Facebook Instagram Youtube


interof


mediats
Міжнародний вокально-хоровий конкурс-фестиваль «Хай пісня скликає друзів»
Magna Carta Universitatum58012, Україна,
м. Чернівці, вул. Коцюбинського 2

58012, Ukraine,
Chernivtsi, 2, Kotsiubynsky str.

Приймальня ректора:
тел. +38(0372) 584810,
факс +38(0372) 552914
ел. пошта: rector/°а@ИрwҐchnu.edu.ua

Загальний відділ:
тел.: +38 (0372) 58-47-07,
+38 (0372) 52-70-29
факс: +38 (0372) 58-47-07
ел. пошта: office/°а@ИрwҐchnu.edu.ua

International office:
Tel.: +380372584856,
Tel.: +380372584706
E-mail: interof/°а@ИрwҐchnu.edu.ua
assistant.admission/°а@ИрwҐchnu.edu.ua

Приймальна комісія:
тел.: +38 (0372) 58-47-11,
+38 (0372) 52-56-69
ел. пошта: admission/°а@ИрwҐchnu.edu.ua

Оновлено
16-04-2021
14:57

Нормативно-правове регулювання та методичне забезпечення організації навчального процесу в університеті

Організація навчального процесу регламентується чинними нормативно-правовими документами України, стандартами вищої освіти з урахуванням принципів формування Європейського простору вищої освіти та внутрішньо-університетськими документами.

Основним нормативним документом, що визначає організацію навчального процесу є навчальні плани, що розробляються університетом відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців та структурно-логічної схеми.

Навчальний план визначає навчальне навантаження студента та вивчення навчальних дисциплін в академічних годинах і в кредитах ЄКТС.

На основі навчального плану складається на навчальний рік робочий навчальний план відповідно до кожного напряму підготовки (спеціальності).

Відповідно до робочого навчального плану та (типової) програми навчальної дисципліни складається робоча програма навчальної дисципліни.

Методичне забезпечення дисципліни відображає відповідно створений навчально-методичний комплекс.

Навчання студента здійснюється за індивідуальним навчальним планом, який складається на кожний навчальний рік.

Студенти університету мають можливість користуватися: навчальними приміщеннями, бібліотекою, навчальною та навчально-методичною і науковою літературою, обладнанням та іншими засобами навчання.

Основними формами організаційно-методичної роботи в університеті є засідання навчально-методичної ради університету та факультетів, засідання навчально-методичних комісій кафедр, організація показових та відкритих навчально-методичних занять, організація контролю навчального процесу, підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників.

 

 

Основними навчально-методичними документами університету є:

-         навчально-методичний комплекс напряму підготовки (спеціальності), до якого відносяться такі нормативно-методичні документи, як освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ), освітньо-професійна програма (ОПП), засоби діагностики, навчальний план, робочий навчальний план, інформаційний пакет напряму підготовки (спеціальності), типова програма з усіх навчальних дисциплін, наскрізна навчальна програма практики, програма державної атестації;

-         навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни, який створюється під керівництвом провідних викладачів і до якого входять: (типова) програма навчальної дисципліни, опорні конспекти лекцій з навчальної дисципліни, методичні рекомендації для проведення лабораторних, практичних, семінарських занять, організації самостійної роботи студентів, індивідуальні завдання, тематика дипломних, курсових робіт (проектів) та методичні рекомендації до їх виконання, основна та додаткова література для забезпечення вивчення дисципліни.

Результативність навчального процесу визначається ефективністю взаємодії освіти, науки, виробництва.

© 1999- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.
Ваші зауваження, запитання та пропозиції: webmaster/°а@ИрwҐchnu.edu.ua
Powered by Nova, Програмування: Крамар А.В., Дизайн: Антонюк А.М.

ВГОРУ