Facebook Twitter Youtube—тудрад≥о
Magna Carta Universitatum58012, ”крањна,
м. „ерн≥вц≥, вул.  оцюбинського 2

ѕриймальн€ ректора:
тел. +38(0372) 584810,
факс +38(0372) 552914
ел. пошта: rectorЕH«@Д9$Шўchnu.edu.ua

«агальний в≥дд≥л:
тел.: +38 (0372) 58-47-07,
+38 (0372) 52-70-29
факс: +38 (0372) 58-47-07
ел. пошта: officeЕH«@Д9$Шўchnu.edu.ua

ѕриймальна ком≥с≥€:
тел.: +38 (0372) 58-47-11,
+38 (0372) 52-56-69
ел. пошта: admissionЕH«@Д9$Шўchnu.edu.ua

ќновлено
26-04-2018
21:46

—тупенева система осв≥ти в ун≥верситет≥

¬ ун≥верситет≥ зд≥йснюЇтьс€ п≥дготовка фах≥вц≥в за осв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йними р≥вн€ми (ќ –) бакалавра, спец≥ал≥ста та маг≥стра.

Ѕакалавр – осв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йний р≥вень вищоњ осв≥ти особи, €ка на основ≥ повноњ загальноњ середньоњ осв≥ти здобула базову вищу осв≥ту, фундаментальн≥ та спец≥альн≥ ум≥нн€ та знанн€ щодо узагальненого об’Їкта прац≥ (д≥€льност≥), достатн≥ дл€ виконанн€ завдань та обов’€зк≥в (роб≥т) певного р≥вн€ профес≥йноњ д≥€льност≥, що передбачен≥ дл€ первинних посад у певному вид≥ економ≥чноњ д≥€льност≥.

Ќормативний терм≥н навчанн€ за денною формою – 4 роки.

“ерм≥н навчанн€ ос≥б, €к≥ мають диплом молодшого спец≥ал≥ста за в≥дпов≥дною до напр€му п≥дготовки бакалавра спец≥альн≥стю, може зменшуватис€ на 1-2 роки за умови навчанн€ за ≥ндив≥дуальним навчальним планом.

‘акультети мають можлив≥сть зд≥йснювати п≥дготовку молодших спец≥ал≥ст≥в, €кщо вони утворили комплекс з ≥ншими навчальними закладами, €к≥ провод€ть п≥дготовку за програмами такого р≥вн€.

ќсоби, €к≥ в пер≥од навчанн€ за програмою п≥дготовки бакалавра припинили подальше навчанн€, мають право за ≥ндив≥дуальною програмою здобути осв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йний р≥вень молодшого спец≥ал≥ста за ц≥Їю або спор≥дненою спец≥альн≥стю в ≥ншому акредитованому вищому навчальному заклад≥ або в ун≥верситет≥ за на€вност≥ такоњ п≥дготовки.

—пец≥ал≥ст – осв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йний р≥вень вищоњ осв≥ти особи, €ка на основ≥ осв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йного р≥вн€ бакалавра здобула повну вищу осв≥ту, спец≥альн≥ ум≥нн€ та знанн€, достатн≥ дл€ виконанн€ завдань та обов’€зк≥в (роб≥т) певного р≥вн€ профес≥йноњ д≥€льност≥, що передбачен≥ дл€ первинних посад у певному вид≥ економ≥чноњ д≥€льност≥.

“ерм≥н навчанн€ визначаЇтьс€ програмою п≥дготовки фах≥вц€.

ћаг≥стр – осв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йний р≥вень вищоњ осв≥ти особи, €ка на основ≥ осв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йного р≥вн€ бакалавра здобула повну вищу осв≥ту, спец≥альн≥ ум≥нн€ та знанн€, достатн≥ дл€ виконанн€ профес≥йних завдань та обов’€зк≥в (роб≥т) ≥нновац≥йного характеру певного р≥вн€ профес≥йноњ д≥€льност≥, що передбачен≥ дл€ первинних посад у певному вид≥ економ≥чноњ д≥€льност≥.

ѕ≥дготовка маг≥стр≥в спр€мована на створенн€ умов дл€ творчого розвитку обдарованоњ особистост≥ ≥ п≥дготовку фах≥вц≥в за одним ≥з функц≥ональних напр€м≥в д≥€льност≥: науково-досл≥дним (творчим), науково-педагог≥чним, управл≥нським.

