Facebook Instagram Youtube


interof


mediats
Міжнародний вокально-хоровий конкурс-фестиваль «Хай пісня скликає друзів»
Magna Carta Universitatum58012, Україна,
м. Чернівці, вул. Коцюбинського 2

58012, Ukraine,
Chernivtsi, 2, Kotsiubynsky str.

Приймальня ректора:
тел. +38(0372) 584810,
факс +38(0372) 552914
ел. пошта: rector6Д№щ?@3Гh[¶Vchnu.edu.ua

Загальний відділ:
тел.: +38 (0372) 58-47-07,
+38 (0372) 52-70-29
факс: +38 (0372) 58-47-07
ел. пошта: office6Д№щ?@3Гh[¶Vchnu.edu.ua

International office:
Tel.: +380372584856,
Tel.: +380372584706
E-mail: interof6Д№щ?@3Гh[¶Vchnu.edu.ua
assistant.admission6Д№щ?@3Гh[¶Vchnu.edu.ua

Приймальна комісія:
тел.: +38 (0372) 58-47-11,
+38 (0372) 52-56-69
ел. пошта: admission6Д№щ?@3Гh[¶Vchnu.edu.ua

Оновлено
12-04-2021
14:15

СТУДМІСТЕЧКО

 

 

Діяльність

Студмістечко Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича ‒ підрозділ університету, що створений  для необхідних соціальних умов  проживання, підготовки до занять, відпочинку, змістовного дозвілля та творчого розвитку студентів.

Основні вимоги щодо організації життєдіяльності у студентських гуртожитках університету відображені у «Положенні про студентське містечко Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича» та «Правилах внутрішнього розпорядку у студентських гуртожитках Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича».

Студентські гуртожитки призначені для мешкання іногородніх студентів та аспірантів, які потребують житла на період навчання.

Студмістечко виконує такі основні функції:

 • утримує приміщення гуртожитків у відповідності зі встановленими санітарними нормами;
 • укомплектовує гуртожитки меблями, обладнанням, білизною та іншим інвентарем згідно з чинними «Типовими нормами обладнання гуртожитків меблями та іншим інвентарем»;
 • забезпечує працівників необхідним обладнанням, інвентарем, інструментом і матеріалами для проведення робіт з обслуговування та прибирання гуртожитків і прилеглої території;
 • своєчасно проводить ремонт гуртожитків, інвентарю, обладнання та прибирання гуртожитків і прилеглої території;
 • надає мешканцям гуртожитку необхідні  комунально-побутові послуги, приміщення для самостійного навчання, і проведення культурно-масових і спортивних заходів;
 • переселяє в ізолятори в разі потреби при гострих захворюваннях і відсутності можливості госпіталізувати хворих мешканців гуртожитків;
 • укомплектовує штати гуртожитків обслуговуючим персоналом у встановленому порядку;
 • сприяє органам студентського самоврядування та первинній профспілковій організації студентів у проведенні інформаційної, виховної, культурно-масової та спортивної роботи у студмістечку;
 • сприяє комітету рад та студентським радам факультетів у розвитку студентського самоврядування з питань праці, побуту і відпочинку мешканців;
 • здійснює заходи щодо покращення житлових і культурно-побутових умов у гуртожитку, своєчасно вживає заходи з реалізації пропозицій мешканців, інформує їх про прийняті рішення та їх виконання;
 • забезпечує необхідний тепловий режим у всіх приміщеннях у відповідності зі встановленими нормами комфортності.

 

 

Працівники

 

КИРИЛЮК Микола Васильович

Посада: директор студмістечка

Сфера діяльності: здійснює загальне керівництво, організовує діяльність служб, координує роботу щодо забезпечення належних соціально-побутових умов. Спільно з деканатами, органами студентського самоврядування та головою профкому студентів вирішує питання, пов’язані з порушенням правил внутрішнього розпорядку та Договору на проживання у гуртожитках.

Контактна інформація
Тел.: +38 (0372) 3-52-64
Факс: +38 (0372)58-47-32, +38 (0372)58-47-07 
Адреса: вул. Стасюка, 4-б.

 

ЛОПУШИНСЬКА Галина Ярославівна

Посада: заступник директора студмістечка з виховної роботи

Сфера діяльності: спільно з головою профкому студентів, головами студентських рад та парламентських груп факультетів забезпечує організацію відпочинку, змістовного дозвілля студентів, проведення культурних і спортивних заходів гуртожитках, координує діяльність органів студентського самоврядування, молодіжних організацій та гуртків, студентської соціальної служби, що діють на базі студмістечка. Забезпечує превентивну роботу щодо поширення шкідливих звичок.

