Facebook Instagram Youtube


interof


mediats
Міжнародний вокально-хоровий конкурс-фестиваль «Хай пісня скликає друзів»
Magna Carta Universitatum58012, Україна,
м. Чернівці, вул. Коцюбинського 2

58012, Ukraine,
Chernivtsi, 2, Kotsiubynsky str.

Приймальня ректора:
тел. +38(0372) 584810,
факс +38(0372) 552914
ел. пошта: rectorхK@2Zфtchnu.edu.ua

Загальний відділ:
тел.: +38 (0372) 58-47-07,
+38 (0372) 52-70-29
факс: +38 (0372) 58-47-07
ел. пошта: officeхK@2Zфtchnu.edu.ua

International office:
Tel.: +380372584856,
Tel.: +380372584706
E-mail: interofхK@2Zфtchnu.edu.ua
assistant.admissionхK@2Zфtchnu.edu.ua

Приймальна комісія:
тел.: +38 (0372) 58-47-11,
+38 (0372) 52-56-69
ел. пошта: admissionхK@2Zфtchnu.edu.ua

Оновлено
16-04-2021
14:57

Архів

План роботи Вченої ради на 2009/2010 навчальний рік

План роботи Вченої ради на 2010/2011 навчальний рік

Рішення Вченої ради 2010

Рішення Вченої ради 2011

Рішення Вченої ради 2012

РІШЕННЯ

засідання Вченої ради

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

від 25.02.2010 р.

           Порядок денний:

СЛУХАЛИ:

1. Результати зимової екзаменаційної сесії.                                   (Петришин Р.І.)

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію про аналіз результатів зимової екзаменаційної сесії (2009-2010 н.р.) взяти до відома.

2. Провести контрольний замір залишкових знань студентів денної форми навчання (до 02.03.10 р. деканати факультетів).

3. Провести замір залишкових знань студентів з навчальних дисциплін, показник якості яких є вищим 75%. Результати контрольного заміру обговорити на Вченій раді факультетів. (Відповідальні: деканати факультетів).

4. Результати сесій  студентів заочної форми навчання  аналізувати за формою У-5-10 та подавати у навчальний відділ, НМЛ на паперових та електронних носіях (деканати факультетів).

5. Після закінчення сесії провести анонімне анкетування студентів з метою виявлення об’єктивності оцінювання їх знань (декани факультетів, перший проректор).

  РІШЕННЯ

засідання Вченої ради

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

від 27.05.2010 р. 

                                                Порядок денний:

СЛУХАЛИ:

1. Про гуманітарну та виховну роботу в університеті.     (Марусик Т.В.)

УХВАЛИЛИ:

1. Роботу з питань гуманітарної освіти та виховання за звітний період вважати задовільною. Інформацію взяти до уваги.

2. Активізувати індивідуальну роботу кураторів академгруп та органів студентського самоврядування  університету щодо підтримки найбільш уразливих категорій  студентства (пільговики). (Проректор, заступники деканів, В. Олексюк).

3. Продовжити роботу у напрямі вивчення умов функціонування закладів громадського харчування у навчальних корпусах та гуртожитках (їдальні, буфети) з метою подальшого покращення у  відповідності із загально визначеними нормами (ректорат, студентський профком та парламент).

4. Забезпечити діяльність Студентського центру та студентського Клубу творчої молоді «Контакт» у контексті  індивідуальних запитів та інтересів студентства (відділ).

СЛУХАЛИ:

2. Інформацію проректора з наукової роботи Ушенка О.Г. про підсумки студентської наукової конференції ЧНУ.   (Інформація додається).

УХВАЛИЛИ:

1. Розробити положення про конкурс студентських наукових робіт. (Проректор з наукової роботи Ушенко О.Г.)

2. Розробити по 5 магістерських програм на кожному факультеті. (Перший проректор Петришин Р.І.)

3. Організувати міжнародні наукові товариства. (Проректор з міжнародних відносин Лопатинський Ю.М.)

4. Розробити систему матеріальних заохочень керівників і виконавців студентських наукових робіт. (Проректор з економічних питань – головний бухгалтер Марут С.Г.)

5. Кращих магістрів посилати за кордон (декан факультетів, проректор з наукової роботи.

РІШЕННЯ

засідання Вченої ради

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

від 23 вересня  2010 року

                                                Порядок денний:

СЛУХАЛИ:

2. Аналіз результатів роботи ДЕК та підсумки успішності студентів за 2009/10 н.р.   (Іванчук М.Г.)

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію про якість підготовки фахівців за 2009-2010 н.р. взяти до уваги.

