Facebook Instagram Youtube


interof


mediats
Міжнародний вокально-хоровий конкурс-фестиваль «Хай пісня скликає друзів»
Magna Carta Universitatum58012, Україна,
м. Чернівці, вул. Коцюбинського 2

58012, Ukraine,
Chernivtsi, 2, Kotsiubynsky str.

Приймальня ректора:
тел. +38(0372) 584810,
факс +38(0372) 552914
ел. пошта: rectorG·х@O).ьМchnu.edu.ua

Загальний відділ:
тел.: +38 (0372) 58-47-07,
+38 (0372) 52-70-29
факс: +38 (0372) 58-47-07
ел. пошта: officeG·х@O).ьМchnu.edu.ua

International office:
Tel.: +380372584856,
Tel.: +380372584706
E-mail: interofG·х@O).ьМchnu.edu.ua
assistant.admissionG·х@O).ьМchnu.edu.ua

Приймальна комісія:
тел.: +38 (0372) 58-47-11,
+38 (0372) 52-56-69
ел. пошта: admissionG·х@O).ьМchnu.edu.ua

Оновлено
24-11-2020
16:16

 СЛУЖБА ГОЛОВНОГО МЕХАНІКА

 

  

Діяльність

Відділ  головного механіка ‒ структурний підрозділ відділу головного  інженера адміністративно-господарської частини (АГЧ) університету, який здійснює функції забезпечення теплопостачання, газопостачання об'єктів  підвідомчих університету, експлуатації  вентиляційних систем, ліфтів, ремонту навчального обладнання.

Відділ головного механіка здійснює свою діяльність на підставі законодавчих актів України, нормативних і організаційно-наказових документів, "Положення про організацію роботи по охороні праці  в системі Міністерства освіти і науки України", "Правил безпеки систем газопостачання України", "Правил будови та безпечної експлуатації водогрійних котлів", «Правил технічної експлуатації теплових установок та мереж», «Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів»  та «Положення про відділ головного механіка».

Відповідно до вищеперерахованого, відділ головного механіка:

 • забезпечує надійну, безаварійну і технічно-грамотну експлуатацію систем і комунікацій теплопостачання, газопостачання, вентиляційних систем  та ліфтів підвідомчих об’єктів університету;
 • здійснює технічне обслуговування і ремонт, технічне переоснащення, обладнання котелень, систем тепло- та газопостачання, вентиляційних систем та ліфтів об’єктів  університету;
 • проводить  облік , аналіз та контроль   економного  використання  енергоносіїв.

Структура  відділу головного механіка:

 • газова служба;
 • служба центрального опалення;
 • ремонтно-виробничі майстерні;
 • ліфтове господарство.

 

 

Працівники

 

ШМИГЛЮК Микола Ілліч

Посада: головний механік

Сфера діяльності:

здійснює  технічне керівництво і контроль за безпечною експлуатацією  котелень, систем центрального опалення і вентиляції, газового господарства, ремонтно-виробничої майстерні  та ліфтів на структурних об’єктах університету; впроваджує технічну політику з розповсюдження новітніх технологій у взаємодії з іншими службами і підрозділами ЧНУ, а також зі сторонніми організаціями міста та області.

Головний механік  здійснює  роботу через підлеглі служби, керуючись  вищеназваними нормативами  і документами і забезпечує:

 • надійну, безаварійну і технічно правильну експлуатацію інженерного обладнання у працездатному стані;
 • виконання планів профілактичних, поточних і капітальних ремонтів інженерного обладнання і комунікацій, систем центрального опалення, ліфтів, газових і вентиляційних систем      об’єктів університету;
 • участь у ремонті підрядної організації, якщо це викликано виробничою необхідністю,  готує і візує всю необхідну технічну і правову документацію;
 • організацію ремонту, експлуатації систем теплопостачання, технічну політику з впровадження новітніх технологій у взаємодії з іншими службами і підрозділами ЧНУ, а також із іншими організаціями міста та області;
 • подання заявок у відділ постачання підлеглими службами відділу на придбання матеріалів, обладнання, запасних частин та інструменту, необхідного для проведення ремонту, експлуатації та обслуговування обладнання котелень, комунікацій, систем опалення, газових і вентиляційних систем та ліфтів;
 • вивчає причини підвищеного зношення обладнання котелень, ліфтів, мереж центрального опалення, газопостачання, вентиляції у будівлях і спорудах;
 • приймає участь у розслідуванні аварій, розробляє і впроваджує заходи щодо їх ліквідації та попередження;
 • забезпечує дотримання його підлеглими виконання правил, норм та інструкцій з охорони праці, техніки безпеки під час проведення ремонтів внутрішніх і зовнішніх комунікацій, систем центрального опалення, газового господарства, вентиляції і ліфтів;
 • приймає  участь у розробленні та впровадженні заходів  щодо створення сприятливих умов праці під час експлуатації та ремонту устаткування, у розгляді пропозицій стосовно  ефективнішої  роботи устаткування;
 • керує  працівниками відділу і підрозділів, які здійснюють ремонт, обслуговування, устаткування котелень, мереж центрального опалення, газу та вентиляції;
 • надає адміністрації ЧНУ свої пропозиції щодо атестації робочих місць, модернізації обладнання, планування, розвитку і вдосконалення роботи підрозділів;
 • контролює раціональне використання енергоресурсів, послідовне дотримання режиму енергозбереження та економії;
 • впроваджує в експлуатацію  університету новітнє обладнання , яке забезпечує надійну, економну та безпечну роботу систем  теплопостачання, газопостачання  і вентиляції;
 • забезпечує належні умови праці підлеглим з дотриманням правил безпеки  життєдіяльності,  виробничої  санітарії  та  гігієни  праці.
Контактна  інформація
Тел.: +38 (0372)58-47-22
Адреса:  вул. Некрасова, буд.25-27, корпус №10, пов.1, каб. № 10.

 

САЛИГА Лариса Олексіївна

Посада: керівник газової служби

Сфера діяльності: керівник  газової служби здійснює організацію з  експлуатації, обслуговування і ремонту газового обладнання, внутрішніх і зовнішніх газових мереж (в межах розмежування ділянок обслуговування з ПАТ «Чернівцігаз») на об’єктах навчального, адміністративного , житлового і господарського призначення і забезпечує:

 • надійну та безаварійну роботу обладнання та мереж газопостачання  університету;
 • технічний нагляд та перевірку технічного стану димовідвідних та вентиляційних каналів (пристроїв);
 • надання допомоги в роботі особам, відповідальним за безпечну експлуатацію газоспоживальних приладів у лабораторіях, гуртожитках та на інших об’єктах, контроль за їх діяльністю;
 • ведення нормативно-технічної документації при експлуатації та ремонті;
 • проведення  працівникам газової служби всіх видів інструктажів (крім вступного) з питань охорони праці та пожежної безпеки;  
 • контроль роботи газових лічильників, ведення обліку споживання природного газу,безпечний режим газопостачання об’єктів   університету;
 • перевірку газифікованих об’єктів університету щодо експлуатації, ремонту та контролю технічного стану газового господарства;
 • забезпечує технічний персонал свого відділу запасними частинами, матеріалами, інструментом та засобами індивідуального захисту, необхідними для виконання робіт;
 • оформлення і видачу нарядів-допусків на проведення газонебезпечних робіт;
 • складання специфікацій та заявок на запасні частини, матеріали, інструмент, засоби індивідуального захисту, необхідних для проведення робіт;
 • оформлення нормативної документації на виписку матеріальних цінностей зі складів;
 • дотримання правил, норм та інструкцій з охорони праці під час проведення ремонтних робіт та експлуатації газового устаткування;
 • плани (графіки) ремонту і обслуговування об’єктів газового господарства, контроль їх виконання, плани локалізації та ліквідації можливих аварій в системах газопостачання університету, проведення систематичних навчально-тренувальних занять з технічним персоналом газової служби (із записом результатів занять у журналі);
 • розробка інструкції з питань охорони праці та пожежної безпеки, інструкції з технічного обслуговування і ремонту газового господарства університету для технічного персоналу газової служби;
 • підготовку документації для укладення договорів з підрядними спеціалізованими організаціями на проведення чистки димовідвідних та вентиляційних каналів, пресування газопроводів, перевірку лічильників споживання газу;
 • участь в обстеженнях, що проводяться органами «Держгіпромнагляду», Газотехнічної інспекції та іншими  організаціями контролю;
 • розслідування виробничого травматизму, аварій та з’ясування причин виникнення аварійних ситуацій на устаткуванні газопостачання та газоспоживання,  розробка заходів щодо їх запобігання;
 • надання пропозицій щодо покращення організації ремонту, експлуатації і технічного обслуговування устаткування, його модернізації.
Контактна  інформація
Тел.: +38 (0372) 58-48-39   
Адреса:  вул. Некрасова , буд.25-27, корпус №10, пов.2, каб.№ 17.