“ерм≥н навчанн€ на основ≥ ќ – бакалавра визначаЇтьс€ програмою п≥дготовки фах≥вц€.

ѕ≥дготовка фах≥вц≥в ќ – маг≥стра може зд≥йснюватис€ на основ≥ ќ – спец≥ал≥ста.

ќсоби, €к≥ здобули ќ – бакалавра в ун≥верситет≥ чи ≥нших навчальних закладах (у тому числ≥ в акредитованих вищих навчальних закладах недержавноњ форми власност≥), можуть бути зарахован≥ на навчанн€ за програмою спец≥ал≥ста або маг≥стра на конкурсн≥й основ≥ на м≥сц€, що ф≥нансуютьс€ з державного бюджету, або за рахунок кошт≥в юридичних та ф≥зичних ос≥б за результатами вступних випробувань.

” рамках Ѕолонського процесу перший цикл навчанн€ – «бакалаврат», другий цикл постбакалаврського навчанн€ – «маг≥стратура» за денною та заочною формами навчанн€.

¬≥дпов≥дн≥сть осв≥тн≥х послуг ун≥верситету державним стандартам осв≥ти ≥ вимогам визначаЇтьс€ ћ≥н≥стерством осв≥ти ≥ науки, молод≥ та спорту ”крањни шл€хом л≥цензуванн€, ≥нспектуванн€ та акредитац≥њ.

ѕ≥сл€дипломна осв≥та – спец≥ал≥зоване вдосконаленн€ осв≥ти та профес≥йноњ п≥дготовки особи шл€хом поглибленн€, розширенн€ ≥ оновленн€ њњ профес≥йних знань, ум≥нь ≥ навичок або отриманн€ ≥ншоњ спец≥альност≥ на основ≥ здобутого ран≥ше осв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йного р≥вн€ та практичного досв≥ду.

ѕ≥сл€дипломна осв≥та створюЇ умови дл€ неперервност≥ та наступност≥ осв≥ти ≥ включаЇ:

переп≥дготовку – отриманн€ ≥ншоњ спец≥альност≥ на основ≥ здобутого ран≥ше осв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йного р≥вн€ та практичного досв≥ду;

стажуванн€ – набутт€ особою досв≥ду виконанн€ завдань та обов’€зк≥в певноњ спец≥альност≥.

ќсоба, €ка пройшла переп≥дготовку ≥ державну атестац≥ю, отримуЇ в≥дпов≥дний документ про вищу осв≥ту державного зразка.

«а р≥шенн€м ƒј  в≥д 30.06.2011 р. протокол є  88 ун≥верситету видано л≥ценз≥ю сер≥€ ј¬ є 585980, €ка засв≥дчуЇ право наданн€ осв≥тн≥х послуг, пов’€заних з одержанн€м вищоњ осв≥ти на р≥вн≥ квал≥ф≥кац≥йних вимог до молодшого спец≥ал≥ста, бакалавра, спец≥ал≥ста, маг≥стра (в тому числ≥ дл€ ≥ноземних громад€н).

ѕ≥дготовка фах≥вц≥в зд≥йснюЇтьс€ за:

- осв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йним р≥внем (ќ –) „Ѕакалавр” – з 58 напр€м≥в з л≥цензованим обс€гом за денною формою навчанн€ 4302 ос≥б, а заочною формою – 4440 ос≥б;

-  ќ – „—пец≥ал≥ст” – з 66 спец≥альностей з л≥цензованим обс€гом за денною формою навчанн€ 3461 ос≥б, а заочною формою – 3364 ос≥б;

- ќ – „ћаг≥стр” – з 63 спец≥альностей з л≥цензованим обс€гом за денною формою навчанн€ 1076 ос≥б та заочною формою – 879 ос≥б.

¬ ун≥верситет≥ акредитовано 64 спец≥альност≥, з них за р≥вн€ми акредитац≥њ:

≤V р≥вень – 57 (89 %);

≤≤≤ р≥вень – 4 (6,3 %);

≤≤ р≥вень – 3 (4,7 %).

 

Ќормативн≥ документи: ѕоложенн€ про орган≥зац≥ю навчального процесу в „ерн≥вецькому нац≥ональному ун≥верситет≥ ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича

© 1999- „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥м. ё. ‘едьковича.
¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ: webmasterЕH«@Д9$Шўchnu.edu.ua
Powered by Nova, ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬., ƒизайн: јнтонюк ј.ћ.

¬√ќ–”