2. Провести розширене засідання вчених рад факультетів з порядком денним: «Аналіз якості підготовки фахівців факультету за 2009-2010 н.р.» (вересень-жовтень 2010 р. Відповідальні – декани факультетів).

3. Провести замір залишкових знань студентів за результатами літньої сесії. Про результати доповісти на ректораті та обговорити на  засіданні метод ради. (Вересень-жовтень. Декани доповідають першому проректору.)

4. Узагальнені рекомендації голів ДЕК за 2009-2010 н.р. взяти до виконання. (Відповідальні декан факультетів та завідуючі кафедрою.)

 РІШЕННЯ

засідання Вченої ради

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

від 28   жовтня  2010 року

                                               Порядок денний:

СЛУХАЛИ:

1.  Про результати комплексного моніторингу підготовки фахівців на факультеті комп’ютерних наук.            (Іванчук М.Г., Сопронюк Ф.О.)       

УХВАЛИЛИ:

1. З метою забезпечення  якісної підготовки кадрів активізувати захист не менше 3 кандидатських дисертацій (Олар Р., Рогов Р., Воропаєва С.) та одної докторської дисертації (Воробець Г.).(2010-2011 рр. Декан, зав. кафедри).

2. Про розподілі педагогічного навантаження врахувати науковий потенціал кафедр та дотримуватись вимог щодо кількості лекційних годин (250) та навчальних дисциплін (4) на одного викладача.(Постійно, зав. кафедрами.)

3. З метою інтенсифікації наукової роботи на факультеті забезпечити:

а) роботу наукового факультетського семінару (1 раз на місяць);

б) практикувати звіти викладачів про наукову роботу на вченій раді факультету (2 рази в семестр).                                    (Декан, зав. кафедрами)

4. Завершити підготовку навчально-методичних комплексів дисциплін та активізувати роботу щодо створення електронної бази навчально-методичного забезпечення. Результати виконаної роботи заслухати на засіданні вченої ради факультету.                                                      (Грудень  2010 р., декан, голови методичних комісій кафедр.)

5. Про роботу органів студентського самоврядування факультету інформувати на засіданні ради університету з питань гуманітарної освіти та виховання(Березень 2011р., заступник декана з навчально-виховної роботи факультету).

6. Методичній раді факультету проаналізувати забезпеченість навчальних дисциплін необхідною літературою. Домагатися систематичного оновлення підручників з комп’ютерних  дисциплін. (Постійно. Голова методичної ради факультету.)

РІШЕННЯ

засідання Вченої ради

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

від 2 грудня  2010 року

                                                Порядок денний:

СЛУХАЛИ:

1. Про результати комплексного моніторингу підготовки фахівців на фізичному факультеті.                        (Марченко М.М., Гуцул І.В.)

УХВАЛИЛИ:

1.Деканату фізичного факультету систематично здійснювати контроль за якістю знань студентів та об’єктивністю оцінювання. Результати контролю обговорювати на засіданнях вчених та методичних рад факультету, засіданнях кафедр не рідше трьох  раз у семестр. (Відповідальні: деканат факультету, завідувачі кафедр).

2. На усунення виявлених недоліків за результатами проведеного моніторингу розробити заходи і доповісти Вченій раді університету в лютому 2011 року. (Відповідальний: декан факультету).

а) з метою покращення якості підготовки фахівців та створення баз для перепідготовки вчителів фізики відповідно до вимог обладнати лабораторію методики викладання фізики в ЗНЗ;

б) забезпечити підготовку та подання студентських наукових проектів на конкурси;

в) активізувати роботу по залученню до вступу на фізичний факультет випускників шкіл, а також споріднених технікумів і коледжів.

3. Клопотати перед ректоратом про виділення 300 тис. грн. для покращення навчальних лабораторій та автоматизації лабораторних занять на протязі року.

                                                                                              (Відповідальний: ректорат).

4. Заслухати на Вченій раді університету про виконання заходів в грудні 2011 року.                                                                        (Відповідальний: декан факультету).

 РІШЕННЯ

засідання Вченої ради

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

від 24.02.2011 р.

                                                 Порядок денний:

СЛУХАЛИ:

1. Звіти першого проректора Петришина Р.І. і зав. науково-методичною лабораторією моніторингу якості підготовки фахівців Іванчук М.Г. УХВАЛИЛИ:

Вчена рада прийняла рішення не занижувати оцінки студентам, а підняти на високий рівень вимоги до якості лекцій, практичних, семінарських та лабораторних занять і, як наслідок цього, до якості       знань студентів. тільки в такому випадку наш університет матиме перспективу свого розвитку, бо саме якість знань, а не кількість випускників, визначатиме його рейтинг серед інших вузів держави.

