Facebook Instagram Youtube


interof


mediats
Міжнародний вокально-хоровий конкурс-фестиваль «Хай пісня скликає друзів»
Magna Carta Universitatum58012, Україна,
м. Чернівці, вул. Коцюбинського 2

58012, Ukraine,
Chernivtsi, 2, Kotsiubynsky str.

Приймальня ректора:
тел. +38(0372) 584810,
факс +38(0372) 552914
ел. пошта: rectorїВ @…ѓЬъchnu.edu.ua

Загальний відділ:
тел.: +38 (0372) 58-47-07,
+38 (0372) 52-70-29
факс: +38 (0372) 58-47-07
ел. пошта: officeїВ @…ѓЬъchnu.edu.ua

International office:
Tel.: +380372584856,
Tel.: +380372584706
E-mail: interofїВ @…ѓЬъchnu.edu.ua
assistant.admissionїВ @…ѓЬъchnu.edu.ua

Приймальна комісія:
тел.: +38 (0372) 58-47-11,
+38 (0372) 52-56-69
ел. пошта: admissionїВ @…ѓЬъchnu.edu.ua

Оновлено
20-04-2021
13:43

Кафедра педагогіки та соціальної роботи

З 1992 року кафедра функціонувала як загальноуніверситетська, і як кафедра педагогіки початкового навчання та методик викладання. У зв’язку з відкриттям у 1997 році спеціальності "Соціальна педагогіка" в 2002 р. її реорганізовано і створено кафедру загальної та соціальної педагогіки.

Викладачі кафедри забезпечують викладання педагогічних дисциплін на науково-педагогічних спеціальностях університету, а також готують фахівців зі спеціальності "Соціальна педагогіка. Практична психологія".

Наукова робота викладачів визначається тематикою кафедрального дослідження: "Історико-педагогічні та соціальні проблеми підготовки спеціалістів для системи неперервної освіти і соціальних служб". Основні наукові напрямки: історико-педагогічний, соціально-педагогічний і педагогіки середньої та вищої школи. Викладачами кафедри проведено 8 міжнародних наукових конференцій та 2 всеукраїнські.

На кафедрі захищено 5 кандидатських дисертацій.

Кафедрою налагоджена тісна співпраця з соціальними службами міста та області, підписані договори про співпрацю з вищими навчальними закладами Польщі, Австрії, Німеччини, багатьма навчальними закладами України, підтримуються зв’язки з АПН України.

Співробітники кафедри

Завідувач кафедри Пенішкевич Одарка Іванівна – професор, кандидат педагогічних наук, займається дослідженням історії освіти на Буковині та розробкою проблем дистантних сімей та соціально-педагогічної допомоги дітям-інвалідам.

Доцент Алєксєєнко Тетяна Андріївна – досліджує теоретичні основи та практику управління якістю підготовки спеціалістів у системі університетської освіти.

Доцент Гаврилюк Лідія Петрівна – займається проблемами кризових станів особистості, досліджує статево-вікові особливості дітей та молоді.

Доцент Кобилянська Лілія Іванівна – досліджує проблеми історії світової педагогіки, опікунської педагогіки та соціально-педагогічної допомоги дітям з особливими потребами.

Доцент Мацьопа Роман Львович – розробляє проблеми національного, екологічного та валеологічного виховання.

Доцент Петрюк Ірина Михайлівна – працює в напрямку становлення та розвитку середньої освіти на Буковині в кінці XVIII – на початку ХХ ст.

Доцент Филипчук Василь Степанович – займається проблемами народної педагогіки.

Доцент Ковальчук Інна Владиславівна, кандидат педагогічних наук – досліджує моральне виховання учнівської молоді на Буковині в кінці ХІХ – початку ХХ століття.

Асистент Тимчук Людмила Іванівна – захистила дисертацію на тему "Організаційно-педагогічні засади української освіти дорослих на Буковині (1869-1940)".