 

УНГУРЯН Євген Васильович

Посада ‒ начальник котелень. 

Сфера діяльності: технічне  керівництво щодо обслуговуванню та контролю за безпечною роботою систем центрального опалення, теплових мереж, газопостачання та автоматики безпеки котелень університету. До функцій входить:

 • забезпечення безаварійної і технологічно правильної експлуатації котелень, систем центрального опалення об’єктів, газового господарства котелень, а також їх справний стан;
 • забезпечення виконання планів профілактичних, поточних і капітальних ремонтів обладнання і комунікацій котелень, систем центрального опалення, тепломереж;
 • перевірка знань обслуговувального персоналу  інструкцій з технічного обслуговування і ремонту обладнання котелень і центрального опалення;
 • складання планів профілактичних, поточних і капітальних ремонтів, графіків  обслуговування обладнання котелень, та центрального опалення;
 • подання заявок у відділ постачання ЧНУ на придбання матеріалів, обладнання, запасних частин та інструменту, необхідного для проведення  ремонту і обслуговування обладнання котелень, комунікацій, систем центрального опалення і газу;
 • дотримання правил, норм та інструкцій з охорони праці під час проведення ремонтних робіт та експлуатації обладнання котелень, систем теплопостачання і газопостачання;
 • всі види інструктажів (крім вступного) з питань охорони праці та пожежної безпеки технічних працівників служби центрального опалення;
 • розробка планів (графіків) ремонту і обслуговування обладнання котелень, систем теплопостачання і газопостачання, планів локалізації та ліквідації можливих аварій, проведення систематичних навчально-тренувальних занять з технічним персоналом котелень, інструкції з охорони праці та пожежної безпеки, інструкцій з технічного обслуговування обладнання котелень, комунікацій центрального опалення, контроль виконання цих інструкцій, оформлення і видання нарядів-допусків  на проведення газонебезпечних робіт;
 • постійний обхід об’єктів центрального опалення щодо контролю їх технічного стану, контролює роботу операторів котелень в опалювальний період;
 • забезпечення підлеглий йому технічний персонал запасними частинами, матеріалами, інструментом та засобами індивідуального захисту, необхідними для виконання робіт;
 • розслідування виробничого травматизму, аварій та причин виникнення аварійних ситуацій на устаткуванні центрального опалення; розробка заходів щодо їх запобігання;
 • участь у розгляді технічних проектів, а також у прийманні устаткування після капітального ремонту і монтажу від підрядних організацій;
 • участь у роботі комісії з розслідування причин аварій котельного устаткування, тепломереж, а також випадків виробничого травматизму;

В підпорядкуванні начальника котелень знаходяться :

 • слюсарі з ремонту систем опалення;
 • оператори котелень;
 • майстер дільниці центрального опалення;
 • газо-електрозварювальники.
Контактна  інформація
Тел.:  +38 (0372) 58-48-39. 
Адреса:  вул. Некрасова , буд.25-27, корпус №10, пов.2, каб. №15.