1. Інформацію про результати сесії взяти до відома.

2. Провести контрольні зрізи, в першу чергу із дисциплін з високими та низькими відсотками якості та успішності знань студентів (з тих предметів, де якість більша 80% контрольні зрізи провести навчально-методичному управлінню.) Результати заслухати та обговорити з відповідним прийняттям рішень на вчених радах факультетів, ректораті, нараді деканів.

(До 10.03.11 р. Відповідальні: декани факультетів, навчально-методичне управління).

3. Провести анкетування студентами всіх викладачів, які приймали екзамени в зимову сесію.

(До 15.03.11 р. Відповідальні: соціологічна лабораторія, перший проректор.)

 РІШЕННЯ
засідання Вченої ради

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

від 31.03.2011 р.

                                                      Порядок денний:

СЛУХАЛИ:

1. Про результати комплексного моніторингу підготовки фахівців на філологічному факультеті (2006 – 2010 р.).            (Іванчук М.Г., Бунчук Б.І.)

УХВАЛИЛИ:

1. З метою приведення у відповідність до ліцензійно-акредитаційних вимог кадрового забезпечення навчального процесу, покращити роботу на окремих кафедрах із захисту кандидатських та докторських дисертацій.

(до 2013 року, відповідальні: завідувачі кафедр, декан)

2.  При плануванні посилити контроль за розподілом навчального навантаження з урахуванням наукового потенціалу кафедр.

(протягом року, відповідальні: завідувачі кафедр, декан)

3. Забезпечувати своєчасне виконання плану проходження стажування та підвищення кваліфікації викладачами.

(протягом року, відповідальні завідувачі кафедр)

4. Для забезпечення зв’язку науки з навчально-виховним процесом необхідно активізувати роботу по підготовці підручників та посібників з грифом МОНУ та розробки навчальних програм дисциплін за рекомендацією МОН України.

(відповідно плану, відповідальні: завідувачі кафедр, голови методкомісій).

5. Оновити комп'ютерний парк факультету, зокрема комп'ютерний клас технікою нового покоління.

(відповідно плану державної закупівлі університету)

6. З метою збалансування всіх сфер діяльності інтенсифікувати контакти з південними та східними регіонами України в плані обміну студентами та викладачами, поглиблювати взаємодію між факультетами та кафедри, зокрема гуманітарного, суспільного характеру шляхом проведення спільних наукових конференцій. (Протягом року, декан, завідувачі кафедр)

 

СЛУХАЛИ:

2. Про стан матеріально-технічної бази університету та виконання Колективного договору 2010 р.            

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити звіт про виконання Колективного договору за 2010 рік.

2. п. 4.3. Колективного договору викласти у редакції:

Забезпечити пожежну безпеку навчальних і виробничих приміщень,  виконання вимог техногенної безпеки, оснащення  необхідним інвентарем, схемами евакуації. Проводити інструктажі з питана пожежної та техногенної безпеки.

3. Затвердити Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, аваріям і пожежам в Чернівецькому національному університету імені Юрія Федьковича за 2010 рік.

 РІШЕННЯ

 

засідання Вченої ради

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

від 28.04.2011 р.

                                              

СЛУХАЛИ:

1. Про результати комплексного моніторингу підготовки фахівців на  юридичному факультеті (2006 – 2010 р.).                       

(Добржанський О.В., Пацурківський П.С.)

УХВАЛИЛИ:

1. З метою приведення у відповідність до ліцензійно-акредитаційних вимог кадрового забезпечення навчального процесу покращити роботу із захисту кандидатських і докторських дисертацій (до 2013 року, відповідальні: зав. кафедрами, декан).

2. При плануванні посилити контроль за розподілом навчального  навантаження з урахуванням наукового потенціалу кафедр (протягом року, відповідальні: зав. кафедрами, декан).

3. Завідувачам кафедрами забезпечити наявність плану проходження стажування, підвищення кваліфікації у провідних вузах України та дотримуватись їх викладачами (протягом року, відповідальні завідувачі кафедр.)

4. Для забезпечення зв’язку науки з навчально-виховним процесом  активізувати роботу з підготовки підручників та посібників з грифом МОНУ та розробки навчальних програм дисциплін за рекомендацією МОН України (відповідно плану, відповідальні: зав. кафедрами, голови методкомісій).

5. Започаткувати роботу на факультеті по організації наукових досліджень за рахунок грантів (протягом року, декан, завідувачі кафедрами).

6. Покращити роботу щодо розвитку міжнародних зв’язків.

 

СЛУХАЛИ:

2. Про стан і завдання міжнародної діяльності університету. 