Контактна інформація
Тел.: +38 (0372) 3-52-64
Факс: +38 (0372)58-47-32, +38 (0372)58-47-07 
Адреса: вул. Стасюка 4-б.

 

ГАРАСИМ Василь Іванович

Посада: заступник директора з експлуатації

Сфера роботи: проведення технічного нагляду за будівництвом та ремонтом    будівель і споруд, які передані у ведення студмістечка, розробляє плани поточних та капітальних ремонтів будівель студмістечка, складає та подає у відділ постачання річні,квартальні та місячні заявки на матеріали, інструмент, обладнання; госптовари, необхідні для виконання планів ремонту та для експлуатаційних потреб, складає звіти про хід виконання капітальних та поточних ремонтів.

Контактна інформація
Тел..: +38 (0372) 3-52-64
Факс: +38 (0372)58-47-32, +38 (0372)58-47-07
Адреса: вул. Стасюка 4-б.

 

ЗАПАРАНЮК Лариса Василівна

Посада: технік

Сфера діяльності: керує виробничою діяльністю робітників РЕС студмістечка, складає наряди робітникам на виконані ними роботи, веде табельний звіт виходу на роботу підпорядкованого персоналу, щоденно здійснює технічний огляд усіх приміщень, обладнання, інструментарію, робить щоденні контрольні обходи об’єктів з метою оперативного вживання заходів для забезпечення нормальної експлуатації будівель, розробляє перспективні плани ремонту гуртожитків та покращення благоустрою території студмістечка.

Контактна інформація
Тел.: +38 (0372) 3-52-64, +38 (0372) 52-63-56
Факс: +38 (0372)58-47-32, +38 (0372)58-47-07
Адреса: вул. Стасюка 4-б.

 

ЄРМАКОВА Ганна Йосипівна

Посада: завідувач гуртожитку №1

Сфера діяльності: здійснює поселення у гуртожиток згідно з наказом по університету та ознайомлює студентів з «Положенням про студмістечко ЧНУ», «Правилами внутрішнього розпорядку у студентських гуртожитках», надає мешканцям необхідне обладнання і інвентар  у відповідності до Типових норм, правил техніки безпеки та пожежної безпеки, оформляє договір на проживання, виселяє студентів, які за наказом ректора позбавлені права на проживання у гуртожитку, веде облік зауважень і пропозицій мешканців з утримання гуртожитку та покращення житлово-побутових умов, стежить за виконання заходів щодо водо- та енергозбереження, забезпечує чистоту і порядок у гуртожитку та прилеглій до нього території.

Контактна інформація
Тел.: +38 (0372) 3-43-80, +38 (0372) 51-51-85
Факс: +38 (0372)58-47-32, +38 (0372)58-47-07
Адреса: вул. Стасюка,2

 

КОЗМИЧ Ольга Денисівна

Посада: завідувач гуртожитку №2

Сфера діяльності: здійснює поселення у гуртожиток згідно з  наказом по університету та ознайомлює студентів з «Положенням про студмістечко ЧНУ», «Правилами внутрішнього розпорядку у студентських гуртожитках», надає мешканцям необхідне обладнання і інвентар  у відповідності до Типових норм, правил техніки безпеки та пожежної безпеки, оформляє договір на проживання, виселяє студентів, які за наказом ректора позбавлені права на проживання у гуртожитку, веде облік зауважень і пропозицій мешканців з утримання гуртожитку та покращення житлово-побутових умов, стежить за виконання заходів щодо водо- та енергозбереження, забезпечує чистоту і порядок у гуртожитку та прилеглій до нього території.

Контактна інформація
Тел.: +38 (0372) 3-70-12, +38 (0372) 51-82-25
Факс: +38 (0372)58-47-32, +38 (0372)58-47-07
Адреса: вул. Стасюка,2а

 

ПАНЧУК Валентина Іллівна

Посада: завідувач гуртожитку №3

Сфера діяльності: здійснює поселення у гуртожиток згідно з наказом по університету та ознайомлює студентів з «Положенням про студмістечко ЧНУ», «Правилами внутрішнього розпорядку у студентських гуртожитках», надає мешканцям необхідне обладнання і інвентар  у відповідності до Типових норм, правил техніки безпеки та пожежної безпеки, оформляє договір на проживання, виселяє студентів, які за наказом ректора позбавлені права на проживання у гуртожитку, веде облік зауважень і пропозицій мешканців з утримання гуртожитку та покращення житлово-побутових умов, стежить за виконання заходів щодо водо- та енергозбереження, забезпечує чистоту і порядок у гуртожитку та прилеглій до нього території.