Асистент Звоздецька Валентина Георгіївна – завершує роботу над дисертаційним дослідженням на тему "Освітньо-виховна та просвітницька діяльність українських громадських товариств Буковини (друга половина ХІХ ст. – 30-ті роки ХХ ст.)"

Асистент Манчуленко Лілія Василівна – працює над дисертаційним дослідженням на тему "Формування творчого стилю діяльності майбутніх педагогів у процесі педагогічної практики".

Асистент Куб'як Наталя Іванівна – працює над темою дисертаційного дослідження "Педагогічні умови подолання тривожності у дітей з дистантних сімей".

Асистент Мудрий Ярослав Сергійович – працює над дисертацією "Соціально-педагогічні засади формування та збереження репродуктивного здоров'я молодої сім'ї".

Асистент Нємкова Євгенія Валеріївна – працює над темою дисертаційного дослідження "Комплексний педагогічний контроль в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах".

Асистент Платаш Лариса Броніславівна – працює над дисертаційним дослідженням на тему "Освітня та громадсько-просвітницька діяльність О.Поповича".

Асистент Шоліна Тетяна Валентинівна – працює над дисертаційним дослідженням на тему "Педагогічні ідеї, освітня та громадська діяльність С. Смаль-Стоцького".

Асистент Андрійчук Світлана Василівна – працює над дисертацією "Соціально-педагогічна робота з дітьми-інвалідами".

Асистент Равлюк Тетяна Анатоліївна – працює над темою дисертаційного дослідження "Світоглядні аспекти педагогічної спадщини І. Герасимовича".

Курси, читання яких забезпечує кафедра

 1. Педагогіка
 2. Основи педагогічної майстерності
 3. Методика виховної роботи
 4. Основи педагогіки та психології вищої школи
 5. Основи психології та педагогіки
 6. Соціальна педагогіка
 7. Історія соціальної роботи
 8. Методи соціально-педагогічних досліджень
 9. Спеціальна педагогіка (дефектологія)
 10. Теорія і технологія соціально-педагогічної роботи
 11. Основи соціального патронажу
 12. Історія дитячого і молодіжного руху в Україні
 13. Педагогічна антропологія
 14. Вступ до спеціальності
 15. Соціально-правовий захист населення
 16. Система соціальної роботи в галузі освіти
 17. Етичні норми спілкування соціального педагога з різними категоріями населення
 18. Культурно-дозвільнєва діяльність
 19. Інноваційні технології виховання здорового способу життя
 20. Основи гендерної соціалізації дітей та молоді
 21. Педагогічна корекція конфліктних ситуацій
 22. Основи менеджменту в соціальній роботі
 23. Методика соціально-педагогічної роботи з людьми похилого віку
 24. Основи соціального гувернерства
 25. Практикум соціально-педагогічної роботи
 26. Волонтерський рух і міжнародне гуманітарне право
 27. Основи профорієнтації та професійного самовизначення
 28. Соціально-педагогічне консультування сім'ї
 29. Профілактика негативних явищ
 30. Етносоціальні конфлікти
 31. Тренінги формування фахових навичок та протидії насильству
 32. Гендерні тренінги
 33. Основи догляду за дітьми інвалідами
 34. Психічне та соматичне здоров'я
 35. Опікунська педагогіка
 36. Соціальна підтримка незайнятої молоді
 37. Методика соціально-педагогічної діяльності з молодою сім’єю
 38. Технологія соціально-педагогічної діяльності з обдарованими дітьми
 39. Методика соціально-педагогічної роботи з важковиховуваними
 40. Кризові стани особистості
 41. Соціальний супровід інвалідів
 42. Організація та управління соціально-педагогічними службами
 43. Охорона праці в соціально-педагогічній роботі
 44. Методика викладання соціально-педагогічних дисциплін у вищій школі
 45. Методика викладання дисциплін у вищій школі
© 1999- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.
Ваші зауваження, запитання та пропозиції: webmasterїВ @…ѓЬъchnu.edu.ua
Powered by Nova, Програмування: Крамар А.В., Дизайн: Антонюк А.М.

ВГОРУ