(Лопатинський Ю.М.)

УХВАЛИЛИ:

1. Рівень міжнародної діяльності визнати задовільним.

2. Продовжити роботу щодо підвищенню рівня міжнародних академічних обмінів студентів, насамперед, магістрантів та аспірантів.

3. Розглянути перспективи запровадження навчальних програм іноземними мовами.

СЛУХАЛИ:

3. Інформацію про оцінку роботи викладачів за результатами  анкетування студентів.                                                                                              (Петришин Р.І.)                          

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію взяти до відома.

2. У травні на вчених радах  факультетів оприлюднити інформацію про результати анкетування і запропонувати шляхи роботи з молодими викладачами для покращення педагогічної майстерності.

3. Провести нове анкетування за результатами літньої сесії (в першу чергу тих викладачів, які не були анкетовані за результатами зимової сесії).

                                                                                                                                                                  РІШЕННЯ

засідання Вченої ради

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

від 02.06.2011 року

                                        

Порядок денний:

СЛУХАЛИ:

Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи з питань навчально-виховного процесу Марусик Т.В. „Про гуманітарну та виховну роботу в університеті.”     

УХВАЛИЛИ:

   1.Роботу з гуманітаризації навчально-виховного процесу за звітний період вважати задовільною. Інформацію взяти до  відома.

   2. Провести моніторинг наявності і змісту необхідної документації із організаційно-виховного напряму ( вересень-жовтень 2011, проректор. відділ).

   3.Активізувати роботу кураторів академічних груп щодо вивчення індивідуальних особливостей студентів. посилити роботу постійно діючих семінарів-практикумів кураторів академгруп ( декани, заступники деканів факультетів ).

  РІШЕННЯ

засідання вченої ради

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

від 22.09.2011 року

 

Порядок денний:

СЛУХАЛИ:

1. Інформацію першого проректора Петришина Р.І. про набір студентів у 2011 році.

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію взяти до відома.

2. На Вчених радах всіх факультетів провести глибокий  аналіз результатів набору у 2011 році і обговорити проект Умов прийому у вузи України на 2012 рік.

3. Деканам факультетів скласти програму агітаційної  роботи для вступу 2012 року і розпочати цю роботу з жовтня 2011 року.

4. Роботу приймальної комісії у 2011 році в цілому вважати задовільною.

СЛУХАЛИ:

2. Інформацію зав. науково-методичним центром моніторингу та забезпечення якості підготовки фахівців  Іванчук М.Г. про  аналіз якості підготовки фахівців університету за  2010-2011 роки.

УХВАЛИЛИ:

  1. Інформацію про якість підготовки фахівців за 2010-2011  н.р. взяти до відома.
  2. Провести розширене засідання вчених рад факультетів  з порядком денним: «Аналіз якості підготовки фахівців факультету за 2010-2011 н.р.»                             (Вересень-жовтень 2011 р. Відповідальні: декан факультетів).
  3. Узагальнені рекомендації голів ДЕК за 2010-2011 н.р. взяти до виконання.      (Відповідальні: декани факультетів та завідувачі кафедр).

                                                                                                                                                                   РІШЕННЯ

засідання Вченої ради

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

від 27.10.2011 року

Порядок денний:

СЛУХАЛИ:

1.      Інформацію завідуючої науково-методичним центром моніторингу та забезпечення якості підготовки фахівців Іванчук М.Г. про результати комплексної перевірки кадрового потенціалу, навчально-методичної та наукової  роботи на факультеті іноземних мов.

УХВАЛИЛИ:

1. З метою приведення у відповідність до ліцензійно-акредитаційних вимог якісного  кадрового складу забезпечити виконання перспективного плану із захисту кандидатських дисертацій (19):

- кафедра англійської мови – 4;

-  кафедра романської філології та перекладу – 2;

-  кафедра теорії та практики перекладу – 3;

-  кафедра іноземних мов для гуманітарних ф-тів – 5;

-  кафедра іноземних мов для природничих ф-тів – 5;

            та докторських дисертацій (9):

-          кафедра англійської мови – 1;

-          кафедра германського, загального та порівняльного мовознавства – 3;

-          кафедра романської  філології – 1;

-          кафедра теорії та практики перекладу – 1;

-          кафедра іноземних мов для гуманітарних ф-тів – 1;

-          кафедра іноземних мов для природничих ф-тів -  2;

та у розрізі кафедр активізувати роботу з молодими асистентами щодо визначення ними подальшої наукової роботи, затвердження тем наукового дослідження.

