Facebook Instagram Youtube


interof


mediats
Міжнародний вокально-хоровий конкурс-фестиваль «Хай пісня скликає друзів»
Magna Carta Universitatum58012, Україна,
м. Чернівці, вул. Коцюбинського 2

58012, Ukraine,
Chernivtsi, 2, Kotsiubynsky str.

Приймальня ректора:
тел. +38(0372) 584810,
факс +38(0372) 552914
ел. пошта: rectorЬг…ЊP@iE}chnu.edu.ua

Загальний відділ:
тел.: +38 (0372) 58-47-07,
+38 (0372) 52-70-29
факс: +38 (0372) 58-47-07
ел. пошта: officeЬг…ЊP@iE}chnu.edu.ua

International office:
Tel.: +380372584856,
Tel.: +380372584706
E-mail: interofЬг…ЊP@iE}chnu.edu.ua
assistant.admissionЬг…ЊP@iE}chnu.edu.ua

Приймальна комісія:
тел.: +38 (0372) 58-47-11,
+38 (0372) 52-56-69
ел. пошта: admissionЬг…ЊP@iE}chnu.edu.ua

Оновлено
04-08-2020
10:35

Архів новин

Сторінки:
2019-08-28 15:31:31
Засідання Вченої ради 

1 вересня, о 12:00, після урочистої посвяти першокурсників, у Червоній залі відбудеться засідання Вченої ради Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

 

Порядок денний:

1. Обрання за конкурсом на посаду завідувача кафедри журналістики (Н.М. Яценюк).

2. Присвоєння вчених звань (Н.О. Якубовська).

3. Різне

3.1. Встановлення лімітів стипендіатів, які зараховані на перший рік навчання ступенів «бакалавра» та «магістра» (В.О. Балух).

3.2. Зміни у структурних підрозділах університету (Р.І. Петришин).

3.2.1. Передача функцій цивільного захисту з посадою фахівця з цивільного захисту до військово-облікового відділу та у зв’язку з цим перейменування військово-облікового відділу на відділ військового обліку, цивільного захисту та мобілізаційної роботи;

3.2.2. Ліквідація відділу внутрішнього аудиту;

3.2.3. Перейменування кафедри кримінального права і криміналістики юридичного факультету;

3.2.4. Зміни штатного розпису та реорганізація відділу аспірантури та докторантури;

3.2.5. Ліквідація кафедри «Управління проектами та безпеки підприємства» без скорочення штату з переведенням працівників на кафедру обліку і оподаткування факультету фінансів, підприємництва та обліку;

3.2.6. Ліквідація кафедри безпеки життєдіяльності без скорочення штату з переведенням працівників на кафедру фізичної реабілітації та ерготерапії факультету фізичної культури та здоров’я людини.

3.2.7. Перейменування кафедри фізичної реабілітації та ерготерапії на кафедру фізичної реабілітації, ерготерапії та безпеки життєдіяльності факультету фізичної культури та здоров’я людини.

3.3. Часткові зміни складу постійно діючих комісій Вченої ради Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Р.І. Петришин):

– перезатвердження складу комісії з начально-методичної роботи (голова комісії – О.В. Добржанський, новообрані члени комісії – Ю.Ю. Мосейчук, М.Г. Іванчук);

– перезатвердження складу комісії з питань академічної доброчесності, правових засад діяльності та регламенту (затвердження новообраного члена комісії).

3.4. Затвердження рішень комісії Вченої ради з навчально-методичної роботи (О.В. Добржанський).

3.5. Затвердження рішень Науково-технічної ради від 29.08.2019 року (протокол № 9) (П.М. Фочук):

3.5.1. Надання академічної відпустки:

Протасовій Світлані Олександрівні, аспірантці 3-го року денної форми навчання за державним замовленням зі спеціальності 035 Філологія кафедри української літератури зі спеціальності 035 Філологія, з 01 вересня  2019 року по 31 серпня 2020 року, у зв’язку з сімейними обставинами. Науковий керівник – проф. Бунчук Б.І.

– Кості Людмилі Михайлівні, аспірантці 3-го року денної форми навчання за державним замовленням зі спеціальності 081 Право кафедри публічного права, з 01 вересня 2019 року по 31 серпня 2020 року, у зв’язку з сімейними обставинами. Науковий керівник – д.ю.н. Гаврилюк Р.О.

3.5.2. Надання дозволу д.ю.н., доценту, зав. кафедри процесуального права Щербанюк О.В.  на здійснення наукового керівництва здобувачів вищої освіти ступеня «доктор філософії» понад 5 осіб, у зв’язку з академічною відпусткою аспірантки у зв’язку з відпусткою по догляду за дитиною.

3.5.3. Зміни до освітньо-наукової програми зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки.

3.6. Зарахування до докторантури терміном до 2-х років з 15.09.2019 р. по 14.09.2021 р. (І.А. Лопащук):

спеціальність 032 Історія та археологія

– Добржанського Сергія Олександровича, к.і.н., доцента кафедри історії України; науковий консультант – проф. Ботушанський В.М.

спеціальність 035 Філологія

«українська мова»

– Руснак Юлії Маноліївни, к.філол.н., доцента кафедри суспільних наук та українознавства ДВНЗ України «Буковинський державний медичний ун-т»; науковий консультант – проф. Кульбабська О.В.

«германські мови»

– Колісниченко Тетяни Вікторівни, к.філол.н., асистента кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів; науковий консультант – д.філол.н. Михайленко В.В.

спеціальність 052 Політологія

– Швидюка Сергія Мирославовича, к.політ.н., доцента кафедри політології та державного управління; науковий консультант – проф. Круглашов А.М.

3.7. Відкриття докторантури на географічному факультеті зі спеціальностей: 103 Науки про Землю, 106 Географія (І.А. Лопащук).

3.8. Визнання дипломів, виданих закладами вищої духовної освіти (Р.І. Петришин).

3.9. Внесення змін до річного кошторису та плану використання бюджетних коштів (Р.І. Петришин).

3.10. Рекомендації до друку з грифом «Рекомендовано Вченою радою ЧНУ імені Юрія Федьковича»:

– навчально-методичного посібника І.С. Макар, О.В, Любімової «Латинська мова для студентів факультету іноземних мов»;

– навчального практикуму О.О. Яскал, І.В. Яскала, І.А. Лопащук «Економіка та організація торгівлі»;

– монографії «Стохастичне моделювання та оптимізація однопродуктової макроекономіки зростання з урахуванням екологічного фактора при управлінні трудовими ресурсами» авторів В.В. Лазорика, М.В. Бойчука;

– навчально-методичного посібника Гаркавенко Н.В., Собкової С.І. «Соціальна психологія адитивної поведінки: Практичні завдання до курсу»;

– практикуму «Комерційна діяльність» авторів Буднікевич І.М., Черданцевої І.Г. та Бабух І.Б. 

 

  Назад
Сторінки:
Новини
© 1999- Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича.
Ваші зауваження, запитання та пропозиції: webmasterЬг…ЊP@iE}chnu.edu.ua
Powered by Nova, Програмування: Крамар А.В., Дизайн: Антонюк А.М.

ВГОРУ