Facebook Twitter Youtube


—тудрад≥о
Magna Carta Universitatum58012, ”крањна,
м. „ерн≥вц≥, вул.  оцюбинського 2

ѕриймальн€ ректора:
тел. +38(0372) 584810,
факс +38(0372) 552914
ел. пошта: rectorxq)Шшa@оќ7chnu.edu.ua

«агальний в≥дд≥л:
тел.: +38 (0372) 58-47-07,
+38 (0372) 52-70-29
факс: +38 (0372) 58-47-07
ел. пошта: officexq)Шшa@оќ7chnu.edu.ua

ѕриймальна ком≥с≥€:
тел.: +38 (0372) 58-47-11,
+38 (0372) 52-56-69
ел. пошта: admissionxq)Шшa@оќ7chnu.edu.ua

ќновлено
17-11-2017
17:18

ќсв≥тн€ д≥€льн≥сть

„ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича („Ќ”) Ї активним учасником реал≥зац≥њ завдань Ѕолонського процесу. ўе до набутт€ чинност≥ в ”крањн≥ положень Ѕолонськоњ декларац≥њ (травень 2005 року) „Ќ” одним ≥з перших став учасником педагог≥чного експерименту (2003-2004 н.р.).

« вересн€ 2005 року на основ≥ нормативних документ≥в ћќЌ ”крањни та р≥шенн€ ¬ченоњ ради ун≥верситету зд≥йснено перех≥д на кредитно-модульну систему орган≥зац≥њ навчального процесу за вс≥ма напр€мами п≥дготовки студент≥в ус≥х курс≥в.

ќсновне завданн€ ун≥верситету – п≥двищенн€ €кост≥ осв≥тн≥х послуг та забезпеченн€ њх в≥дпов≥дност≥ нац≥ональним, Ївропейським ≥ м≥жнародним фаховим стандартам ≥ вимогам Ѕолонського процесу.

Ўл€хи реал≥зац≥њ поставленого завданн€:

·                    зд≥йсненн€ модерн≥зац≥њ ун≥верситетськоњ осв≥ти в≥дпов≥дно до вимог часу й ≥нтеграц≥њ в Ївропейський осв≥тн≥й прост≥р;

·            удосконаленн€ ступеневоњ осв≥ти, реал≥зац≥€ Ївропейськоњ системи академ≥чних ступен≥в “бакалавр - маг≥стр” з урахуванн€м потреб ринку прац≥ й кожноњ особистост≥ та вимог Ѕолонського процесу;

·   в≥дкритт€ нових перспективних спец≥альностей й спец≥ал≥зац≥й, розширенн€ номенклатури спец≥альностей заочноњ (дистанц≥йноњ) осв≥ти;

· вдосконаленн€ процедури адаптац≥њ вар≥ативних складових програм п≥дготовки фах≥вц≥в з урахуванн€м потреб ринку прац≥ та запит≥в роботодавц≥в;

·     модерн≥зац≥€ курикулуму (навчальних план≥в, програм, зм≥сту навчанн€) ун≥верситету;

·     запровадженн€ в ун≥верситет≥ ≥нновац≥йних п≥дход≥в, форм, метод≥в ≥ засоб≥в навчанн€.

·      розширенн€ спектру послуг п≥дготовки до вступу в ун≥верситет;

·  проведенн€ мон≥торингу роботи факультет≥в, кафедр з питань орган≥зац≥њ навчального процесу з подальшим анал≥зом та встановленн€м рейтингу њх д≥€льност≥;

·  забезпеченн€ в≥дпов≥дност≥ осв≥тн≥х послуг державним стандартам ≥ Ївропейським вимогам до €кост≥ знань при входженн≥ в Їдиний осв≥тн≥й прост≥р;

· розробка маркетинговоњ стратег≥њ просуванн€ своњх осв≥тн≥х послуг на ринку прац≥, вивченн€ ситуац≥њ та узгодженн€ потреб цих ринк≥в: пошук соц≥альних партнер≥в, замовник≥в кадр≥в, створенн€ дл€ них системи осв≥ти дорослих;

·   продовженн€ мон≥торингу оц≥нки студентами, слухачами €кост≥ осв≥тн≥х послуг ун≥верситету.

·    вдосконаленн€ системного п≥дходу щодо рейтингу викладач≥в ун≥верситету та його врахуванн€ дл€ мотивац≥њ науково-педагог≥чного персоналу;

·    проведенн€ мон≥торингу формуванн€ контингенту та анал≥з в≥драхуванн€, переведенн€ та поновленн€ студент≥в;

_____________________________________________________________________________

Ќормативн≥ документи:  онцепц≥€ розвитку „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€  ‘едьковича

 

© 1999- „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥м. ё. ‘едьковича.
¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ: webmasterxq)Шшa@оќ7chnu.edu.ua
Powered by Nova, ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬., ƒизайн: јнтонюк ј.ћ.

¬√ќ–”