                                         (до 2015 року, відповідальні: зав. кафедрами, декан)

2.      Завідувачам кафедр при плануванні навчального навантаження посилити контроль за його  розподілом з урахуванням наукового, кадрового потенціалу.

3.      Забезпечити виконання плану проходження стажування й підвищення кваліфікації викладачами та своєчасне оформлення звітної документації.

                                                              (протягом року, відповідальні: зав. кафедрами).

4.      З метою якісного методичного забезпечення викладання дисциплін:

-          активізувати роботу з підготовки підручників та посібників з грифом університету та з грифом МОНМСУ;

-          домагатися наповнюваності НМК дисциплін, як на паперових, так і на електронних носіях.

Звіти про результати виконаної роботи систематично заслуховувати на Вченій та методичній раді факультету.

                  (1 раз у семестр, відповідальні: зав. кафедрами, голови метод комісій).

5. Доукомлектувати комп’ютерний парк факультету, зокрема комп’ютерний клас технікою нового покоління.

            (відповідно плану державної закупівлі університету, відповідальні: декан)

6.      Розширити географію співпраці факультету із закордонними партнерами.

      (відповідальні: декан, зав. кафедрами, заст. декана з науково-дослідної роботи).

7.      Активізувати участь студентів факультету і Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах.

               (відповідальні: зав. кафедрами, заст. декана з навчально-методичної роботи).

8.      Організувати роботу з підготовки та подання державних і міжнародних грантових програм, проектів.

               (відповідальні: зав. кафедрами, заст. декана з науково-дослідної роботи).

 СЛУХАЛИ:

2.Інформацію начальника відділу кадрів Н.М. Яценюк про працевлаштування випускників університету за 2011 рік.

УХВАЛИЛИ:

1.      Інформацію про працевлаштування взяти до відома.

2.      Відповідальним за розподіл на факультетах вжити заходів щодо сприяння у працевлаштуванні  випускників, підготовка яких здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

3.      Інформацію про працевлаштування випускників надавати в розрізі напрямів підготовки.

РІШЕННЯ

засідання Вченої ради

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

від 24.11.2011 року

 

Порядок денний:

СЛУХАЛИ:

1. Аналіз результатів комплексної перевірки кадрового потенціалу,  навчально-методичної та наукової роботи на факультеті прикладної математики.

                                                                                  (Ангельський О.В., Черевко І.М.)

УХВАЛИЛИ:

  1. Оцінити роботу деканату, кафедр ФПМ за звітний період як задовільну.
  2. Вважати першочерговими для розв’язання такі основні завдання ФПМ:

2.1 У підготовці науково-педагогічних  кадрів та науково дослідній роботі

1.      Деканату та кафедрам прикладної математики та математичного моделювання запланувати підготовку  до 2014 року не менше трьох кандидатів наук за напрямами „Прикладна математика” та „Інформатика” ( відповідальні декан ФПМ, завідувачі кафедр).

2.      Деканату та кафедрам факультету забезпечити підготовку і подання у 2012-2013 роках наукових проектів на міжнародні грантові програми та конкурси. Завідувачам кафедр факультету добитися збільшення кількості публікацій в міжнародних та українських журналах. Особливу увагу звернути на рейтингові журнали (відповідальні декан ФПМ, завідувачі кафедр).

          2.2 У навчально - виховній, методичній та організаційній роботі 

  1. Кафедрі  диференціальних рівнянь та кафедрі математичного аналізу в плані роботи кафедр на 2012 рік передбачити підготовку підручників та навчальних посібників з грифом МОНМСУ (відповідальні завідувачі кафедр).
  2. Завідувачам кафедр взяти на контроль роботу по наповненню електронних ресурсів навчальних дисциплін та їх активації: до 30  червня 2012 року 1 курс на викладача (відповідальні  завідувачі кафедр).
  3. Ректорату університету разом з деканатом ФПМ знайти можливість модернізувати та оновити у 2012 році комп’ютерну техніку на факультеті. Для забезпечення навчального процесу придбати мультимедійну дошку та 2-3 мультимедійні проектори (відповідальні ректорат, декан ФПМ).

РІШЕННЯ

засідання Вченої ради

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

від 22.12.2011 року

 

Порядок денний:

СЛУХАЛИ:

1.Звіт ректора університету,  Мельничука С.В., про роботу у 2011 році.         

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію взяти до відома.

2. Оцінити роботу ректора за 2011 рік   задовільно.

 

 

 

 

 

© 1999- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.
Ваші зауваження, запитання та пропозиції: webmasterхK@2Zфtchnu.edu.ua
Powered by Nova, Програмування: Крамар А.В., Дизайн: Антонюк А.М.

ВГОРУ