua

ќновлено
20-07-2018
17:03

Ќормативно-правове регулюванн€ та методичне забезпеченн€ орган≥зац≥њ навчального процесу в ун≥верситет≥

ќрган≥зац≥€ навчального процесу регламентуЇтьс€ чинними нормативно-правовими документами ”крањни, стандартами вищоњ осв≥ти з урахуванн€м принцип≥в формуванн€ ™вропейського простору вищоњ осв≥ти та внутр≥шньо-ун≥верситетськими документами.

ќсновним нормативним документом, що визначаЇ орган≥зац≥ю навчального процесу Ї навчальн≥ плани, що розробл€ютьс€ ун≥верситетом в≥дпов≥дно до осв≥тньо-профес≥йноњ програми п≥дготовки фах≥вц≥в та структурно-лог≥чноњ схеми.

Ќавчальний план визначаЇ навчальне навантаженн€ студента та вивченн€ навчальних дисципл≥н в академ≥чних годинах ≥ в кредитах ™ “—.

Ќа основ≥ навчального плану складаЇтьс€ на навчальний р≥к робочий навчальний план в≥дпов≥дно до кожного напр€му п≥дготовки (спец≥альност≥).

¬≥дпов≥дно до робочого навчального плану та (типовоњ) програми навчальноњ дисципл≥ни складаЇтьс€ робоча програма навчальноњ дисципл≥ни.

ћетодичне забезпеченн€ дисципл≥ни в≥дображаЇ в≥дпов≥дно створений навчально-методичний комплекс.

Ќавчанн€ студента зд≥йснюЇтьс€ за ≥ндив≥дуальним навчальним планом, €кий складаЇтьс€ на кожний навчальний р≥к.

—туденти ун≥верситету мають можлив≥сть користуватис€: навчальними прим≥щенн€ми, б≥бл≥отекою, навчальною та навчально-методичною ≥ науковою л≥тературою, обладнанн€м та ≥ншими засобами навчанн€.

ќсновними формами орган≥зац≥йно-методичноњ роботи в ун≥верситет≥ Ї зас≥данн€ навчально-методичноњ ради ун≥верситету та факультет≥в, зас≥данн€ навчально-методичних ком≥с≥й кафедр, орган≥зац≥€ показових та в≥дкритих навчально-методичних зан€ть, орган≥зац≥€ контролю навчального процесу, п≥двищенн€ квал≥ф≥кац≥њ педагог≥чних та науково-педагог≥чних прац≥вник≥в.

 

 

ќсновними навчально-методичними документами ун≥верситету Ї:

-         навчально-методичний комплекс напр€му п≥дготовки (спец≥альност≥), до €кого в≥днос€тьс€ так≥ нормативно-методичн≥ документи, €к осв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йна характеристика (ќ ’), осв≥тньо-профес≥йна програма (ќѕѕ), засоби д≥агностики, навчальний план, робочий навчальний план, ≥нформац≥йний пакет напр€му п≥дготовки (спец≥альност≥), типова програма з ус≥х навчальних дисципл≥н, наскр≥зна навчальна програма практики, програма державноњ атестац≥њ;

-         навчально-методичний комплекс навчальноњ дисципл≥ни, €кий створюЇтьс€ п≥д кер≥вництвом пров≥дних викладач≥в ≥ до €кого вход€ть: (типова) програма навчальноњ дисципл≥ни, опорн≥ конспекти лекц≥й з навчальноњ дисципл≥ни, методичн≥ рекомендац≥њ дл€ проведенн€ лабораторних, практичних, сем≥нарських зан€ть, орган≥зац≥њ самост≥йноњ роботи студент≥в, ≥ндив≥дуальн≥ завданн€, тематика дипломних, курсових роб≥т (проект≥в) та методичн≥ рекомендац≥њ до њх виконанн€, основна та додаткова л≥тература дл€ забезпеченн€ вивченн€ дисципл≥ни.

–езультативн≥сть навчального процесу визначаЇтьс€ ефективн≥стю взаЇмод≥њ осв≥ти, науки, виробництва.

© 1999- „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥м. ё. ‘едьковича.
¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ: webmaster<L”n@tШнёchnu.edu.ua
Powered by Nova, ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬., ƒизайн: јнтонюк ј.ћ.

¬√ќ–”