 

ЧМИРА Володимир  Іванович

Посада: майстер  дільниці центрального опалення (далі ДЦО)  ЧНУ

Сфера діяльності: технічне керівництво обслуговувального персоналу котелень, теплових мереж та центрального опалення. Виконує функції:

 • забезпечення надійної безаварійної та технічно правильної експлуатації котлів, технологічного обладнання, тепломереж, систем центрального опалення об’єктів;
 • своєчасне та якісне виконання планів профілактичних, поточних та капітальних ремонтів обладнання і комунікацій систем центрального опалення;
 • складання заявок на матеріали, інструмент, обладнання, покупні вироби, необхідні в процесі виробничої діяльності;
 • оформлення нормативної документації на виписку матеріальних цінностей зі складів, або ж їх передання з інших підрозділів університету;
 • своєчасна підготовка звітної документації;
 • всі види інструктажів (крім вступного) з охорони праці та пожежної безпеки працівників служби центрального опалення;
 • контроль роботи операторів котлів та обслуговувального  персоналу систем опалення;
 • розслідування виробничого травматизму, аварій та причин їх виникнення;
 • організаційно-технічні заходи з підвищення надійності роботи котельного обладнання, зниження витрат теплової енергії, раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів в сезонних умовах;
 • участь у розгляді технічних проектів, а також у прийманні устаткування після капітального ремонту і монтажу від підрядних організацій;
 • участь у роботі комісії з розслідування причин аварій котельного устаткування, тепломереж, а також випадків виробничого травматизму.

В підпорядкуванні майстра ДЦО знаходяться:

 • слюсарі з ремонту систем опалення;
 • газо-електрозварювальники;
 • оператори котелень.
Контактна  інформація
Тел.: +38 (0372) 58-48-39 
Адреса:  вул. Некрасова , буд.25-27, корпус №10, пов.2, каб . 15
 

 

ДУБОЛАЗОВ Олексій Володимирович

Посада: начальник ремонтно-виробничих майстерень ЧНУ.

Сфера діяльності: технічне керівництво і контроль за виконанням замовлень, обслуговуванням і ремонтом учбового обладнання та  вентиляційних систем  на структурних об’єктах університету. До функцій входить:

 • приймання, реєстрація, планування термінів виконання замовлень підрозділів університету, проведення розрахунків потреби в матеріально-технічному забезпеченні;
 • оформлення належної документації на виписку матеріальних цінностей зі складів або ж їх передання з інших підрозділів університету;
 • складання заявок на матеріали, інструмент, обладнання, необхідні в процесі виробничої діяльності;
 • своєчасна підготовка звітності;
 • всі види інструктажів (крім вступного) з охорони праці та пожежної безпеки працівників майстерень;
 • плани (графіки) виконання замовлень підрозділів ЧНУ, плани (графіки) обслуговування і ремонту вентиляційних систем та обладнання майстерень;

В підпорядкуванні начальника РВМ знаходяться:

 • токар;
 • слюсарі з виготовлення нестандартного обладнання;
 • слюсарі з ремонту і обслуговування вентиляційних систем;
 • газо-електрозварювальники.
Контактна  інформація
Тел.:  +38 (0372) 58-47-90 
Адреса:  вул. Коцюбинського, 2, РВМ.
© 1999- Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича.
Ваші зауваження, запитання та пропозиції: webmasterG·х@O).ьМchnu.edu.ua
Powered by Nova, Програмування: Крамар А.В., Дизайн: Антонюк А.М.

ВГОРУ