Facebook Instagram Youtube


interof


mediats
Міжнародний вокально-хоровий конкурс-фестиваль «Хай пісня скликає друзів»
Magna Carta Universitatum58012, Україна,
м. Чернівці, вул. Коцюбинського 2

58012, Ukraine,
Chernivtsi, 2, Kotsiubynsky str.

Приймальня ректора:
тел. +38(0372) 584810,
факс +38(0372) 552914
ел. пошта: rectorYЎ`@ь¤Нљ;chnu.edu.ua

Загальний відділ:
тел.: +38 (0372) 58-47-07,
+38 (0372) 52-70-29
факс: +38 (0372) 58-47-07
ел. пошта: officeYЎ`@ь¤Нљ;chnu.edu.ua

International office:
Tel.: +380372584856,
Tel.: +380372584706
E-mail: interofYЎ`@ь¤Нљ;chnu.edu.ua
assistant.admissionYЎ`@ь¤Нљ;chnu.edu.ua

Приймальна комісія:
тел.: +38 (0372) 58-47-11,
+38 (0372) 52-56-69
ел. пошта: admissionYЎ`@ь¤Нљ;chnu.edu.ua

Оновлено
20-04-2021
13:43

Освітня діяльність

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (ЧНУ) є активним учасником реалізації завдань Болонського процесу. Ще до набуття чинності в Україні положень Болонської декларації (травень 2005 року) ЧНУ одним із перших став учасником педагогічного експерименту (2003-2004 н.р.).

З вересня 2005 року на основі нормативних документів МОН України та рішення Вченої ради університету здійснено перехід на кредитно-модульну систему організації навчального процесу за всіма напрямами підготовки студентів усіх курсів.

Основне завдання університету – підвищення якості освітніх послуг та забезпечення їх відповідності національним, європейським і міжнародним фаховим стандартам і вимогам Болонського процесу.

Шляхи реалізації поставленого завдання:

·                    здійснення модернізації університетської освіти відповідно до вимог часу й інтеграції в європейський освітній простір;

·            удосконалення ступеневої освіти, реалізація європейської системи академічних ступенів “бакалавр - магістр” з урахуванням потреб ринку праці й кожної особистості та вимог Болонського процесу;

·   відкриття нових перспективних спеціальностей й спеціалізацій, розширення номенклатури спеціальностей заочної (дистанційної) освіти;

· вдосконалення процедури адаптації варіативних складових програм підготовки фахівців з урахуванням потреб ринку праці та запитів роботодавців;

·     модернізація курикулуму (навчальних планів, програм, змісту навчання) університету;

·     запровадження в університеті інноваційних підходів, форм, методів і засобів навчання.

·      розширення спектру послуг підготовки до вступу в університет;

·  проведення моніторингу роботи факультетів, кафедр з питань організації навчального процесу з подальшим аналізом та встановленням рейтингу їх діяльності;

·  забезпечення відповідності освітніх послуг державним стандартам і європейським вимогам до якості знань при входженні в єдиний освітній простір;

· розробка маркетингової стратегії просування своїх освітніх послуг на ринку праці, вивчення ситуації та узгодження потреб цих ринків: пошук соціальних партнерів, замовників кадрів, створення для них системи освіти дорослих;

·   продовження моніторингу оцінки студентами, слухачами якості освітніх послуг університету.

·    вдосконалення системного підходу щодо рейтингу викладачів університету та його врахування для мотивації науково-педагогічного персоналу;

·    проведення моніторингу формування контингенту та аналіз відрахування, переведення та поновлення студентів;

_____________________________________________________________________________

Нормативні документи: Концепція розвитку Чернівецького національного університету імені Юрія  Федьковича

 

© 1999- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.
Ваші зауваження, запитання та пропозиції: webmasterYЎ`@ь¤Нљ;chnu.edu.ua
Powered by Nova, Програмування: Крамар А.В., Дизайн: Антонюк А.М.

ВГОРУ