Контактна інформація
Тел.: +38 (0372) 3-7 0-12, +38 (0372) 57-17-98
Факс: +38 (0372)58-47-32, +38 (0372)58-47-07
Адреса: вул. Стасюка,4

 

ДАРАБАШ Пелагея Пилипівна

Посада: завідувач гуртожитку №4

Сфера діяльності: здійснює поселення у гуртожиток згідно з наказом по університету та ознайомлює студентів з «Положенням про студмістечко ЧНУ», «Правилами внутрішнього розпорядку у студентських гуртожитках», надає мешканцям необхідне обладнання і інвентар  у відповідності з Типовими нормами, правилами техніки безпеки та пожежної безпеки, оформляє договір на проживання, виселяє студентів, які за наказом ректора позбавлені права на проживання у гуртожитку, веде облік зауважень і пропозицій мешканців з утримання гуртожитку та покращення житлово-побутових умов, стежить за виконання заходів щодо водо- та енергозбереження, забезпечує чистоту і порядок у гуртожитку та прилеглій до нього території.

Контактна інформація
Тел.: +38 (0372) 3-11-85, +38 (0372) 4-17-87
Факс: +38 (0372)58-47-32, +38 (0372)58-47-07
Адреса: вул. Стасюка,4а

 

КАРП Тетяна Петрівна

Посада: завідувач гуртожитку №5

Сфера діяльності: здійснює поселення у гуртожиток згідно з наказом по університету та ознайомлює студентів з «Положенням про студмістечко ЧНУ», «Правилами внутрішнього розпорядку у студентських гуртожитках», надає мешканцям необхідне обладнання і інвентар  у відповідності до Типових норм, правил техніки безпеки та пожежної безпеки, оформляє договір на проживання, виселяє студентів, які за наказом ректора позбавлені права на проживання у гуртожитку, веде облік зауважень і пропозицій мешканців з утримання гуртожитку та покращення житлово-побутових умов, стежить за виконання заходів щодо водо- та енергозбереження, забезпечує чистоту і порядок у гуртожитку та прилеглій до нього території.

Контактна інформація
Тел.: +38 (0372) 3-11-85, +38 (0372) 54-83-40 
Факс: +38 (0372)58-47-32, +38 (0372)58-47-07
Адреса: вул. Стасюка,4б

 

ТУРКО Світлана Павлівна

Посада: завідувач гуртожитку №6

Сфера діяльності: здійснює поселення у гуртожиток згідно з наказом по університету та ознайомлює студентів з «Положенням про студмістечко ЧНУ», «Правилами внутрішнього розпорядку у студентських гуртожитках», надає мешканцям необхідне обладнання і інвентар  у відповідності до Типових норм, правил техніки безпеки та пожежної безпеки, оформляє договір на проживання, виселяє студентів, які за наказом ректора позбавлені права на проживання у гуртожитку, веде облік зауважень і пропозицій мешканців з утримання гуртожитку та покращення житлово-побутових умов, стежить за виконання заходів щодо водо- та енергозбереження, забезпечує чистоту і порядок у гуртожитку та прилеглій до нього території.

Контактна інформація
Тел.: +38 (0372) 3-11-85, +38 (0372) 52-03-86
Факс: +38 (0372)58-47-32, +38 (0372)58-47-07
Адреса: вул. Стасюка,4в

 

ТУРИК Людмила Костянтинівна

Посада: завідувач гуртожитку №7

Сфера діяльності: здійснює поселення у гуртожиток згідно з наказом по університету та ознайомлює студентів з «Положенням про студмістечко ЧНУ», «Правилами внутрішнього розпорядку у студентських гуртожитках», надає мешканцям необхідне обладнання і інвентар  у відповідності до Типових нормами, правил техніки безпеки та пожежної безпеки, оформляє договір на проживання, виселяє студентів, які за наказом ректора позбавлені права на проживання у гуртожитку, веде облік зауважень і пропозицій мешканців з утримання гуртожитку та покращення житлово-побутових умов, стежить за виконання заходів щодо водо- та енергозбереження, забезпечує чистоту і порядок у гуртожитку та прилеглій до нього території.

Контактна інформація
Тел.: +38 (0372) 54-69-59, +38 (0372) 59-38-47
Факс: +38 (0372)58-47-32, +38 (0372)58-47-07
Адреса: вул. Канівська, 50
© 1999- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.
Ваші зауваження, запитання та пропозиції: webmaster6Д№щ?@3Гh[¶Vchnu.edu.ua
Powered by Nova, Програмування: Крамар А.В., Дизайн: Антонюк А.М.

ВГОРУ